Thực thi bài toán sản xuất, tiêu thụ được đồng bộ bằng 2 đèn hiệu ?

Go down

Thực thi bài toán sản xuất, tiêu thụ được đồng bộ bằng 2 đèn hiệu ?

Bài gửi  v_hoangminh[I22B] on 13/4/2013, 14:25

#include
#include
#include
#define BUFFER_SIZE 10
int buffer[BUFFER_SIZE];
char s[BUFFER_SIZE];
int in=0;
int out=0;
int nextProduced=1;
HANDLE semEmpty, semFull; //hai đèn hiệu
CRITICAL_SECTION critSec; //Biến kiểu Mutex
void Producer(void * p)
{
while (1)
{
// ... Sản xuất (nextProduced)
// Chờ đến khi có chỗ trống
WaitForSingleObject(semEmpty, INFINITE);
EnterCriticalSection(&critSec);// vào đoạn tương tranh
//…Sắp sản phẩm vào Buffer
buffer[in]=nextProduced++;
switch ((int)p){
case 1:
s[in]=’P’;
break;
case 2:
s[in]=’p’;
break;
default:
s[in]=’S’;
};
in=(in+1)%BUFFER_SIZE;
// Tăng (semFull) lên 1
ReleaseSemaphore(semFull, 1, NULL);
LeaveCriticalSection(&critSec);// rời khỏi đoạn tương tranh
SuspendThread(GetCurrentThread());
}
}

void Consumer()
{
int nextConsumed;
while (1)
{
// Chờ đến khi có sản phẩm
WaitForSingleObject(semFull, INFINITE);
EnterCriticalSection(&critSec); // vào đoạn tương tranh
nextConsumed=buffer[out];
out=(out+1)%BUFFER_SIZE;
// Tăng (semEmpty) lên 1
ReleaseSemaphore (semEmpty, 1, NULL);
LeaveCriticalSection(&critSec); // rời khỏi đoạn tương tranh
// ... Tiêu thụ (nextConsumed)
SuspendThread(GetCurrentThread());
}
}
- Biến semEmpty dùng để chứa mục quản của đèn hiệu quản lý số vùng trống trong bộ đệm.
- Biến semFull dùng để chứa mục quản của đèn hiệu quản lý số sản phẩm trong bộ đệm.
- CritSec là đối tượng đèn hiệu kiểu mutex dùng để bảo vệ đoạn tương tranh nhằm đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau trong công việc của các tiến trình với tài nguyên dùng chung.

v_hoangminh[I22B]

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 17/03/2013
Age : 27

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết