thầy sữa lỗi giúp em bài sang nay chạy bằng visual voi ak thay oi em khong dang duoc file zip len

Go down

thầy sữa lỗi giúp em bài sang nay chạy bằng visual voi ak thay oi em khong dang duoc file zip len

Bài gửi  hothixuan51(k18) on 13/4/2016, 11:28

// baivd_hdh.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<Windows.h>
#include<conio.h>
#include <fstream>//thu vien nay chua fout dunng de ghi ra file text

char * filename="kq giaiptbac2.txt";// char*filename con tro tro den 1 ky tu nam ngan hang voi file exe o day file exe nam tran man hinh destop nen de duog dan vay con neu khac ghi duong dan cu the D:\\ ..

ofstream fout;

using namespace std;
int a,b,c, delta;
int solan=2;
int sogiay=3;
void gaiptbac2();
void hienhinhptbac2();
int _tmain(int argc, CHAR* argv[])
{
fout.open(filename);
if(!fout)
{
cout<<"erro:khong mo duoc file";
Sleep(3000);
return 1;
}

cout<<"\nphuong trinh bac  2:\n";
fout<<"\ngiai pt bac 2:";
/*for(int j=0; j<256;j++)
{
cout<<(char)j<<"\t"<<j;
}*/
if(argc==3)// neu argc=2 co 1 file exe va so lan neu =3 la them so day ngu
{
solan=atoi(argv[1]);
sogiay=atoi(argv[2]);

}
for(int i=0;i<solan;i++)
{
cout<<"phuong trinh thu :"<<i+1;
fout<<"phuong trinh thu :"<<i+1;
do
{
cout<<"\nnhap so a:"; cin>>a;
} while(a==0);
cout<<"\nnhap so b:"; cin>>b;
cout<<"\nnhap so c:"; cin>>c;
hienhinhptbac2();
gaiptbac2();
}


Sleep(sogiay*1000);
return 0;
fout.close();
}
void hienhinhptbac2()
{
cout<<a<<"x"<<(char)253;//253 la  so binh phuong ma ascii ung dung console

if(b>=0)
{
cout<<"+";
cout<<b;
cout<<"x";
}
else cout<<"-"<<b<<"x";
if(c>=0)
{
cout<<"+";
cout<<c;
cout<<"=0";
}
else cout<<""<<c<<"=0";
fout<<a<<"x"<<(char)0XB2;//0XB2 la  so binh phuong o dang file txt dung he thap luc phan ma unicode ung dung windfrom
if(b>=0)
{
cout<<"+";
cout<<b;
cout<<"x";
}
else cout<<"-"<<b<<"x";
if(c>=0)
{
cout<<"+";
cout<<c;
cout<<"=0";
}
else cout<<""<<c<<"=0";
}
void gaiptbac2()

{
delta=b*b-4*a*c;
if(delta<0)
{
cout<<"phuong trinh vn";
fout<<"phuong trinh vn";
}
if(delta==0)
{
cout<<"\nphuong trinh co nghiem kep :"<<-b/2*a;
fout<<"\nphuong trinh co nghiem kep :"<<-b/2*a;
}
else
{
cout<<"\nnghiem x1="<<(-b-sqrt(delta))/(2*a)<<"\npt nghiem x2:"<<(-b+sqrt(delta))/(2*a);
fout<<"\nnghiem x1="<<(-b-sqrt(delta))/(2*a)<<"\npt nghiem x2:"<<(-b+sqrt(delta))/(2*a);
}
_getch();
}

Admin
- Chương trình của em được soạn thảo không cẩn thận. Rất nhiều lỗi sơ đẳng ! Em cần đối chiếu từng dòng với mã của bạn Đức Anh để sửa cho đúng !
- Lỗi nặng nhất là dòng khai báo using namespace std không được đặt ngay sau các #include, phía trên tất cả các lệnh còn lại !

hothixuan51(k18)

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 06/03/2015
Age : 22
Đến từ : Quynh Bang Quynh Luu Nghe an

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết