thấy giúp em cái code lúc sáng!!

Go down

thấy giúp em cái code lúc sáng!!

Bài gửi  phantungkhang18TH on 13/4/2016, 12:17

#include

#include
#include

using namespace std;

int HeSoA, HeSoB, HeSoC;
int SoLan = 1;
void HienHinhPhuongTrinhBacHai();
void GiaiPhuongTrinhBacHai();

int main(int argc, char *argv[])
{
cout <<"Giai phuong trinh bac hai\n\n";

if(argc == 2)
SoLan=atoi(argv[1]);

for(int i = 0;i{
cout<<"-Phuong trinh "<
do
{
cout<<"He So A:";cin>>HeSoA;
} while(HeSoA == 0);

cout<<"He so B:";cin>>HeSoB;
cout<<"He so C:";cin>>HeSoC;

cout << endl;

HienHinhPhuongTrinhBacHai();
GiaiPhuongTrinhBacHai();

cout<}

cout<
Sleep(3000);
//system("PAUSE");

return 0;
}

void GiaiPhuongTrinhBacHai()
{
int delta;

delta = HeSoB*HeSoB-4*HeSoA*HeSoC;

if(delta < 0)
cout <<"Vo nghiem!";
else
if(delta==0)
cout<<"Nghiem kep="<<-HeSoB/(2*HeSoA);
else
{
cout<<"Hai nghiem phan biet:";
cout<<"X1="<<(-HeSoB-sqrt(delta))/(2*HeSoA);
cout<<",X2="<<(-HeSoB+sqrt(delta))/(2*HeSoA);
}
}

void HienHinhPhuongTrinhBacHai()
{
cout<
if(HeSoB>=0)
{
cout<<"+";
cout< cout<<"x";
}
else
cout<<"-"<
if(HeSoC>=0)
{
cout<<"+";
cout<
cout<<"=0";
}
else
cout<<""< }


code có gì sai ko thầy sao em làm từ C-free sang visual studio express 2013 thì có lúc thì hiện nhập A B C ko nhưng ko hiện hình ptrinh ra. rồi chạy lại lần nữa thì ko hiện ra màn hình lun. thầy xem giúp em

phantungkhang18TH

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 23/02/2016
Age : 21

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: thấy giúp em cái code lúc sáng!!

Bài gửi  PhamVinhToan(K18) on 13/4/2016, 18:56

bạn ơi mình thấy code bạn thiếu nhiều lắm bạn tham khảo code này của bạn Đức Anh nè mình thấy hay bạn tham khảo nhé!
code

#include "iostream"
#include "math.h"
#include "windows.h"
#include "fstream"

using namespace std;

int GiaiPhuongTrinhBacHai();
int HienHinhPhuongTrinhBacHai();

char * filename = "C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\GiaiPhuongTrinhBacHai.TXT";

ofstream fout;

int HeSoA, HeSoB, HeSoC, Delta, i, SoLan = 1, TatDen = 3;

int main(int argc, char * argv[])
{
fout.open(filename);
if (!fout)
{
cerr << "Error: open file for output failed!" << endl;
Sleep(3000);
return 1;
}
cout << "Giai phuong trinh bac hai\n\n\n";

fout << "Giai phuong trinh bac hai\n\n\n";
/*
for(int j=0;j<256;j++)
{
//cout << (char)j<<"\t" << j << endl;
}
*/

switch(argc)
{
case 3:
TatDen = atoi(argv[2]);
case 2:
SoLan = atoi(argv[1]);
}

for (i = 1; i <= SoLan; i++)
{
cout << "*Phuong trinh thu " << i << ":\n\n";
fout << "*Phuong trinh thu " << i << ":\n\n";

do {
cout << "Nhap vao he so A: "; cin >> HeSoA;
} while (HeSoA == 0);
cout << "Nhap vao he so B: "; cin >> HeSoB;
cout << "Nhap vao he so C: "; cin >> HeSoC;
HienHinhPhuongTrinhBacHai();
cout << "\n";
fout << "\n";
GiaiPhuongTrinhBacHai();
}
cout << "\n";
fout << "\n";
fout.close();
TatDen *= 1000;
Sleep (TatDen);

return 0;
}

int GiaiPhuongTrinhBacHai()
{
Delta = pow(HeSoB,2) - 4*HeSoA*HeSoC;

if (Delta <0)
{
cout << "Phuong trinh vo nghiem\n\n";
fout << "Phuong trinh vo nghiem\n\n";
}
else
if (Delta == 0)
{
cout << "Phuong trinh co nghiem kep la x = " << -HeSoB/(2*HeSoA) << "\n\n";
fout << "Phuong trinh co nghiem kep la x = " << -HeSoB/(2*HeSoA) << "\n\n";
}
else
{
cout << "Phuong trinh co hai nghiem phan biet la\nx = "
<< (-HeSoB - sqrt(Delta))/(2*HeSoA)
<< "\nx = "
<< (-HeSoB + sqrt(Delta))/(2*HeSoA)
<< "\n\n";
fout << "Phuong trinh co hai nghiem phan biet la\nx = "
<< (-HeSoB - sqrt(Delta))/(2*HeSoA)
<< "\nx = "
<< (-HeSoB + sqrt(Delta))/(2*HeSoA)
<< "\n\n";
}
return 0;
}

int HienHinhPhuongTrinhBacHai()
{
if (HeSoA == 1)
cout << "x" << (char)253;
else
cout << HeSoA << "x" << (char)253;

if (HeSoB == 1)
cout << "+x";
else
{
if (HeSoB > 0)
cout << "+" << HeSoB << "x";
if (HeSoB == 0)
cout << "";
if (HeSoB < 0)
cout << HeSoB << "x";
}

if (HeSoC > 0)
cout << "+" << HeSoC;
if (HeSoC ==0)
cout << "";
if (HeSoC < 0)
cout << HeSoC;

cout << "=0";


return 0;
}

PhamVinhToan(K18)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 17/02/2016
Age : 21
Đến từ : đăk nông

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết