Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Go down

Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Admin on 23/6/2013, 10:25

- Điểm Kiểm tra Giữa kỳ: 6 đ
- Điểm Diễn đàn: 4 đ
- Điểm Danh (2 lần): 2 đ
- Điểm thưởng (cho các bạn có đóng góp với lớp): 1 đ

- Những bạn học lại (có mã số bắt đầu bằng 08, 09, 10 và 11) được Điểm Danh=2.

- Mọi thắc mắc đưa vào mục này, trước ngày 30-6-2013 (Chủ nhật) !
- Chú ý: Để đưa bài lên, không nhấn Quote mà nhấn PostReply !

- Nguyên tắc Điều chỉnh Điểm Quá trình (Ngày 1-7-2013):
* Học lại: Nâng Điểm Diễn đàn thêm 1
* Điểm Tổng hợp=4,4: Nâng Điểm Diễn đàn thêm 1

Bảng Điểm Quá trình:

Mục quản | Mã số | Họ tên |  Điểm Kiểm tra | Điểm Diễn đàn | Điểm Danh | Điểm Thưởng | Cộng
1 0851010024 Nguyễn Thị Hồng Cúc 3 2 2 0 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
2 0851010048 Lê Thị Anh Đào 0 0 0 0 0
3 0851010281 Lê Kông Toàn 3 0 2 0 5
4 0854050014 Đặng Xuân Cảnh 4 2 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
5 0854050052 Phạm Phú Khanh 5 4 2 0 10 // Nâng Điểm Diễn đàn
6 0854050118 Nguyễn Hữu Quốc Thanh 0 0 0 0 0
7 0951010060 Trần Kim Khôi 3 0 2 0 5
8 0951010075 Phạm Tấn Kỳ Nam 3 0 2 0 5
9 0951012027 Bùi Thanh Hải 0 0 0 0 0
10 0951012041 Dương Văn Huấn 0 0 0 0 0
11 0954050010 Sử Ngọc Uyên Chi 0 0 0 0 0
12 0954052024 Bùi Nguyên Hồng 3 0 2 0 5
13 0954052089 Trần Thị Tú Trinh 0 0 0 0 0
14 1051010039 Nguyễn Việt Đức 3 3 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
15 1051010057 Ngô Quang Hoàng 0 0 0 0 0
16 1051010064 Nguyễn Nhất Huy 3 4 2 0 9
17 1051010159 Nguyễn Hữu Thiên 3 3 2 0 8 // Nâng Điểm Diễn đàn
18 1051010193 Nguyễn Anh Tuấn 3 0 2 0 5
19 1051012019 Ngô Thiệu Cơ 3 0 2 0 5
20 1051012110 Hoàng Minh Nhật 0 0 0 0 0
21 1051012126 Nguyễn Hữu Phước 3 0 2 0 5
22 1051012133 Nguyễn Hoàng Minh Quân 3 0 2 0 5
23 10701011 Châu Quang Cẩm 4 3 2 0 9 // Nâng Điểm Diễn đàn
24 10701069 Phạm Hoàng Lân 3 2 2 0 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
25 10702004 Phạm Tuấn Chinh 4 3 2 0 9 // Nâng Điểm Diễn đàn
26 10761277 Đào Xuân Thành 3 0 2 0 5
27 10H1012020 Võ Thị Huỳnh Giang 3 0 2 0 5
28 10H1012041 Bùi Trọng Hùng 3 4 2 0 9 // Nâng Điểm Diễn đàn
29 10H1012067 Lê Thị Kim Ngân 3 4 2 0 9
30 10H1012081 Hồng Thuận Phong 4 4 2 0 10 // Nâng Điểm Diễn đàn
31 10H1012124 Nguyễn Thị Thu Trang 3 4 2 0 9
32 10H1012129 Trương Phạm Huy Trường 3 4 2 0 9
33 10H1012135 Ngô Văn Tuyển 4 4 2 0 10
34 10H1012144 Nguyễn Hoàng Kim Vũ 5 4 2 0 10
35 11H1010024 Phùng Văn Dương 3 4 2 0 9
36 11H1010030 Đặng Mộng Hải 3 2 2 0 7 // Nâng Điểm Diễn đàn
37 11H1010053 Lư Thế Hùng 3 0 2 0 5
38 11H1010071 Trần Bình Công Luận 3 4 2 0 9
39 11H1010072 Đặng Thị Hoàng Lý 3 4 2 0 9
40 11H1010104 Huỳnh Đức Quang 5 4 2 1 10
41 11H1010109 Trịnh Tố Quyên 4 4 2 0 10
42 11H1010119 Lương Minh Thành 2 0 2 0 4
43 11H1010144 Trương Ngọc Tuấn 2 0 2 0 4
44 11H1012029 Nguyễn Hoàng Lâm 3 4 2 0 9
45 11H1012081 Nguyễn Văn Tiến 0 0 0 0 0
46 11H1012082 Nguyễn Văn Tính 0 0 0 0 0
47 12H1010005 Nguyễn Hồng Ân 4 4 1 0 9
48 12H1010007 Vi Văn Biểu 3 4 0 0 7
49 12H1010009 Đặng Quang Bình 4 4 2 0 10
50 12H1010010 Trần Nguyên Bình 3 0 0 0 3
51 12H1010011 Lê Sơn Ca 4 3 2 0 9
52 12H1010013 Nguyễn Khánh Chân 4 0 2 1 7
53 12H1010016 Nguyễn Ngọc Dẫn 2 2 2 0 6
54 12H1010017 Lê Đức Duy 0 0 0 0 0
55 12H1010018 Nguyễn Khánh Duy 4 3 2 0 9
56 12H1010020 Nguyễn Cao Dương 3 4 2 0 9
57 12H1010021 Mai Thị Anh Đào 4 4 2 0 10
58 12H1010022 Phạm Thành Đại 3 1 2 0 6
59 12H1010024 Nguyễn Tấn Đạt 3 2 2 0 7
60 12H1010026 Bùi Hữu Đặng 3 4 2 0 9
61 12H1010027 Võ Minh Điền 4 4 2 0 10
62 12H1010029 Đỗ Thị Hà Đức 5 4 2 1 10
63 12H1010033 Nguyễn Thủy Giang Hà 3 0 2 0 5
64 12H1010034 Trịnh Hải Hà 3 1 2 0 6
65 12H1010036 Vũ Hoàng Hải 3 0 1 0 4
66 12H1010041 Trần Trung Hiếu 3 0 2 0 5
67 12H1010042 Trần Văn Đức Hiếu 3 1 2 0 6
68 12H1010043 Vũ Kim Hiếu 0 0 0 0 0
69 12H1010044 Lê Khánh Hòa 4 4 2 0 10
70 12H1010045 Nguyễn Bấc Hối 3 4 2 0 9
71 12H1010047 Nguyễn Mạnh Huy 3 4 2 1 10
72 12H1010048 Nguyễn Quang Huy 3 1 2 0 6
73 12H1010049 Nguyễn Quốc Huy 3 4 2 0 9
74 12H1010050 Trần Ngọc Huy 3 2 2 0 7
75 12H1010053 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3 2 2 0 7
76 12H1010057 Trần Nhựt Khánh 3 0 1 0 4
77 12H1010058 Nguyễn Đăng Khoa 0 0 0 0 0
78 12H1010059 Nguyễn Văn Khoa 4 4 2 1 10
79 12H1010061 Lê Thành Lam 3 0 1 0 4
80 12H1010066 Nguyễn Xuân Linh 4 4 1 0 9
81 12H1010068 Lê Quảng Long 2 0 2 0 4
82 12H1010075 Cao Thành Luân 4 2 1 0 7
83 12H1010079 Nguyễn Hoàng Minh 4 1 2 0 7
84 12H1010080 Nguyễn Hữu Minh 3 1 2 0 6
85 12H1010081 Nguyễn Ngọc Minh 3 2 2 0 7
86 12H1010084 Võ Hoàng Minh 3 3 1 0 7
87 12H1010086 Mai Huy Nam 3 0 0 0 3
88 12H1010092 Nguyễn Phương Như 3 3 2 0 8
89 12H1010094 Nguyễn Văn Phát 3 2 1 0 6
90 12H1010095 Lê Hồng Phong 4 2 2 0 8
91 12H1010098 Hà Trung Minh Phúc 3 2 1 0 6
92 12H1010099 Phan Phạm Đan Phương 4 1 2 0 7
93 12H1010101 Lê Thanh Quang 3 4 1 0 8
94 12H1010102 Ngô Hải Quân 3 4 2 0 9
95 12H1010103 Hồ Bảo Quốc 3 1 2 0 6
96 12H1010104 Ngô Thanh Quốc 4 0 2 0 6
97 12H1010105 Nguyễn Văn Quốc 3 3 2 0 8
98 12H1010107 Trần Vũ Sang 4 4 2 1 10
99 12H1010109 Mai Xuân Sơn 3 4 2 1 10
100 12H1010112 Nguyễn Minh Tâm 3 4 2 0 9
101 12H1010113 Trần Anh Tâm 2 3 2 0 7
102 12H1010116 Đào Duy Thanh 3 3 2 0 8
103 12H1010117 Nguyễn Quốc Thanh 2 1 2 0 5
104 12H1010119 Trần Xuân Thanh 0 0 0 0 0
105 12H1010120 Dương Khánh Thành 2 4 0 0 6  // Nâng Điểm Diễn đàn
106 12H1010123 Phạm Thị Thảo 2 3 2 0 7
107 12H1010125 Võ Minh Thắng 3 4 2 0 9
108 12H1010127 Cao Anh Thi 3 1 2 1 7
109 12H1010130 Hoàng Thanh Thiện 4 4 1 0 9
110 12H1010131 Nguyễn Hoàng Thiện 3 4 1 0 8
111 12H1010133 Nguyễn Văn Thịnh 3 0 2 0 5
112 12H1010135 Phan Ngọc Thoại 3 2 2 0 7
113 12H1010142 Lê Thị Thanh Thủy 4 2 2 0 8
114 12H1010144 Phạm Thị Thủy Tiên 4 1 2 0 7
115 12H1010145 Lê Thanh Tín 4 1 1 0 6
116 12H1010148 Lê Anh Toàn 4 4 2 0 10
117 12H1010150 Trương Minh Triết 4 3 2 0 9
118 12H1010151 Bùi Văn Trí 3 3 0 0 6
119 12H1010152 Nguyễn Cao Trí 4 4 2 1 10
120 12H1010153 Nguyễn Minh Trí 3 0 0 0 3
121 12H1010158 Bùi Đức Tuấn 3 1 2 0 6
122 12H1010159 Bùi Thức Tuấn 2 2 2 0 6
123 12H1010161 Nguyễn Minh Tuấn 2 4 2 0 8
124 12H1010163 Quang Minh Tuấn 3 4 2 0 9
125 12H1010165 Thái Mỹ Tú 3 2 2 0 7
126 12H1010166 Trương Trần Thanh Tú 4 4 2 1 10
127 12H1010168 Nguyễn Thanh Tùng 2 3 1 0 6
128 12H1010169 Lê Văn Vạn 2 2 1 0 5
129 12H1010172 Nguyễn Thị Tường Vi 3 0 2 0 5
130 12H1010173 Trần Phúc Vinh 3 1 2 0 6


Được sửa bởi Admin ngày 1/7/2013, 10:12; sửa lần 4.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  DoThiHaDuc(I22B) on 23/6/2013, 13:27

Ôi vậy là đậu rồi!! bounce Sáng giờ cứ lo lo nhưng giờ thì chắc chắc rồi!! cheers
Em cảm ơn thày nhiều nhiều lắm lắm!!! 
Kính chúc thày dồi dào sức khỏe và luôn tràn ngập với những niềm vui bên giảng đường thày nha!!
lol!

Admin
Con mèo mà biết đội lá bắp cải lên đầu cho mát (lại còn biết đeo kính và lục lạc bạc nữa) thì đậu chắc chắc là chắc rồi !
avatar
DoThiHaDuc(I22B)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 11/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  NguyenCaoTri (I22B) on 23/6/2013, 13:34

Cám ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe

NguyenCaoTri (I22B)

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  NgoVanTuyen(I22B) on 23/6/2013, 13:58

Em cảm ơn Thầy nhiều. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

NgoVanTuyen(I22B)

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 22/02/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  MaiXuanSon (I22B) on 23/6/2013, 14:56

Em cảm ơn Thầy. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui hơn nữa trên giảng đường.

MaiXuanSon (I22B)

Tổng số bài gửi : 49
Join date : 11/03/2013
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

CẢM ƠN THẦY!!!

Bài gửi  PhamThiThao (I22B) on 23/6/2013, 16:01

Cảm ơn Thấy rất nhiều, Cảm ơn Thầy trong thời gian vừa qua đã gắn với chúng em suốt quá trình môn học, chúng em sẽ nhớ mãi những tiết học của Thầy, Học với Thầy, Chúng em thấy thật thoải mái bởi cách dạy không chút khô khan, với những ví dụ minh họa , những mẫu chuyện đời thường, những câu nói khôi hài, Thầy đã cho chúng em am hiểu thêm về môn học, những tiết học bổ ích, và phong cách giảng dạy đến khó quên, Tuy sức làm bài chưa như mong đợi, nhưng chúng em rất biết ơn thầy. 
Chúng em kính chúc thầy luôn luôn vui vẽ, khỏe mạnh và luôn tràn ngập với những niềm vui bên giảng đường thầy nhé!.

Admin
Cảm ơn em !

PhamThiThao (I22B)

Tổng số bài gửi : 54
Join date : 19/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  TranVanDucHieu(I22B) on 23/6/2013, 16:30

em cảm ơn thầy, Chúc Thầy Luôn Khỏe Mạnh.

TranVanDucHieu(I22B)

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 13/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  PhamTuanChinh(I22B) on 23/6/2013, 19:49

Ôi điểm quá trình. Tiếc là hôm làm bài cuối kỳ không được tốt lắm, nhưng trong rủi có hên, cảm ơn thầy đã châm trước cho em, các bạn khác nữa. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
avatar
PhamTuanChinh(I22B)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 26/03/2013
Age : 28
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  DuongKhanhThanh(I22B) on 24/6/2013, 10:13


Em chân thành cảm ơn Thầy! trong suốt quá trình qua đã giảng dậy rất nhiệt tình cho lớp chúng em. Tuy môn học này em không hiểu nhiều cho lắm, nhưng qua phương pháp hướng dẫn giảng dậy và nêu ra những ví dụ thực tế đời thường. Em cảm thấy kiến thức mình được nâng lên 1 bậc và trưởng thành hơn 1 chút.

Em chúc Thầy thật nhiều sức khỏe luôn luôn hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiêu thế hệ học trò chúng em đến với những bến bờ tri thức


Được sửa bởi DuongKhanhThanh(I22B) ngày 29/6/2013, 12:40; sửa lần 1.

DuongKhanhThanh(I22B)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 13/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  le thi thanh thuy on 24/6/2013, 11:39

Khi biết được điểm quá trình em đã rất vui sướng vì thật sự trước đó trong lòng em rất lo lắng.Lo vì em chưa quen và không đủ kiến thức để post bài,nhưng qua lần thi vừa qua em biết được lợi ích ,khối lượng kiến thức mà các bạn thảo luận trên diễn đàn là rất lớn,giúp ích rất nhiều cho môn hoc.
      Em chỉ muốn nói một điều :cảm ơn Thầy rất nhiều! Cảm ơn vì Thầy đã quan tâm ,lo lắng ,giúp đỡ và  dành nhiều tâm huyết cho Sinh Viên chúng em.Chúng em sẽ luôn ghi nhớ.Chúc Thầy luôn mạnh khỏe và càng có nhiều sáng kiến hơn nữa để giúp đỡ các thế hệ Sinh viên trong đó có chúng em !

le thi thanh thuy

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 09/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  DuongKhanhThanh(I22B) on 29/6/2013, 12:38

Thầy ơi ! điểm thi em 4đ..điểm quá trình em 5đ à..Thầy ơi cho em xin thêm 1đ quá trình nha Thầy..giờ em buồn quá Thầy ơi..hix..Giờ em mơi biết điểm quá trình là rất quan trọng, dậy mà em lỡ đánh mất..hjx

Em chân thành cảm ơn Thầy! trong suốt quá trình qua đã giảng dậy rất nhiệt tình cho lớp chúng em. Tuy môn học này em không hiểu nhiều cho lắm, nhưng qua phương pháp hướng dẫn giảng dậy và nêu ra những ví dụ thực tế đời thường. Em cảm thấy kiến thức mình được nâng lên 1 bậc và trưởng thành hơn 1 chút.

Em chúc Thầy thật nhiều sức khỏe luôn luôn hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiêu thế hệ học trò chúng em đến với những bến bờ tri thức

DuongKhanhThanh(I22B)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 13/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  DuongKhanhThanh(I22B) on 1/7/2013, 17:54

Em cảm ơn Thầy rất nhiều đã nâng em lên thêm 1 điểm quá trình. Very Happy 
Em chúc Thầy thật nhiều sức khỏe......

DuongKhanhThanh(I22B)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 13/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn thầy

Bài gửi  PhamTuanChinh(I22B) on 6/7/2013, 10:13

Em không muốn nói lời cảm ơn sáo rỗng, mà tự trong tim có nhiều điều muốn cảm ơn thầy. Em không nghĩ rằng mình sẽ được thầy nâng điểm diễn đàn, thật bất ngờ và vui sướng biết bao. Học môn này lần thứ 3 (lý do GĐ, phải bỏ học ngang kiếm sống), giờ được kết quả này, em thật không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng: "Cảm ơn", "Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ", em sẽ cố gắng trong học tập và cuộc sống, để xứng đáng với sự quan tâm, dìu dắt tận tình của thầy.
Ngoài ra, Anh xin gửi lời cảm ơn Hà Đức đã giúp đỡ anh trong quá trình học tập môn của thầy. Cảm ơn em.
avatar
PhamTuanChinh(I22B)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 26/03/2013
Age : 28
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình I22B (điều chỉnh 1-7-2013)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết