Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Go down

Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Admin on 23/6/2013, 10:26

- Điểm Kiểm tra Giữa kỳ: 6 đ
- Điểm Diễn đàn: 4 đ
- Điểm Danh (2 lần): 2 đ
- Điểm thưởng (cho các bạn có đóng góp với lớp): 1 đ

- Những bạn học lại (có mã số bắt đầu bằng 08, 09, 10 và 11) được Điểm Danh=2.

- Mọi thắc mắc đưa vào mục này, trước ngày 30-6-2013 (Chủ nhật) !
- Chú ý: Để đưa bài lên, không nhấn Quote mà nhấn PostReply !

- Nguyên tắc Điều chỉnh Điểm Quá trình (Ngày 1-7-2013):
* Học lại: Nâng Điểm Diễn đàn thêm 1
* Điểm Tổng hợp=4,4: Nâng Điểm Diễn đàn thêm 1

Bảng Điểm Quá trình:

Mục quản | Mã số | Họ tên |  Điểm Kiểm tra | Điểm Diễn đàn | Điểm Danh | Điểm Thưởng | Cộng
1 0851010028 Nguyễn Chí Cường 0 0 0 0 0
2 0851010139 Nguyễn Thị Lành 0 0 0 0 0
3 0851010143 Nguyễn Mạnh Linh 0 0 0 0 0
4 0851010165 Nguyễn Văn Ngọc 3 0 2 0 5
5 0851010245 Lê Trung Thảo 0 0 0 0 0
6 0851010277 Nguyễn Ngọc Tiến 3 0 2 0 5
7 0851010288 Nguyễn Thị Bích Trâm 3 3 2 0 8
8 0851010299 Phan Viết Trung 0 0 0 0 0
9 0851010330 Nguyễn Chí Việt 0 0 0 0 0
10 0851020211 Nguyễn Văn Phú 3 3 2 0 8
11 0854010543 Đặng Khoa Tài 0 0 0 0 0
12 0854050152 Nguyễn Thị Trang 4 0 2 0 6
13 0951010015 Phạm Quốc Cường 3 4 2 0 9
14 0951010038 Đỗ Đức Hòa 4 2 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
15 0951010044 Nguyễn Từ Huy 3 2 2 0 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
16 0951010113 Phùng Văn Tấn 3 3 2 1 9
17 0951010137 Trần Quang Tiến 3 3 2 1 9
18 101101T801 Trần Long Hải 0 0 0 0 0
19 10500001 Hoàng Tuấn Anh 0 0 0 0 0
20 1051010067 Trần Thái Hùng 0 0 0 0 0
21 1051010089 Nguyễn Lộc 3 3 2 0 8
22 1051010116 Lê Văn Pháp 3 3 2 0 8
23 1051010135 Nguyễn Thành Quốc 4 4 2 0 10
24 1051010205 Nguyễn Hữu Vinh 3 0 2 0 5
25 1051012055 Ngô Văn Hoàn 3 0 2 0 5
26 1051012059 Nguyễn Hữu Hoàng 0 0 0 0 0
27 1051012069 Mai Gia Hưng 2 0 2 0 4
28 1051012115 Ngô Quang Nhựt 0 0 0 0 0
29 1051012194 Nguyễn Minh Tuấn 2 3 2 0 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
30 10660118 Nguyễn Thành Đạt 0 0 0 0 0
31 10761236 Nguyễn Duy Long 0 0 0 0 0
32 10761241 Vũ Thành Luân 0 0 0 0 0
33 10762119 Nguyễn Huy Thanh 3 0 2 0 5
34 10762145 Nguyễn Thị Tú Uyên 0 0 0 0 0
35 10H1010044 Nguyễn Quang Luân 0 0 0 0 0
36 10H1012026 Nguyễn Thanh Hiếu 0 0 0 0 0
37 10H1012120 Ngô Minh Tiến 3 3 2 0 8
38 10H1012127 Hồ Xuân Trí 4 2 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
39 11H1010067 Đặng Huỳnh Bảo Long 3 0 2 0 5
40 11H1010085 Đặng Văn Nhàn 3 4 2 0 9
41 11H1010106 Dương Trung Quân 3 3 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
42 11H1010110 Võ Trọng Quyết 0 0 0 0 0
43 12H1010001 Nguyễn Hà An 0 0 0 0 0
44 12H1010002 Hồ Bảo Anh 3 0 2 0 5
45 12H1010003 Lê Khắc Duy Anh 3 0 0 0 3
46 12H1010004 Lê Tuấn Anh 4 1 2 0 7
47 12H1010006 Nguyễn Trần Quốc Bảo 0 0 0 0 0
48 12H1010008 Đàm Quang Bình 3 3 2 0 8
49 12H1010012 Phan Thanh Cẩn 4 0 2 0 6
50 12H1010014 Nguyễn Thiên Chương 3 1 1 0 5 // Nâng Điểm Diễn đàn
51 12H1010015 Phù Quốc Cường 4 4 2 0 10
52 12H1010019 Lê Quang Dũng 3 0 1 0 4
53 12H1010023 Huỳnh Xuân Đạt 4 4 2 0 10
54 12H1010025 Nguyễn Tiến Đạt 4 4 2 0 10
55 12H1010028 Đặng Văn Định 2 3 2 0 7
56 12H1010030 Trần Minh Đức 3 0 1 0 4
57 12H1010032 Văn Nhật Đông Giang 4 1 2 0 7
58 12H1010035 Phạm Công Hải 3 0 2 0 5
59 12H1010037 Đặng Thị Thúy Hằng 3 3 2 0 8
60 12H1010038 Đàm Văn Hậu 3 3 2 0 8
61 12H1010040 Trần Ngọc Hiếu 4 4 2 1 10
62 12H1010046 Nguyễn Gia Huy 3 0 1 0 4
63 12H1010051 Vũ Quốc Huy 3 0 2 0 5
64 12H1010052 Nguyễn Thị Kim Huyền 3 3 2 1 9
65 12H1010054 Trương Quang Hùng 2 0 1 0 3
66 12H1010055 Nguyễn Tấn Hưng 3 0 2 1 6
67 12H1010056 Trần Trung Hưng 3 0 2 0 5
68 12H1010060 Trần Đăng Khoa 3 4 2 1 10
69 12H1010062 Nguyễn Thị Phong Lan 5 1 2 0 8
70 12H1010063 Nguyễn Văn Lành 3 4 2 0 9
71 12H1010064 Lư Gia Lâm 3 4 1 0 8
72 12H1010065 Phan Thanh Liêm 5 4 2 0 10
73 12H1010067 Võ Hữu Linh 3 0 1 0 4
74 12H1010069 Mai Nguyễn Thành Long 3 3 0 0 6 // Nâng Điểm Diễn đàn
75 12H1010070 Nguyễn Bảo Lộc 3 2 1 0 6 // Nâng Điểm Diễn đàn
76 12H1010071 Phan Lê Hàn Lộc 0 0 0 0 0
77 12H1010072 Trần Quốc Lộc 3 2 2 0 7
78 12H1010073 Đặng Thị Cẩm Lời 3 2 2 0 7
79 12H1010074 Văn Công Lợi 3 4 2 1 10
80 12H1010077 Nguyễn Thị Mai 3 4 2 1 10
81 12H1010078 Hà Văn Minh 3 1 2 0 6
82 12H1010082 Trần Văn Minh 2 2 2 0 6
83 12H1010083 Triệu Đức Minh 3 2 2 0 7
84 12H1010085 Tô Thị My 4 2 1 0 7
85 12H1010087 Đỗ Huỳnh Bình Nghĩa 0 0 0 0 0
86 12H1010088 Nguyễn Thái Ngọc 3 0 2 0 5
87 12H1010089 Trương Như Ngọc 2 4 2 1 9
88 12H1010090 Đào Quốc Nguyên 3 0 0 0 3
89 12H1010091 Lê Anh Ngữ 2 3 2 1 8
90 12H1010093 Bùi Thiện Phát 2 0 0 0 2
91 12H1010096 Hồng Gia Phú 4 4 2 0 10
92 12H1010097 Phan Thành Phú 4 4 2 1 10
93 12H1010100 Nguyễn Thị Ngọc Phước 3 3 2 0 8
94 12H1010106 Nguyễn Văn Sang 2 3 2 0 7
95 12H1010108 Nguyễn Thanh Soái 3 3 2 0 8
96 12H1010110 Huỳnh Hữu Tài 2 4 2 0 8
97 12H1010111 Võ Ngọc Tài 3 0 2 0 5
98 12H1010114 Trần Thiện Tâm 4 4 2 0 10
99 12H1010115 Nguyễn Võ Duy Tân 2 2 2 0 6
100 12H1010118 Phan Nhựt Thanh 3 2 2 0 7
101 12H1010121 Nguyễn Đức Thành 2 1 2 0 5
102 12H1010122 Liêu Thị Nguyên Thảo 3 0 0 0 3
103 12H1010124 Nguyễn Quốc Thắng 2 2 2 0 6
104 12H1010126 Hồ Hải Thệ 2 2 2 0 6 // Nâng Điểm Diễn đàn
105 12H1010128 Nguyễn Xuân Thi 2 2 2 0 6
106 12H1010129 Phạm Xuân Thiều 2 2 2 0 6
107 12H1010134 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 3 1 2 0 6
108 12H1010136 Hoàng Hữu Thông 2 2 2 1 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
109 12H1010137 Nguyễn Viết Thông 2 0 1 0 3
110 12H1010138 Võ Kim Thông 2 2 2 0 6
111 12H1010139 Nguyễn Thị Thơm 3 4 2 0 9
112 12H1010140 Phạm Đình Thuấn 3 2 1 0 6
113 12H1010141 Trần Thị Diễm Thúy 3 1 2 0 6
114 12H1010143 Nguyễn Thị Anh Thư 3 0 2 0 5
115 12H1010146 Nguyễn Trung Tín 4 4 2 0 10
116 12H1010147 Nguyễn Trọng Tính 4 4 2 0 10
117 12H1010149 Phạm Văn Toản 3 1 2 0 6 // Bổ sung Điểm Diễn đàn
118 12H1010154 Nguyễn Minh Trí 3 2 2 0 7
119 12H1010155 Đỗ Quốc Trung 4 3 2 0 9
120 12H1010156 Nguyễn Thành Trung 3 0 2 0 5
121 12H1010157 Trần Đắc Trường 2 3 2 0 7
122 12H1010160 Lữ Quốc Tuấn 2 2 2 0 6
123 12H1010162 Nguyễn Thanh Tuấn 3 3 2 0 8
124 12H1010164 Nguyễn Văn Tú 3 4 2 0 9
125 12H1010167 Lê Ngọc Tùng 3 4 2 0 9
126 12H1010170 Lê Văn 4 4 2 1 10
127 12H1010171 Trần Văn Văn 3 2 2 0 7
128 12H1010174 Võ Đức Di Đại Xuân 4 3 2 0 9
129 20761286 Phạm Đình Tiến 0 0 0 0 0
130 10H1012006 Phan Quốc Cường 3 2 2 0 7


Được sửa bởi Admin ngày 1/7/2013, 10:11; sửa lần 14.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Thắc mắc hỏi?

Bài gửi  Phamvantoan(I22A) on 23/6/2013, 11:54

Thưa thầy 
Em tên là Phạm Văn Toản,lớp I22A, ních diễn đàn: Phamvantoan(I22A)
em cũng post bài trên diễn đàn mà không có điểm diễn đàn, kính mong thầy xem lại dùm em ạ

Admin
Trong bài làm của em không thấy cho biết nickname !

Phamvantoan(I22A)

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 13/03/2013
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn thầy!

Bài gửi  Tran Thi Diem Thuy (I22A) on 23/6/2013, 12:27

Cám ơn thầy, thầy vất vả rồi. Dù điểm không cao nhưng em thấy hài lòng vì quá trình học em đã hiểu thêm nhiều về OS.

Admin
Đúng là có vất vả, nhưng các em vui là thày vui đấy, mà như nữ GS toán học Hoàng Xuân Sính từng nói: Vui thì không vất vả ! (bao giờ số bạn vui cũng rất nhiều)

Tran Thi Diem Thuy (I22A)

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 24/03/2013
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  lekhacduyanh03(HLT3) on 23/6/2013, 12:35

Thưa thầy, e có điểm danh 1/2 lần qua phần mềm đọc tên của thầy. Tại sao chỉ có 1 cột điểm ? Mong thầy xem xét lại. Cám ơn thầy

Admin
Em vắng cả 2 lần !

lekhacduyanh03(HLT3)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 15/04/2013
Age : 27

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Vohuulinh(I22A) on 23/6/2013, 14:05

Thưa thầy, lần điểm danh 2 tới tên em bị vấp vì giơ tay chậm, thầy đã cho đọc lại mà sao giờ chỉ có 1/2 điểm thầy ơi :-(

Admin
- Bị mất điểm do Giơ tay chậm là đúng rồi !
- Em còn không tham gia Diễn đàn nữa !

Vohuulinh(I22A)

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 26/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  lekhacduyanh03(HLT3) on 23/6/2013, 14:16

lekhacduyanh(I22A) đã viết:Thưa thầy, e có điểm danh 1/2 lần qua phần mềm đọc tên của thầy. Tại sao chỉ có 1 cột điểm ? Mong thầy xem xét lại. Cám ơn thầy

Admin
Em vắng cả 2 lần !
Thua thay, lan diem danh thu 2 e co so thu tu la 51. E van con nho, nhung danh sach lan nay e lai la 45. Chac co su nham lan. Mong thay xem lai a. E di hoc kha deu, co diem danh bang phan mem doc ten cua thay a.

Admin
- Bị mất điểm do Giơ tay nhầm là đúng rồi !
- Em còn không tham gia Diễn đàn nữa !

lekhacduyanh03(HLT3)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 15/04/2013
Age : 27

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  levanphap(I22A) on 23/6/2013, 15:13

em tên Lê Văn Pháp, mssv:1051010116 
em có tổng cộng 14 bài viết trên diễn đàn, thầy cho em 1 điểm phần đóng góp diễn đàn, em thấy điểm hơi ít ,mong thầy kiểm tra lại ạ, cám ơn thầy ạ.

Admin
- Em thắc mắc đúng !
- Đã nâng Điểm Diễn đàn lên 3 (được thêm 1 điểm do học lại).
avatar
levanphap(I22A)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 10/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  dangvannhan(I22A) on 23/6/2013, 16:41

Thành thật cảm ơn Thầy rất nhiều!
Môn này Thầy đã nhắc nhiều lần là các bạn thường xuyên cập nhật diễn đàn mới mong có điểm cao.
Thầy đã rất nhiệt tình như vậy thì các bạn cũng đừng phụ lòng của Thầy.Lần trước mình rớt cũng là do không cập nhật diễn đàn thường xuyên. lần này rút kinh nghiệm tuy nhà không có internet nhưng mình tranh thủ khi nào lên mạng là ghé diễn đàn liền. Tuy lần thi cuối kỳ mình làm không được trọn vẹn nhưng hy vọng điểm quá trình cao mình sẽ vượt qua.
Một lần nữa xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy và Gia đình thật nhiều sức khỏe.

dangvannhan(I22A)

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 11/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm diễn đàn

Bài gửi  hoanghuu on 23/6/2013, 16:49

Thưa thầy em tên là Hoàng Hữu Thông, MSSV: 12H1010136
Xin thầy xem lại dùm em điểm diễn đàn, em chỉ có khoảng 2 bài trên diễn đàn số lượng hơi ít nhưng xin thầy xem xét lại phần chất lượng vì cả 2 đều kế thừa từ những bài giảng trên lớp + kiến thức và kinh nghiệm của em...
Đặc biệt là bài mô phỏng theo bài tập "đèn hiệu"(đèn báo hiệu xe chạy) mà thầy đưa về nhà thì em đã có ý tưởng làm ra nó giống như là 1 trò chơi, quá trình làm tốn rất nhiều thời gian nên tới tháng 6 mới được đưa lên diễn đàn mong thầy xem qua.

http://hedieuhanh.forumvi.net/t5623-topic

Admin
- Đúng là em có công Lập trình điều khiển trực quan các xe đang chạy bằng JavaScript !
- Tuy nhiên, ví dụ này không sát với nội dung đang học ! Em đã hiểu về Semaphore quá đơn giản !
- Lập trình Đa luồng đồng hành có đồng bộ Tinh tế và Thiết thực hơn nhiều !
- Đây là Bài học cho em !


Được sửa bởi hoanghuu ngày 23/6/2013, 18:03; sửa lần 1.

hoanghuu

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 20/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Kính mong thầy xem xét ạ

Bài gửi  NguyenThienChuongI22A on 23/6/2013, 17:02

Thưa thầy, em có đi học đầy đủ cả 2 lần điểm danh nhưng sao thầy lại điểm danh em vắng 1 lần ạ, vả lại em cũng có post bài trong diễn đàn cơ mà thầy, kính mong thầy xem xét lại giúp em ạ. Tuy đi làm bận nhiều nhưng em cũng có cố gắng tham gia diễn đàn mặc dù ít post bài. Một lần nữa kính mong thầy xem lại giúp em ạ hic em cảm ơn thầy nhiều lắm

Em tên là: Nguyễn Thiên Chương
Nick trên diễn đàn : NguyenThienChuongI22A
MSSV : 12H1010014
STT : 50
Điểm số :3 0 1 0 4


Em mong thầy xem lại giúp em ạ Sad. Một lần nữa em cam on thầy rất nhiều

Admin
- Điểm Diễn đàn=0 là do Chất lượng bài đưa lên bằng 0 !
- Đành phải chấp nhận vắng 1 lần thôi ! Cũng có lý vì không tích cực tham gia Diễn đàn (mấy trường hợp khác cũng vậy !)

NguyenThienChuongI22A

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Phamvantoan(I22A) on 23/6/2013, 18:15

Phamvantoan(I22A) đã viết:Thưa thầy 
Em tên là Phạm Văn Toản,lớp I22A, ních diễn đàn: Phamvantoan(I22A)
em cũng post bài trên diễn đàn mà không có điểm diễn đàn, kính mong thầy xem lại dùm em ạ

Admin
Trong bài làm của em không thấy cho biết nickname !
Em xin thầy châm trước cho em , tại hôm đó làm bài vội quá . Mong thầy chấm lại cho em, em cám ơn thầy ạ

Admin
- Để cho em Điểm Diễn đàn !
- Cần phải rút kinh nghiệm: Không cho biết Nickname là thiếu cẩn thận !

Phamvantoan(I22A)

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 13/03/2013
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  NguyenBaoLoc70(I22A) on 23/6/2013, 22:34

Thưa thầy em tên: Nguyễn Bảo Lộc, MSSV: 12H1010070

Tổng cộng bài gửi của em là 11, em cũng tích cực tham gia reply topic của các bạn mong thầy xem xét lại điểm tích cực tham gia diễn đàn của em với ạ, em cảm ơn thầy ạ.

Admin
Điểm Diễn đàn của em bằng 1 là đúng, vì em đưa bài theo cách Đối phó (đưa tất cả các bài vào đúng 1 ngày 3-4-2013) !

NguyenBaoLoc70(I22A)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 20/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình I22A

Bài gửi  DuongTrungQuan on 24/6/2013, 13:53

Thưa thy, em có đi hc đy đ và li em cũng có post bài trong din đàn cơ , kính mong thy xem xét li giúp em . Tuy đi làm bn nhiu nhưng em cũng có c gng tham gia din đàn .Thưa Thầy thông cảm dùm,em thi lại môn của thầy cố gằng post bài tng số bài em tuy không cao .Em tự thú có khoản 20 bài của khóa trước nhưng bài sao là tự em post . Mt ln na kính mong thy xem li giúp em , em cm ơn thy nhiu lm

Em tên là:  Dương Trung Quân
Nick trên din đàn : DuongTrungQuan
Tổng số bài Gữi:55
MSSV : 11H1010106
STT : 41
Đim s :3 0 2 0 5

Admin
- Tổng số bài đưa vào diễn đàn Lớp I22A-I22B chỉ có 31 (em tính cả trước kia).
- Chất lượng: Sao chép kiểu Copy-Paste.
- Tuy nhiên, với số lượng lớn như vậy, còn học lại nữa, thì có thể xem xét nâng điểm cho em !

DuongTrungQuan

Tổng số bài gửi : 57
Join date : 16/02/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Phamvantoan(I22A) on 25/6/2013, 18:39

Phamvantoan(I22A) đã viết:
Phamvantoan(I22A) đã viết:Thưa thầy 
Em tên là Phạm Văn Toản,lớp I22A, ních diễn đàn: Phamvantoan(I22A)
em cũng post bài trên diễn đàn mà không có điểm diễn đàn, kính mong thầy xem lại dùm em ạ

Admin
Trong bài làm của em không thấy cho biết nickname !
Em xin thầy châm trước cho em , tại hôm đó làm bài vội quá . Mong thầy chấm lại cho em, em cám ơn thầy ạ

Admin
- Để cho em Điểm Diễn đàn !
- Cần phải rút kinh nghiệm: Không cho biết Nickname là thiếu cẩn thận !
Dạ. em biết rùi , em cãm ơn thầy ạ!

Phamvantoan(I22A)

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 13/03/2013
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình I22A

Bài gửi  NguyenMinhTuan94(I22A) on 27/6/2013, 19:38

Thưa Thầy em tên là Nguyễn Minh Tuấn, MSSV : 1051012194
Nick diễn đàn của em là : NguyenMinhTuan94(I22A), em có gửi bài trên diễn đàn được 9 bài. Nhưng Thầy cho e hỏi sao điểm diễn dàn của em được có 0 điểm vậy thưa thầy. Mong thầy xem xét lài cho em ạ ! Cảm ơn thầy !

Admin
Điểm Diễn đàn của em bằng 0 là đúng, vì em không cho biết Nickname trong Bài Kiểm tra Giữa kỳ !

NguyenMinhTuan94(I22A)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 12/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  NguyenMinhTuan94(I22A) on 28/6/2013, 10:44

NguyenMinhTuan94(I22A) đã viết:Thưa Thầy em tên là Nguyễn Minh Tuấn, MSSV : 1051012194
Nick diễn đàn của em là : NguyenMinhTuan94(I22A), em có gửi bài trên diễn đàn được 9 bài. Nhưng Thầy cho e hỏi sao điểm diễn dàn của em được có 0 điểm vậy thưa thầy. Mong thầy xem xét lài cho em ạ ! Cảm ơn thầy !

Admin
Điểm Diễn đàn của em bằng 0 là đúng, vì em không cho biết Nickname trong Bài Kiểm tra Giữa kỳ !


Dạ thầy nương tay cho em ạ, chứ em được tổng cộng có 4 điểm thưa thầy. Mong thầy giúp đỡ cho em ạ.
Em xin rút kinh nghiệm sau bài học này thưa thầy. Em cảm ơn thầy !

Admin
Để bổ sung Điểm Diễn đàn cho em ! Nhưng phải rút kinh nghiệm để sau này cẩn thận hơn !

NguyenMinhTuan94(I22A)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 12/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  MaiNguyenThanhLong(I22A) on 28/6/2013, 12:55

Thưa thầy ! Em mong thầy có thể xem xét lại giúp em điểm điểm danh với ạ. Em có đi học đầy đủ và chỉ có bữa đầu tiên thầy điểm danh bằng máy là em học gần hết tiết nhưng có việc đột xuất nên về sớm, hôm đó em không điểm danh được. Còn lại các buổi học khác em đều đi học đủ nhưng lại không có điểm điểm danh. Em mong thầy xem xét lại giúp em với ạ, vì điểm quá trình của em cũng hơi thấp nên em hơi lo và không biết sẽ thế nào. Em cảm ơn thầy nhiều.

MaiNguyenThanhLong(I22A)

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 13/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  NguyenMinhTuan94(I22A) on 28/6/2013, 17:03

NguyenMinhTuan94(I22A) đã viết:
NguyenMinhTuan94(I22A) đã viết:Thưa Thầy em tên là Nguyễn Minh Tuấn, MSSV : 1051012194
Nick diễn đàn của em là : NguyenMinhTuan94(I22A), em có gửi bài trên diễn đàn được 9 bài. Nhưng Thầy cho e hỏi sao điểm diễn dàn của em được có 0 điểm vậy thưa thầy. Mong thầy xem xét lài cho em ạ ! Cảm ơn thầy !

Admin
Điểm Diễn đàn của em bằng 0 là đúng, vì em không cho biết Nickname trong Bài Kiểm tra Giữa kỳ !


Dạ thầy nương tay cho em ạ, chứ em được tổng cộng có 4 điểm thưa thầy. Mong thầy giúp đỡ cho em ạ.
Em xin rút kinh nghiệm sau bài học này thưa thầy. Em cảm ơn thầy !

Admin
Để bổ sung Điểm Diễn đàn cho em ! Nhưng phải rút kinh nghiệm để sau này cẩn thận hơn !

Dạ em xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

NguyenMinhTuan94(I22A)

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 12/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22A (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết