Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  Admin on 25/5/2014, 09:44

Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ (Lý thuyết, ngày 25-5-2014) !

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  chukimphuong89(HLT3) on 25/5/2014, 12:08

Câu 2: Trình bày nguyên lý tập luồng và ứng dụng.Nêu ví dụ minh họa:
Tập luồng (Thread Pools):
• Tiến trình cha tạo lập sẵn một tập luồng khi khởi động.
• Các luồng trong tập luồng luôn sẵn sàng chờ công việc.
• Khi tiến trình cha (ví dụ Web Server) nhận thêm một yêu cầu, một luồng được đánh thức và đưa vào vận hành.
• Phục vụ xong, luồng được đưa trả về tập luồng.
• Nếu số yêu cầu lớn hơn số luồng trong tập, tiến trình cha chờ đến khi có luồng được giải phóng.
Ví dụ:
Trong một doanh trai quân đội sẽ có một tướng lĩnh (tiến trình cha) và sẽ có một đội binh (tập luồng).
Đội binh này sẽ sẳn sàng chiến đầu khi có mệnh lệnh (sẵn sàng chờ công việc).
Khi có một tên địch đột nhập, Tướng lĩnh sẽ điều binh sĩ 1 (một luồng) đi bắt tên địch (một luồng được đánh thức và đưa vào vận hành).
Trong khi đó, lại có thêm một tên địch khác đột nhập (nhận thêm một yêu cầu), Tướng lĩnh sẽ điều binh sĩ 2 (một luồng) đi bắt địch (một luồng khác được đánh thức và đưa vào vận hành).
Sau khi bắt địch xong, binh sĩ sẽ trở về doanh trại (luồng được trả về tập luồng)
Câu 3: cho biết đoạn mã:
-Tạo mục quản gồm 20 người tiêu thụ.
trong vòng lặp biến i , tạo luồng của nhà tiêu thụ.Định tuyến luồng bắt đầu từ giá trị bằng 0 đến vị trí i.
Câu 4:
Bảng hỗ trợ:
T=20ms            P1               P2                P3
                      5(25)           15(30)          35(20)
P1                   25(5)
P2                                       45(10)
P1                   50(0)
P3                                                         70(0)
P2                                       80(0)
Bieu đồ Gantt:
| P1  | P2 | P1 | P3 | P2 |
5     25    45   50    70    80
b)
P1 = (50-5)-25=20 (ms)
P2 = (80-15)-30= 35(ms)
P3=(70-35)-20=15(ms)
--> Thời gian chờ trung bình = (20+35+15)/3=23,33(ms)

Câu 5:
Dựa vào đề bài ta có thể lập bảng sau:
Tiến trình  | Allocation | Max  |
  P1                2             7
  P2                3             6
  P3                1             2

Ta có : Available=8-(2+3+1)=2

Mặt khác ta lại có:
                 Need
P1                5
P2                3
P3                1

Điều kiện an toàn:
work >= need(i)       Pi            Allocation
2              1             P3               1
3              3             P2               3
6              5             P1               2
Vậy trạng thái an toàn, chuỗi an toàn là : {P3,P2,P1}.
b)
Điều kiện xảy ra:
Request 1 <= Need(1)
 1                  5
request(1) <= Available
1                       2
Vậy thỏa điều kiện.
xét trạng thái an toàn khi cấp 1 máy cho P1:
Available= 8-(3+3+1)=1

                Need
P1               4
P2               3
P3               1

work >=    Need(i)         Pi              Allocation
1                  1               P3                 1
2                  không có tiến trình nào phù hợp
vậy trạng thái khi thêm 1 máy cho P1 là không an toàn
==> không nên cấp thêm một máy cho P1
Thầy ơi ! trong bài này con bỏ mất câu 1 , câu 3 con chì giải thích mà không ghi lại từng đoạn code.
câu 5 b) con ghi sai cai điều kiện của request trong lúc làm bài nhưng kết luận và phần dưới giống như trên.
Vậy bài con khoảng mấy điểm ạ?
Xin thầy châm chước cho con chỗ đó,để vượt qua được môn này. Con đã rất cố gắng hoc! Vì điểm diễn đàn và điểm điểm danh con thấp, do con phải làm thêm nên thường về sớm trước giờ thầy điểm danh. Hi vọng thầy châm chước cho con để con qua được môn này. Mới thi về con vội vã up bài chia sẻ.Chúc thầy nhiều sức khỏe.

Admin:
- Sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể !
- Cần đưa bài thêm để cải thiện Điểm Quá trình !
- Các em vẫn còn cơ hội. Hãy quyết tâm đến cùng !

chukimphuong89(HLT3)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Dạ thưa thầy, cho emhỏi lúc thế số bị nhầm câu 4(b) là trừ điểm thế nào vậy thầy ?

Bài gửi  TranQuocHuy (HLT3) on 25/5/2014, 12:39

Admin đã viết:Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ (Lý thuyết, ngày 25-5-2014) !

câu 4 em vẽ biểu đồ gantt đúng rồi, nhưng qua phần tính trung bình thời gian chờ của các tiến trình em nhìn thời gian của tiến trình P3 không kĩ nên thế số nhầm, chia ra thì kết quả sai vậy câu này em bị trừ điểm hả thầy ! em ra phòng thì mới nhìn kĩ lại tờ giấy nháp, tiết quá  Crying or Very sad

em làm nhầm chỗ P3:
Câu 4:
Bảng hỗ trợ:
T=20ms P1 P2 P3
5(25) 15(30) 35(20)
P1 25(5)
P2 45(10)
P1 50(0)
P3 70(0)
P2 80(0)
Bieu đồ Gantt:
| P1 | P2 | P1 | P3 | P2 |
5 25 45 50 70 80
b)
P1 = (50-5)-25=20 (ms)
P2 = (80-15)-30= 35(ms)
P3=(70-35)-20=15(ms) // bài em lại nhìn nhầm thời gian P3: (70-30)-20=25ms
--> Thời gian chờ trung bình = (20+35+15)/3=23,33(ms)

Admin:
- Cứ yên tâm !
- Sai ít sẽ được châm chước, nếu làm bằng Sức của mình !

TranQuocHuy (HLT3)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 19/03/2014
Age : 25

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  chukimphuong89(HLT3) on 25/5/2014, 14:32

câu 1:Bài toán sản xuất tiêu thụ dùng đèn hiệu:
HANDLE semEmpty, semFull; //hai đèn hiệu
CRITICAL_SECTION critSec;//Biến kiểu Mutex
void Producer(void * p)
{
while (1)
{
// … Sản xuất (nextProduced)
// Chờ đến khi có chỗ trống
WaitForSingleObject(semEmpty, INFINITE);
EnterCriticalSection(&critSec);
//…Sắp sản phẩm vào Buffer
// Tăng (semFull) lên 1
ReleaseSemaphore(semFull, 1, NULL);
LeaveCriticalSection(&critSec);
SuspendThread(GetCurrentThread());
}
}
void Consumer()
{
int nextConsumed;
while (1)
{
// Chờ đến khi có sản phẩm
WaitForSingleObject(semFull, INFINITE);
EnterCriticalSection(&critSec);
nextConsumed=buffer[out];
out=(out+1)%BUFFER_SIZE;
// Tăng (semEmpty) lên 1
ReleaseSemaphore (semEmpty, 1, NULL);
LeaveCriticalSection(&critSec);
// … Tiêu thụ (nextConsumed)
SuspendThread(GetCurrentThread());
}
}

- Biến semEmpty dùng để chứa mục quản của đèn hiệu quản lý số vùng trống trong bộ đệm.
- Biến semFull dùng để chứa mục quản của đèn hiệu quản lý số sản phẩm trong bộ đệm.
- CritSec là đối tượng đèn hiệu kiểu mutex dùng để bảo vệ đoạn tương tranh để đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau trong công việc của các tiến trình với tài nguyên dùng chung.
Thầy ơi! Thời gian mình đăng bài còn được bao lâu nữa! xin thầy nói cho con biết ạ!


chukimphuong89(HLT3)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

dạ, em cảm ơn thầy nhiều !

Bài gửi  TranQuocHuy (HLT3) on 25/5/2014, 15:06

TranQuocHuy (HLT3) đã viết:
Admin đã viết:Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ (Lý thuyết, ngày 25-5-2014) !

câu 4 em vẽ biểu đồ gantt đúng rồi, nhưng qua phần tính trung bình thời gian chờ của các tiến trình em nhìn thời gian của tiến trình P3 không kĩ nên thế số nhầm, chia ra thì kết quả sai vậy câu này em bị trừ điểm hả thầy ! em ra phòng thì mới nhìn kĩ lại tờ giấy nháp, tiết quá  Crying or Very sad

em làm nhầm chỗ P3:
Câu 4:
Bảng hỗ trợ:
T=20ms P1 P2 P3
5(25) 15(30) 35(20)
P1 25(5)
P2 45(10)
P1 50(0)
P3 70(0)
P2 80(0)
Bieu đồ Gantt:
| P1 | P2 | P1 | P3 | P2 |
5 25 45 50 70 80
b)
P1 = (50-5)-25=20 (ms)
P2 = (80-15)-30= 35(ms)
P3=(70-35)-20=15(ms) // bài em lại nhìn nhầm thời gian P3: (70-30)-20=25ms
--> Thời gian chờ trung bình = (20+35+15)/3=23,33(ms)

Admin:
- Cứ yên tâm !
- Sai ít sẽ được châm chước, nếu làm bằng Sức của mình !

TranQuocHuy (HLT3)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 19/03/2014
Age : 25

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  chukimphuong89(HLT3) on 25/5/2014, 15:33

Có bạn nào lên diễn đàn sửa bài thi không?

chukimphuong89(HLT3)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Bài làm của em thưa thầy

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 25/5/2014, 22:18

Câu 1: Em chỉ nêu được ví dụ của bài toán Sản xuất - Tiêu thụ , giống như tín hiệu đèn giao thông ở các ngã tư

Câu 2: Em nêu được 2 ví dụ về lớp học có giáo viên và học sinh.Trong lớp có nhiều tổ, mỗi tổ là 1 tập luồng (gồm những học sinh trong tổ đó).Em có nêu thêm về ví dụ  đơn luồng và đa luồng của công ty mạng Phương Nam về xây dựng trang web tuyển dụng việc làm, sử dụng theo chuẩn CGI.Đây là những gì mà em suy nghĩ trong lúc làm bài và nhớ được ví dụ mà thầy nêu trong lớp.
Câu 4:
a)
Bảng mô tả:
[url=][/url]

Biểu đồ Grant:
[url=][/url]

b)Thời gian chờ trung bình của các tiến trình


  • P1= (50 -  5) - 25 = 20(ms)  • P2= (80 - 15) - 30 =35(ms)  • P3= (70 - 35) - 20 =15(ms)


T=(P1+P2+P3)/3= (20+35+15)/3=23,3(ms)

Thưa thầy, em làm thì đúng hết nhưng nói ra xấu hổ chứ, tư dưng không biết sao em cộng sao lại nghĩ rằng 80/3 = 26,66.Thật tình lúc này em cũng không biết nghĩ sao nữa

Admin:
- Môn học này muốn "điều chỉnh" những nhược điểm đó của các em !
- Vài bạn cộng sai cũng như thế, nghĩa là có sự chép bài của nhau !!!

Câu 5:
a)
Ta có :
      Need = Max - Allocation
Nên:
[url=][/url]

Điều kiện để trạng thái an toàn : Word >= Need

[url=][/url]

Vậy chuỗi an toàn là { P3,P2,P1}
b)
Request1 <= Available vì 1 <= 2
Request1 <= thay vì ghi Need em lại ghi Allocation

Cấp thêm 1 máy cho P1

[url=][/url]

Điều kiện để thỏa Word >= Need

[url=][/url]

Vậy điều kiện trên không thỏa yêu cầu an toàn nên không cấp được 1 máy cho P1.
Chuỗi an toàn lúc này vẫn là {P3,P2,P1}

Hôm làm kiểm tra giữa kỳ em bị bệnh nên không làm tốt lắm,làm cho điểm quá trình của em bị thấp,em cũng cố gắng làm bài thi lý thuyết với tất cả nổ lực của mình.Công việc của em là phải thường xuyên đi triển khai dự án nên em cũng cố gắng đi học được 4 buổi và cũng là những buổi quan trọng.Mong thầy xem cho em,em cảm ơn thầy, chúc thầy và gia đình dồi dào sức khỏe

Admin:
- Cứ yên tâm !
- Với Câu 2, không nêu được "Giải quyết sự cố Mạng Phương Nam" thì mất 1 điểm ! (và ảnh hưởng đến điểm các câu còn lại, ví dụ không được châm chước với các lỗi nhỏ)
- Làm đúng Câu 4 và Câu 5 ! (sai một chút sẽ được châm chước nếu Điểm Quá trình tốt)

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  BuiNguyenHoangYen (HLT3) on 25/5/2014, 22:20

chukimphuong89(HLT3) đã viết:câu 1:Bài toán sản xuất tiêu thụ dùng đèn hiệu:
HANDLE semEmpty, semFull; //hai đèn hiệu
CRITICAL_SECTION critSec;//Biến kiểu Mutex


Bạn ơi, hình như trong đề bài biến kiểu Mutex không phải tên critSec.
Với lại, để làm câu 1 phải ghi ra toàn bộ các câu lệnh như trên hả ?

Admin: Theo đề là biến semMutex !

BuiNguyenHoangYen (HLT3)

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 16/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  BuiNguyenHoangYen (HLT3) on 25/5/2014, 22:30

MaiHuyNam(HLT3) đã viết:
Câu 2: Em nêu được 2 ví dụ về lớp học có giáo viên và học sinh.Trong lớp có nhiều tổ, mỗi tổ là 1 tập luồng (gồm những học sinh trong tổ đó).Em có nêu thêm về ví dụ  đơn luồng và đa luồng của công ty mạng Phương Nam về xây dựng trang web tuyển dụng việc làm, sử dụng theo chuẩn CGI.Đây là những gì mà em suy nghĩ trong lúc làm bài và nhớ được ví dụ mà thầy nêu trong lớp.
CGI : đa tiến trình, không phải đơn luồng hay đa luồng bạn àh.
ASP : đây mới là đa luồng.


Thưa thầy, em làm thì đúng hết nhưng nói ra xấu hổ chứ, tư dưng không biết sao em cộng sao lại nghĩ rằng 80/3 = 26,66.Thật tình lúc này em cũng không biết nghĩ sao nữa
Vậy trong bài thi bạn ghi kết quả là 23,3 hay 26,6 ?  Laughing


Vậy điều kiện trên không thỏa yêu cầu an toàn nên không cấp được 1 máy cho P1.
Chuỗi an toàn lúc này vẫn là {P3,P2,P1}

Theo mình nghĩ, bạn chỉ cần ghi rằng : "Không tìm thấy chuỗi an toàn. Do đó không đáp ứng yêu cầu cấp thêm 1 máy của P1" là được rồi.
Ghi thêm câu sau là thừa.  bounce
Các hình bạn đưa lên không hiểu tại máy mình hay sao nhưng không thể nhìn thấy đường link để xem hình ảnh được.

Admin: Thày cũng nghĩ là câu cuối "Thừa" (nhưng không sai).

BuiNguyenHoangYen (HLT3)

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 16/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  BuiNguyenHoangYen (HLT3) on 25/5/2014, 22:37

MaiHuyNam(HLT3) đã viết:
Điều kiện để trạng thái an toàn : Word >= Need
Works >= Needi.
Một trạng thái được gọi là an toàn nếu ta tìm được 1 chuỗi an toàn {P1, P2, ..., Pn}. Works >= Needi, theo mình, không phải là điều kiện để trạng thái an toàn.

BuiNguyenHoangYen (HLT3)

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 16/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Đánh giá

Bài gửi  QuachHoangKhuongPhongHLT3 on 26/5/2014, 00:40

Đề thầy cho rất là căn bản, đánh giá là dễ đó, chỉ cần học qua diễn đàn cũng đủ làm nữa (đủ đậu thui nhé) , đc thầy giới  hạn bài học rất nhiều và hầu như có dặn kĩ nhiều lần về hình thức ra đề... Nhờ có diễn đàn hỗ trợ nên các bạn nào đi làm vẫn có thể theo dõi đc bài học  Laughing . Bạn nào ko làm đc thì xem lại mình đi nhé do "lười" mà thui   Twisted Evil !!! Chúc các bạn qua đc môn này nhiều nhé !!! Em xin cảm ơn thầy chúc thầy nhiều sức khỏe  I love you 

Admin: Bạn Phong đã rất Cố gắng và Chuyển biến thấy rõ ! Chúc mừng em !
avatar
QuachHoangKhuongPhongHLT3

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 25/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 26/5/2014, 08:01

chukimphuong89(HLT3) đã viết:câu 1:Bài toán sản xuất tiêu thụ dùng đèn hiệu:
HANDLE semEmpty, semFull; //hai đèn hiệu
CRITICAL_SECTION critSec;//Biến kiểu Mutex

BuiNguyenHoangYen (HLT3) đã viết:
Bạn ơi, hình như trong đề bài biến kiểu Mutex không phải tên critSec.
Với lại, để làm câu 1 phải ghi ra toàn bộ các câu lệnh như trên hả ?

Câu 1: Là phát biểu bài toán Sản Xuất - Tiêu Thụ với thuật toán bất đèn hiệu
Chúng ta chỉ cần mô tả chính xác chức năng của 3 đèn hiệu semEmpty, semFull và semMutex.
Cách thức hoạt động của bài toán, mình thì lúc đó chỉ nhớ và nêu ví dụ như đèn giao thông thôi

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 26/5/2014, 08:15

MaiHuyNam(HLT3) đã viết:
Câu 2: Em nêu được 2 ví dụ về lớp học có giáo viên và học sinh.Trong lớp có nhiều tổ, mỗi tổ là 1 tập luồng (gồm những học sinh trong tổ đó).Em có nêu thêm về ví dụ  đơn luồng và đa luồng của công ty mạng Phương Nam về xây dựng trang web tuyển dụng việc làm, sử dụng theo chuẩn CGI.Đây là những gì mà em suy nghĩ trong lúc làm bài và nhớ được ví dụ mà thầy nêu trong lớp.
BuiNguyenHoangYen (HLT3) đã viết:
CGI : đa tiến trình, không phải đơn luồng hay đa luồng bạn àh. Thank bạn góp ý
ASP : đây mới là đa luồng.
Mình nêu hết ví dụ trong bài thi của mình về công ty Phương Nam rồi.
Còn CGI là đa tiền trình thì cái này mình ghi sai,mình lại ghi đơn luồng, lúc đó chỉ nhớ là xử lý theo công nghệ CGI.
ASP thì mình nêu đúng rồi,về sự cố sập mạng và thay đổi trang web theo chuẩn ASP
BuiNguyenHoangYen (HLT3) đã viết:
Thưa thầy, em làm thì đúng hết nhưng nói ra xấu hổ chứ, tư dưng không biết sao em cộng sao lại nghĩ rằng 80/3 = 26,66.Thật tình lúc này em cũng không biết nghĩ sao nữa

Vậy trong bài thi bạn ghi kết quả là 23,3 hay 26,6 ?  Laughing Cái này mình nói rồi tự dưng cộng trừ sao lại ghi 80/3.
Đáp ấn đúng phải là 23,3


Vậy điều kiện trên không thỏa yêu cầu an toàn nên không cấp được 1 máy cho P1.
Chuỗi an toàn lúc này vẫn là {P3,P2,P1}

Theo mình nghĩ, bạn chỉ cần ghi rằng : "Không tìm thấy chuỗi an toàn. Do đó không đáp ứng yêu cầu cấp thêm 1 máy của P1" là được rồi.
Ghi thêm câu sau là thừa.  bounce
Các hình bạn đưa lên không hiểu tại máy mình hay sao nhưng không thể nhìn thấy đường link để xem hình ảnh được.


Mình vẫn thấy hình mà bạn

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

thêm ví dụ nhà mạng phương nam

Bài gửi  BuiVanTri(I22B) on 26/5/2014, 08:23


Em nghĩ Câu 2 thêm ví dụ về nhà mạng Phương Nam có đúng không thầy ? em làm cả 2 ví dụ luôn !!

Admin: Nêu ví dụ liên quan đến Mạng Phương Nam mới được thêm 1 điểm !

BuiVanTri(I22B)

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 09/03/2013
Age : 27
Đến từ : 12H1010151

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 26/5/2014, 11:05

-Dạ,em cảm ơn thầy đã góp ý, dù có "xấu hổ", nên vẫn phải nói ra cái sai của mình, để sau mình ghi nhớ.Mình làm phải có trách nhiệm với cái sai của mình,không nên giấu. Very Happy 
-Bài làm với 100% năng lực của em, em cũng không cần phải chép của ai, làm thế không đúng.
-Nghĩ lại tính nhẩm trong giấy nháp mà cũng sai Sad

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Nhận định về ngày thi Lý thuyết

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 26/5/2014, 11:21

- Những gì mà thầy ôn trong buổi cuối và tất cả những bài trong diễn đàn chúng ta chỉ cần đọc kỹ là cũng có thể hiểu hết được nội dung trong buổi thi.
- Trong quá trình thi, mới xong được 1h mà có nhiều bạn đã làm xong bài,không những thế mà đến nữa phòng thi đã làm xonng, chứng tỏ những câu trong bài đều rất dễ hiểu, các bạn đó nắm bài rất kỹ , thường xuyên tham gia trao đổi trong diễn đàn và chịu khó lắng nghe những gì mà thầy dạy trong lớp.
- Về bài thi , chú trọng những buổi đi học, dù em đi được 4 buổi, nhưng em lại nhớ được những ví dụ thầy nêu trong buổi học đó và lại là những ví dụ chinh trong bài thi vừa rồi.( hi, em nếu đúng về ví dụ về sự cố trang web của nhà mạng Phương Nam và hướng khắc phục vấn đề).
- Cảm ơn thầy, những buổi học đó đã giúp em đã giúp em và các bạn làm tốt trong ngày thi hôm qua Very Happy

Admin:
- Thày luôn nói là Môn học dễ mà !
- Do đề dễ, nên chấm sẽ Chặt tay, ngoài các trường hợp có Điểm Quá trình tốt, nhất là đối với nhũng ai Đi học đều !

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Bài thi

Bài gửi  PhamAnhDung_HLT3 on 26/5/2014, 11:31

Thưa thầy bài làm của em ở câu 5b em không ghi điều kiện request em có bị trừ điểm ở câu đó không ạ

Admin: Sẽ xét từng trường hợp cụ thể để quyết định có châm chước được hay không !

PhamAnhDung_HLT3

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 25/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  chukimphuong89(HLT3) on 26/5/2014, 13:22

Thầy ơi!Em không nêu ví dụ của mạng phương nam mà em ghi ví dụ về trong quân ngũ có được không ạ.

Admin: Không nêu được "Mạng Phương Nam" sẽ Mất điểm và Ảnh hưởng tới cả các câu khác !

chukimphuong89(HLT3)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  PhanVietTrung(HLT3) on 26/5/2014, 13:28

thôi chết thời gian chờ trung bình là 23.3 thế mà em lại tính nhẫm sao ra 20.3  No

Admin: Hình như bạn này Học chăm ?

PhanVietTrung(HLT3)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 09/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  chukimphuong89(HLT3) on 26/5/2014, 15:18

Đề thi giữa kì này khiến em cảm thấy nó rất vừa với sức sinh viên. Thầy ôn gì cho ra nấy , không có gì quá đánh đố. Nhưng do điểm quá trình (điểm diễn đàn em thấp quá nên thấy lo lắng) Sad 

chukimphuong89(HLT3)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 13/05/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  NguyenChiKien(HLT3) on 26/5/2014, 17:16

Chào thầy
Theo bài giải câu 4 của mấy bạn thì e sai rồi...
Em nhầm thời điểm xuất hiện của P3 và P1 (Phần In đậm) P1 vận hành xong lần 1, P3 vẫn chưa xuất hiện nên P1 phải vận hành tiếp -> do đó dẫn tới câu b. sai... mong thầy châm chước cho e nha thầy!!!
Câu 4:
Bảng hỗ trợ:
T=20ms            P1               P2                P3
                     5(25)           15(30)         35(20)
P1                   25(5)
P2                                       45(10)
P1                  50(0)
P3                                                         70(0)
P2                                       80(0)
Bieu đồ Gantt:
| P1  | P2 | P1 | P3 | P2 |
5     25    45   50    70    80
b)
P1 = (50-5)-25=20 (ms)
P2 = (80-15)-30= 35(ms)
P3=(70-35)-20=15(ms)
--> Thời gian chờ trung bình = (20+35+15)/3=23,33(ms)
avatar
NguyenChiKien(HLT3)

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 23/03/2014
Age : 34

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  NguyenVietLong08(HLT3) on 27/5/2014, 01:03

[quote="MaiHuyNam(HLT3)"]Câu 1: Em chỉ nêu được ví dụ của bài toán Sản xuất - Tiêu thụ , giống như tín hiệu đèn giao thông ở các ngã tư

Câu 2: Em nêu được 2 ví dụ về lớp học có giáo viên và học sinh.Trong lớp có nhiều tổ, mỗi tổ là 1 tập luồng (gồm những học sinh trong tổ đó).Em có nêu thêm về ví dụ  đơn luồng và đa luồng của công ty mạng Phương Nam về xây dựng trang web tuyển dụng việc làm, sử dụng theo chuẩn CGI.Đây là những gì mà em suy nghĩ trong lúc làm bài và nhớ được ví dụ mà thầy nêu trong lớp.
Câu 4:
a)
Bảng mô tả:
[url=][/url]

Biểu đồ Grant:
[url=][/url]

b)Thời gian chờ trung bình của các tiến trình


  • P1= (50 -  5) - 25 = 20(ms)  • P2= (80 - 15) - 30 =35(ms)  • P3= (70 - 35) - 20 =15(ms)


T=(P1+P2+P3)/3= (20+35+15)/3=23,3(ms)

Thưa thầy, em làm thì đúng hết nhưng nói ra xấu hổ chứ, tư dưng không biết sao em cộng sao lại nghĩ rằng 80/3 = 26,66.Thật tình lúc này em cũng không biết nghĩ sao nữa

Admin:
- Môn học này muốn "điều chỉnh" những nhược điểm đó của các em !
- Vài bạn cộng sai cũng như thế, nghĩa là có sự chép bài của nhau !!!

Câu 5:
a)
Ta có :
      Need = Max - Allocation
Nên:
[url=][/url]

Điều kiện để trạng thái an toàn : Word >= Need

[url=][/url]

Vậy chuỗi an toàn là { P3,P2,P1}
b)
Request1 <= Available vì 1 <= 2
Request1 <= thay vì ghi Need em lại ghi Allocation

Cấp thêm 1 máy cho P1

[url=][/url]

Điều kiện để thỏa Word >= Need

[url=][/url]

Vậy điều kiện trên không thỏa yêu cầu an toàn nên không cấp được 1 máy cho P1.
Chuỗi an toàn lúc này vẫn là {P3,P2,P1}

Mình xin góp ý bài của bạn một chút ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất đó là ở từ "Word" bạn phải viết là "Works", 2 từ này khác nhau hoàn toàn, giống như là bạn làm theo "công nghệ giải". Chỗ thứ 2 đó là sau Works >= phải viết     Needi / Pi / Allocationi. Trong quá trình giảng dạy thầy đã dặn rất kĩ chỗ này.

Admin:
- Góp ý Đúng !
- Dùng Works hay Work cũng được (theo giảng thì dùng Work ở số ít tiếng Anh)

NguyenVietLong08(HLT3)

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 30/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  MaiHuyNam(HLT3) on 27/5/2014, 07:23


NguyenVietLong08(HLT3) đã viết:
Mình xin góp ý bài của bạn một chút ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất đó là ở từ "Word" bạn phải viết là "Works", 2 từ này khác nhau hoàn toàn, giống như là bạn làm theo "công nghệ giải". Chỗ thứ 2 đó là sau Works >= phải viết     Needi / Pi / Allocationi. Trong quá trình giảng dạy thầy đã dặn rất kĩ chỗ này.
[/quote]

- Uhm, bạn góp ý đúng rồi, trong qua trình làm mình viết nhầm giữa 2 từ "Word"(kí tự) và "Works"(công việc).
- Còn vấn đề Needi / Pi / Allocationi thì mình viết đầy đủ giá trị i.Mình cũng hạn chế sai sót ở những lỗi nhỏ

MaiHuyNam(HLT3)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  NguyenVietLong08(HLT3) on 27/5/2014, 10:38

Thưa thầy,
    Vậy là theo như câu 5 ở trên các bạn giải thì có một số bạn xài từ"work" ở số nhiều thêm "s" nên em tưởng đó là đáp án nên tuân theo.  Nhưng trong bài làm thì em trình bày theo suy nghĩ của em, em đã xài "work" ở số ít do nó tính từng tiến trình đơn lẽ.
    Và ở câu lý thuyết số 2, em có nêu ví dụ về công ty mạng Phương Nam. Nhưng đây là bài thi nên em không muốn viết ra theo kiểu a dua, xu nịnh. Mà em viết là "công ty Phương Nam đã tham khảo góp ý từ một NGƯỜI THẦY", theo lời giảng em đã nghe ở trên lớp chứ không phải em đọc ở đâu đó rồi viết ra lại ạ.

Admin:
- Em viết khéo và không "a dua" kiểu xu nịnh là Đúng đắn !
- Nhưng giá như em Không quan tâm đến vấn đề như vậy mà Tự nhiên, Thật và Chân thành thì Tốt hơn !
- Bản thân em "nhấn mạnh" hai chữ NGƯỜI THẦY cũng là một cách "xu nịnh" ?

NguyenVietLong08(HLT3)

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 30/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  PhamAnhDung_HLT3 on 27/5/2014, 11:04

PhamAnhDung_HLT3 đã viết:Thưa thầy bài làm của em ở câu 5b em không ghi điều kiện request em có bị trừ điểm ở câu đó không ạ

Admin: Sẽ xét từng trường hợp cụ thể để quyết định có châm chước được hay không !
Vâng em cảm ơn thầy ạ

Admin:
- Đã nghiên cứu kỹ bài làm của em và đi đến kết luận là: Không làm bằng sức của mình !
- Câu 5 em chỉ được 0 điểm !
- Sẽ xem xét giảm Điểm Quá trình của em ! (Bài kiểm tra giữa kỳ được tới 4 điểm, khá mâu thuẫn, do thày chỉ có một mình nên không giám sát hết được)

PhamAnhDung_HLT3

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 25/03/2014

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thảo luận và Giải Đề thi Cuối kỳ

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết