Một ví dụ về áp dụng cơ chế đa luồng cho việc tạo hiệu ứng led ( Sưu tầm)

Go down

Một ví dụ về áp dụng cơ chế đa luồng cho việc tạo hiệu ứng led ( Sưu tầm)

Bài gửi  HaVanMinh(I22A) on 26/3/2013, 09:36

Áp dụng cơ chế đa luồng, viết một ứng dụng trên KIT thực hiện hiệu ứng led đuổi, sử dụng nút bấm K1, K2 để thay đổi (giảm/tăng) tốc độ của hiệu ứng led đuổi.
- - Chương trình gm
m
t lung chính (master thread) thc hin hiu ng led đui
trong m
t vòng lp vô hn, hiu ng da trên viết
b
t/tt tng led vi thi gian tr (delay) thích hp (gi s là t milisecond, ban đu mc đnh là 1000ms=1s)
- - Thi gian tr nói trên có th điu chnh (tăng/gim thích hp)
khi b
m nút K1, K2.
- Vì button device driver cho phép giao tiếp kiu thăm dò (polling), cn s dng mt lung riêng đ
th
c hin công vic này (song song vi công vic chính là
điu khin hiu ng nháy led), hàm x lý ca lung s đc K1, K2 có được n đ thay đi giá tr
t t
ương ng.

Tiến hành: Tham kho mã ngun ví d sau
(Listing: threadbuttonled.c)
/* Example 3.
Programming threads. ARM LINUX
COURSE
*/

/**********************************************************
* Chuong trinh: * main: Thuc hien dieu khien
led chay duoi

* thread: Thuc hien doc trang thai (polling) nut bam de thay doi toc do led
***********************************************************/


#include


#include


#include


#include


#include


#include


#include


#include


#include


#include


#include#define ON 1


#define OFF 0

/* Bien luu thoi gian delay
*/// Thay doi khi K1, K2 duoc
an


static int t = 1000; //don vi
la milisecond, ban dau mac dinh la 1000 mspthread_mutex_t mutex1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
/* Ham sleep ms su dung
usleep cua linux */

void sleepms(int ms)
{
//usleep in us, sleep in second
usleep(1000*ms); //convert to microseconds
return;
};
/* Cau truc du lieu se truyen
tham so cho thread */

struct thread_parms
{
char btn[6];
int btn_fd;
};
/* Ham xu ly cua thread thuc
hien doc nut K1, K2 (polling) */

void* btn_polling(void* param);
int main(int argc, char** agrv)
{
int led_fd, button_fd; //# of device file
struct thread_parms p; //Bien cau truc chua
tham so se truyen cho ham xu ly cua thread

pthread_t thread_id; //# of thread
int led_no; //So hieu led 0-4
//Mang chua gia tri trang thai 6 button se doc
char buttons[6] = {'0', '0', '0', '0', '0','0'};
int i;
//Mo thiet bi (led port), can kiem tra chinh xac ten trong /dev
led_fd = open("/dev/leds", 0);
if (led_fd < 0) {
perror("open device leds");
exit(1);
}
else printf("open device led ok\n");
//Mo thiet bi (button port)
button_fd = open("/dev/buttons", 0);
//mo button port

if(button_fd < 0)
{
perror("open device buttons");
exit(1);
}
else printf("open device button ok\n");
//Chuan bi tham so truyen vao cho ham xu ly cua thread
p.btn_fd = button_fd; // button device file number
//memset(p.btn, '0', sizeof(p.btn)); //khoi tao buffer
for(i=0;i<6;i++) p.btn[i]='0'; //buffer to
read button status (K1-K6)

//Tao thread thuc hien polling button
thread_id = pthread_create(&thread_id,NULL, &btn_polling, &p);
//Chuong trinh chinh (master thread) thuc hien hieu ung led duoi
//voi thoi gian delay chua trong bien t
//Ban dau tat ca cac led deu off
for(i=0;i<4;i++) ioctl(led_fd, OFF, i);
led_no=0;
while(1)
{
//Bat led led_no
ioctl(led_fd, ON, led_no);
//Sleep in t ms
sleepms(t);
//Tat led led_no va chuan bi bat luon led ke tiep
ioctl(led_fd, OFF, led_no);
led_no++;
if(led_no == 4) led_no = 0;
}
close(button_fd);
close(led_fd);
return 0;
}
void* btn_polling(void* param)
{
struct thread_parms* p = (struct
thread_parms*)param;

char cur_btn[6], old_btn[6];
int btn_fd;
int i;
for(i=0;i<6;i++) old_btn[i] = p->btn[i];
btn_fd = p->btn_fd;
for(;Wink//Lien tuc tham do trang thai nut bam
(K1, K2 co duoc an)

{
int num=read(btn_fd, cur_btn,
sizeof(cur_btn));

if(num != sizeof(cur_btn))
{
perror("read buttons:");
exit(1);
}
//Chi can doc K1, K2 tuong ung voi tang/giam
led speed

//Doc K1
if(old_btn[0] != cur_btn[0])
{
old_btn[0] = cur_btn[0];
printf("K1 is pressed/released\n");
//Can dung mutex cho bien t ?
pthread_mutex_lock( &mutex1 );
t = t+50; //tang thoi gian delay
pthread_mutex_unlock( &mutex1 );
}
//Doc K2
if(old_btn[1] != cur_btn[1])
{
old_btn[1] = cur_btn[1];
printf("K2 is pressed/released\n");
//Can dung mutex cho bien t ?
pthread_mutex_lock( &mutex1 );
t = t-50; //giam thoi gian delay
if(t < 100) t = 100;
pthread_mutex_unlock( &mutex1 );
}
}

return NULL;
----------------------------------------------
Hy vọng những ai làm qua đèn led thì bài này sẽ có ích vào 1 số việc nào đó nhé!!!!
Chúc các bạn học được nhiều điều trên chủ đề này!
HaVanMinh(I22A)
Very Happy Very Happy Very Happy

HaVanMinh(I22A)

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 22/03/2013

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết