code giai mot so bai tap thuong gap ve ham va mang minh tu viet nhe cac ban co the tham khao cho nao k hieu hay sai cac ban cho y kien nhe

Go down

code giai mot so bai tap thuong gap ve ham va mang minh tu viet nhe cac ban co the tham khao cho nao k hieu hay sai cac ban cho y kien nhe

Bài gửi  hothixuan51(k18) on 17/4/2016, 18:26

// nhap_xuat_mang.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

Code:

#include "stdafx.h"
#include "conio.h"
#include "iostream"
#include "math.h"
using namespace std;

void nhapmang(int a[],int n)
{
//cout<<"nhap so phan tu cua mang :";
      for(int i=0;i<n;i++)
  {
         cout<<"a["<<i+1<<"]:";
         cin>>a[i];
    }
}
void xuatmang(int a[],int n)
{
          for(int i=0;i<n;i++)
            {
                 cout<<"\n\t\t+"<<"\t a["<<i+1<<"]:"<<a[i];
           }
}
//tinh tong cua mang
int tinhtong(int a[],int n)
{
         int kq=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
       {
            kq+=a[i];
        }
       return kq;
}
// sap xep mang tang dan neu lam sap xep mang giam dan chi can thay thanh if(a[i]<a[j]) la duoc
void sapxep(int a[], int n)
{
          for(int i=0;i<n-1;i++)
         {
             for(int j=i+1;j<n;j++)
                {
                       if(a[i]>a[j])
                    {
                        int tam=a[i];
                         a[i]=a[j];
                         a[j]=tam;
                    }
              }
      }
}
//dem so phan tu khac nhau trong mag
int dem ( int a[] , int n )
{
    int dem = 1;
    sapxep(a,n);
     for ( int i = 1 ; i < n ; i++)
     {
           if ( a[i] != a[i-1])
               dem++;
      }
      return dem ;
}
//ham hoan doi vitri cac phan tu
void hoandoi(int a,int b)
{
           int hd=a;
           a=b;
           b=hd;
}
void hoandoivitrimang(int a[],int n)
{
             for(int i=0; i<n; i++)
               {
                   if(a[i]>a[i+1])
                   hoandoi(a[i],a[i+1]);
              }
}
//liet ke cac phan tu cua mang
void lietke(int a[],int n)
{
             for(int i=0;i<n;i++)
              cout<<" "<<a[i];
}
int tinhtbcuamang(int a[],int n)
{
          int tb;
          tinhtong(a,n);
          tb=tinhtong(a,n)/n;
          return tb;

}
//tim phan tu lon nhat trong mang
int timmax(int a[],int n)
{
              int max;
               for(int i=0;i<n;i++)
                  {
                       if(a[i]<a[i+1])
                      max=a[i+1];

                  }
             return max;

}
int timmin(int a[],int n)
{
            int min=a[1];
            for(int i=0;i<n;i++)
           {
                 if(min>a[i])
                 min=a[i];

           }
         return min;

       

}

void main ()
{
                 int a[100],n;
              do{
                    cout<<"nhap so pt:"; cin>>n;
                } while (n==0);
               nhapmang(a,n);
                cout<<"mang vua nhap la :";
               xuatmang(a,n);

               cout<<"\n tong cua mang = "<<tinhtong(a,n);
              cout<<"\n-----------------------------------";

               sapxep(a,n);
              cout<<"\n------------------------------------";
              cout<<"\nmang sap xep tang dan la:";
             xuat mang(a,n);

             cout<<"\n------------------------------------";
             cout<<"\n so pt mang khac nhau la  :"<<dem(a,n);

              hoandoivitrimang(a,n);
             cout<<"\n-----------------------------------";
              cout<<"\ncac phan tu mang sau khi hoan doi ";
             xuatmang(a,n);

             cout<<"\n------------------------------------";
               cout<<"\nso phan tu vua nhap vao la:";
            lietke(a,n);

           cout<<"\n------------------------------------";
              cout<<"\ntong trung binh cua mang la:"<<tinhtbcuamang(a,n);

             cout<<"\n ------------------------------------";
               cout<<"\nso phan tu lon nhat trong mang la:"<<timmax(a,n);

             cout<<"\n- -----------------------------------";
             cout<<"\nso phan tu nho nhat trong mang la:"<<timmin(a,n);

_getch();
}

hothixuan51(k18)

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 06/03/2015
Age : 22
Đến từ : Quynh Bang Quynh Luu Nghe an

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết