Thảo luận Bài 5 (Đa luồng)

Go down

Thảo luận Bài 5 (Đa luồng)

Bài gửi  NguyenThuyPhuong_I12A on 4/4/2012, 23:22

Y nghĩa 1 vai ham trong bài toán
#include -->khai báo
#include
#include
#define BUFFER_SIZE 10
int buffer[BUFFER_SIZE];
int in=0;
int out=0;
int nextProduced=1;
void Producer(){
while (1){
// ... (nextProduced) quá trình tạo ra 1 sản phẩm
while(((in+1)%BUFFER_SIZE)==out); ---> vòng lặp quẩn tại đây cho
đến khi có 1 chỗ trống trong bộ đệm hay ngăn chứa sản phẩm… khi vòng lặp
while kết thúc --> có 1 chỗ trống để chèn sản phẩm vô
buffer[in]=nextProduced++; --> chèn sản phẩm vô ngăn chứa
in=(in+1)%BUFFER_SIZE; --> tìm vị trí khác để Producer chèn thêm sản phầm vào
SuspendThread(GetCurrentThread());lấy luồng hiện hành, SuspendThread hàm API dùng để tạo ngưng 1 luồng.
}
}
void Consumer(){
int nextConsumed;
while (1){
while(in==out); --> vòng lặp quẩn tại đây khi các ngăn chứa sản phầm đều trống
------vòng lặp while thoát khi có 1 ngăn chứa sản phầm---------
nextConsumed=buffer[out]; --> lấy sản phẩm ra khỏi ngăn
out=(out+1)%BUFFER_SIZE; --> tìm vị trí khác để Consumer lấy
sản phẩm nếu out đang nằm ở cuối mảng thì out sẽ trở về đầu mảng
// ... (nextConsumed) ----quá trình tiêu thụ sàn phẩm-----
Sleep(GetTickCount()%5000); --> hàm API đưa luồng vào trạng
thái ngủ trong khi chờ Producer sản xuất thêm sản phầm,thời gian tính
bằng ms trôi qua kể từ khi hệ thống khởi động tới thời điểm hiện tại,
chia lấy số dư cho 5000 sẽ ra được 1 con số từ 0-4999, cho luồng tiêu
thụ này tạm dừng trong khoảng thời gian đó.
}
}
void ShowBuffer(){ // In nộii dung Buffer
const char * LeftMargin="\n\t";
int i;
printf(LeftMargin);
for(i=0; i<(in*5);i++) putchar(' '); printf("!in");
printf(LeftMargin);
for (i=0; iprintf("S%2d, ",buffer[i]);
printf("S%2d",buffer[BUFFER_SIZE-1]);
printf(LeftMargin);
for(i=0; i<(out*5); i++) putchar(' ');printf("^out");
printf("\n");
}
int main(){
HANDLE ProducerHandle1, ProducerHandle2; --> biến Handle chứa mục quản NSX
HANDLE ConsumerHandle1, ConsumerHandle2; --> biến Handle chứa mục quản NTT

DWORD ProducerID1, ProducerID2; --> chứa ID NSX
DWORD ConsumerID1, ConsumerID2; --> chứa ID NTT

// tạo 2 luồng sản xuất trong trạng thái ngủ
ProducerHandle1=CreateThread(0,0,
(LPTHREAD_START_ROUTINE)Producer,0,
4, &ProducerID1); //khởi tạo NSX với các thông tin: Producer, ID,
số 4 biểu thị trạng thái của Producer lúc khởi tạo là trạng thái luôn
luôn ngủ

ProducerHandle2=CreateThread(0,0,
(LPTHREAD_START_ROUTINE)Producer,0, 4, &ProducerID2); // tuong tu
// tao 2 luồng tiêu thụ trong trang thái ngay
ConsumerHandle1=CreateThread(0,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Consumer,0,
0, &ConsumerID1); //khởi tạo NTT với các thông tin: Consumer, ID,
số 0 biểu thị trạng thái của Producer lúc khởi tạo: trạng thái luôn luôn
thức.

ConsumerHandle2=CreateThread(0,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Consumer,0, 0, &ConsumerID2); //tuong tu
while(1){
printf("\n- Nhấn P/p để sản xuất,0 để kết thúc:”);
switch (getch()){
case 'P':
ResumeThread(ProducerHandle1); //đánh thức Producer lúc này đang ở trạng thái ngủ
break;
case 'p':
ResumeThread(ProducerHandle2); ///đánh thức Producer lúc này đang ở trạng thái ngủ
break;
case '0': /// giải phóng Producer và Consumer khỏi bộ nhớ
CloseHandle(ProducerHandle1);
CloseHandle(ProducerHandle2);
CloseHandle(ConsumerHandle1);
CloseHandle(ConsumerHandle2);
return 0;
}
Sleep(1); --> ngủ trong khoảng 1mns
ShowBuffer(); -->kết quả sau khi sản xuất tiêu thụ, khi đang show thì không sx, không tiêu thụ
}
}
avatar
NguyenThuyPhuong_I12A

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 24/02/2012
Age : 32
Đến từ : TP_ Quảng Ngãi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết