Điểm Quá trình lớp I11C

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  Admin on 4/12/2011, 16:51

- Các thắc mắc có thể đưa lên trong 3 ngày 4, 5 và 6-12-2011.
- Thuật giải tính Điểm Chuyên cần:
- Bảng Điểm Quá trình:
Mục quản | Mã số | Họ tên | Giữa kỳ | Diễn đàn | Chuyên cần | Thưởng | Tổng
1 0854010543 Đặng Khoa Tài 0 0 0 0 0
2 0951010036 Trần Phan Hiếu 3 3 2 1 9
3 09H1010002 Lê Duy Nhật Ân 3 2 2 0 7
4 09H1010005 Lâm Hữu Bình 3 3 2 0 8
5 09H1010013 Trần Thị Hoàng Dung 4 2 2 0 8
6 09H1010019 Đinh Đông Dương 0 0 0 0 0
7 09H1010027 Lê Thanh Hải 2 2 2 0 6
8 09H1010031 Phạm Tường Hân 2 2 2 0 6
9 09H1010035 Phạm Thị Hoa 2 2 2 0 6
10 09H1010038 Trần Thanh Hoàng 2 2 2 0 6
11 09H1010043 Nguyễn Hoàng Kiếm 2 2 2 0 6
12 09H1010051 Huỳnh Trung Lợi 3 3 2 0 8
13 09H1010068 Trần Quốc Lê Phong 2 2 2 0 6
14 09H1010072 Chu Ngọc Quyên 0 0 0 0 0
15 09H1010090 Nguyễn Thụy Tuyết Trinh 3 2 2 0 7
16 09H1010092 Phạm Thị Thanh Trong 2 2 2 0 6
17 09H1010099 Hoàng Hải Yến 0 0 0 0 0
18 09H1012029 Huỳnh Quang Hảo 0 0 0 0 0
19 09H1012069 Võ Tấn Phát 2 1 2 0 5
20 09H1012125 Nguyễn Huy Tưởng 2 2 2 0 6
21 09H1012130 Hoàng Quốc Việt 0 0 0 0 0
22 1051010208 Nguyễn Trần Kiều Vũ 0 0 0 0 0
23 10H1010013 Phạm Lê Duy 0 0 0 0 0
24 10H1010014 Bùi Quốc Dũng 0 0 0 0 0
25 10H1010017 Nguyễn Đông Giang 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
26 10H1010021 Nguyễn Thị Diệu Hằng 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
27 10H1010031 Lê Ngọc Hùng 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
28 10H1010041 Nguyễn Đình Lê 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
29 10H1010044 Nguyễn Quang Luân 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
30 10H1010048 Hoàng Duy Minh 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
31 10H1010050 Phan Văn Nam 2 2 2 1 7 // Khoá cũ
32 10H1010052 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
33 10H1010062 Nguyễn Yến Nhi 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
34 10H1010065 Nguyễn Huỳnh Như 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
35 10H1010082 Tạ Hoàng Tân 2 2 2 0 6 // Khoá cũ
36 10H1010084 Tăng Huỳnh Thanh Thanh 0 0 0 0 0
37 10H1010096 Nguyễn Thị Kim Tiền 0 0 0 0 0
38 10H1010099 Nguyễn Thị Minh Toàn 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
39 10H1010110 Hoàng Thị Vẻ 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
40 10H1010111 Nguyễn Công Vinh 3 2 2 0 7 // Khoá cũ
41 10H1012001 Nguyễn Thành An 3 1 1 0 5
42 10H1012002 Dương Thị Vân Anh 3 1 1 0 5
43 10H1012003 Trần Văn Cảnh 3 3 2 0 8
44 10H1012004 Hoàng Thanh Chương 3 1 1 0 5
45 10H1012005 Võ Hồng Công 3 2 2 1 8
46 10H1012006 Phan Quốc Cường 1 0 0 0 1
47 10H1012007 Hoàng Quốc Duy 3 2 2 1 8
48 10H1012008 Châu Chấn Dương 4 3 2 1 10
49 10H1012009 Lê Thị Thùy Dương 3 2 2 0 7
50 10H1012010 Nguyễn Duy Đạo 0 0 0 0 0
51 10H1012011 Lê Tấn Đạt 2 2 1 0 5
52 10H1012013 Lê Minh Đức 2 2 1 0 5
53 10H1012014 Nguyễn Minh Đức 3 2 2 0 7
54 10H1012015 Nguyễn Văn Linh Ê-ban 4 1 1 0 6
55 10H1012016 Ngụy Thị Gái 4 3 2 0 9
56 10H1012017 Võ Thị Hồng Gấm 3 1 1 0 5
57 10H1012018 Nguyễn Đức Gia 3 3 2 0 8
58 10H1012019 Nguyễn Minh Giang 2 2 2 0 6
59 10H1012020 Võ Thị Huỳnh Giang 1 0 0 0 1
60 10H1012021 Trần Văn Hải 3 3 2 1 9
61 10H1012022 Trần Huỳnh Đức Hạnh 3 1 1 0 5
62 10H1012023 Dương Thị Hiên 3 2 1 0 6
63 10H1012024 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hiền 3 1 0 0 4
64 10H1012025 Huỳnh Thị Thanh Hiền 3 1 1 0 5
65 10H1012026 Nguyễn Thanh Hiếu 3 1 1 0 5
66 10H1012027 Trần Văn Đức Hiếu 3 1 0 0 4
67 10H1012028 Nguyễn Thái Hiệp 3 1 1 0 5
68 10H1012029 Nguyễn Minh Hoàng 3 1 1 0 5
69 10H1012030 Phạm Huy Hoàng 3 1 1 0 5
70 10H1012031 Phạm Thanh Hoàng 3 1 1 0 5
71 10H1012032 Võ Minh Hoàng 2 3 2 1 8
72 10H1012033 Bùi Văn Học 3 3 2 0 8
73 10H1012034 Cao Thị Hồng 2 1 1 1 5
74 10H1012035 Nguyễn Đình Hợp 2 2 2 0 6
75 10H1012036 Đỗ Thị Kim Huê 2 1 1 0 4
76 10H1012037 Lê Anh Huy 3 1 1 0 5
77 10H1012038 Nguyễn Trọng Huy 3 2 1 0 6
78 10H1012039 Trần Hà Đức Huy 3 2 2 0 7
79 10H1012040 Dương Thị Thanh Huỳnh 3 2 2 0 7
80 10H1012041 Bùi Trọng Hùng 3 0 0 0 3
81 10H1012042 Nguyễn Hữu Hưng 4 1 1 0 6
82 10H1012043 Lê Đình Ngân Khánh 4 2 2 0 8
83 10H1012044 Nguyễn Văn Khải 3 3 2 0 8
84 10H1012045 Phạm Anh Khoa 3 2 2 0 7
85 10H1012046 Lã Văn Khương 3 3 2 0 8
86 10H1012047 Trần Trung Kiên 3 2 2 0 7
87 10H1012048 Nguyễn Thị Kiều 3 1 1 0 5
88 10H1012049 Nguyễn Minh Lai 3 3 2 1 9
89 10H1012050 Lý Trần Nhựt Linh 3 3 2 0 8
90 10H1012051 Nguyễn Doãn Linh 2 1 1 0 4
91 10H1012052 Nguyễn Thị Thùy Linh 3 3 2 0 8
92 10H1012053 Nguyễn Vũ Linh 2 3 2 0 7
93 10H1012054 Nguyễn Thị Ngọc Loan 4 3 2 0 9
94 10H1012055 Dương Kim Long 4 3 2 0 9
95 10H1012056 Lê Quốc Long 0 0 0 0 0
96 10H1012057 Nguyễn Kỳ Long 0 0 0 0 0
97 10H1012058 Nguyễn Vân Long 0 0 0 0 0
98 10H1012059 Trần Phi Long 3 1 1 0 5
99 10H1012060 Nguyễn Đình Mạnh 3 2 1 1 7
100 10H1012061 Trần Minh Mẫn 4 2 2 0 8
101 10H1012062 Đặng Ngọc Minh 3 3 2 0 8
102 10H1012063 Trần Minh 3 3 2 0 8
103 10H1012064 Chu Tiến Nam 2 3 2 0 7
104 10H1012065 Nguyễn Thị Thành Nam 3 3 2 0 8
105 10H1012066 Nguyễn Văn Nam 3 2 2 0 7
106 10H1012067 Lê Thị Kim Ngân 3 0 0 0 3
107 10H1012068 Đinh Trọng Nghĩa 3 1 1 0 5
108 10H1012069 Nguyễn Đình Nghĩa 3 3 2 0 8
109 10H1012070 Phạm Văn Ngọ 4 3 2 0 9
110 10H1012071 Trần Lê Ánh Ngọc 4 3 1 0 8
111 10H1012072 Phan Thị Thanh Nguyên 0 0 0 0 0
112 10H1012073 Ngô Thị Cẩm Nhung 3 1 1 0 5
113 10H1012074 Huỳnh Văn Nhựt 2 2 1 0 5
114 10H1012075 Nguyễn Minh Nhựt 2 1 1 0 4
115 10H1012076 Đỗ Thị Ngọc Nương 3 2 2 0 7
116 10H1012077 Trịnh Thị Oanh 3 2 2 0 7
117 10H1012078 La Khải Phát 3 2 2 0 7
118 10H1012079 Trần Thịnh Phát 3 3 2 0 8
119 10H1012080 Trương Thị Thúy Phi 3 2 2 0 7
120 10H1012081 Hồng Thuận Phong 2 3 2 0 7
121 10H1012082 Nguyễn Quang Phong 3 1 1 0 5
122 10H1012083 Nguyễn Tiền Phong 3 3 2 0 8
123 10H1012084 Trương Hạnh Phúc 3 3 2 0 8
124 10H1012085 Nguyễn Thanh Phương 2 3 1 0 6
125 10H1012086 Nguyễn Thị Trúc Phương 2 1 1 0 4
126 10H1012087 Phạm Duy Phương 3 2 2 0 7
127 10H1012088 Đặng Minh Quang 3 1 1 0 5
128 10H1012089 Châu Lý Qui 2 1 1 0 4
129 10H1012090 Hoàng Ngọc Quỳnh 3 3 2 0 8
130 10H1012091 Võ Thị Ngọc Quỳnh 2 3 2 0 7
131 10H1012092 Dao Quảng Siêu 2 3 2 0 7
132 10H1012093 Trương Sĩ 2 3 2 0 7
133 10H1012094 Nguyễn Thanh Tâm 2 3 2 0 7
134 10H1012095 Phạm Ngọc Tân 3 2 2 0 7
135 10H1012096 Lê Nguyễn Hoàng Thanh 0 0 0 0 0
136 10H1012097 Nguyễn Hà Thanh 4 1 1 0 6
137 10H1012098 Nguyễn Quốc Thanh 4 1 0 0 5
138 10H1012099 Tân Nam Thanh 3 3 2 0 8
139 10H1012100 Biện Xuân Thái 2 3 2 0 7 // Xét lại Điểm Chuyên cần
140 10H1012101 Cao Tấn Thành 2 2 2 0 6 // Điều chỉnh Điểm Diễn đàn
141 10H1012102 Trần Quý Thành 2 3 2 0 7 // Xét lại Điểm Chuyên cần
142 10H1012103 Lê Ngọc Thu Thảo 2 2 2 0 6
143 10H1012104 Lê Thị Thanh Thảo 3 3 2 0 8
144 10H1012105 Trịnh Thị Phương Thảo 3 2 1 0 6
145 10H1012106 Đỗ Ngọc Thiện 2 1 1 0 4
146 10H1012107 Đặng Minh Thịnh 2 2 2 0 6
147 10H1012108 Lê Quốc Thịnh 2 2 2 0 6
148 10H1012109 Nguyễn Hoàng Thịnh 3 3 2 0 8
149 10H1012111 Nguyễn Viết Thuận 3 3 2 1 9
150 10H1012112 Nguyễn Thị Thanh Thúy 3 2 2 0 7
151 10H1012113 Trương Thị Thủy 3 1 1 0 5
152 10H1012114 Võ Thị Ngọc Thúy 2 0 0 0 2
153 10H1012115 Trần Minh Thức 3 2 2 0 7
154 10H1012116 Đỗ Thủy Tiên 3 2 1 0 6
155 10H1012117 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 3 2 2 0 7
156 10H1012118 Trần Thị Mỹ Tiên 2 2 2 0 6
157 10H1012119 Lê Minh Tiến 2 1 1 0 4
158 10H1012120 Ngô Minh Tiến 2 2 2 0 6
159 10H1012121 Dương Trung Tính 3 3 2 0 8
160 10H1012122 Trần Trung Tính 3 3 2 0 8
161 10H1012123 Lưu Đình Toàn 2 2 2 0 6
162 10H1012124 Nguyễn Thị Thu Trang 2 1 1 0 4
163 10H1012125 Tô Thị Thùy Trang 2 3 2 0 7
164 10H1012126 Nguyễn Thụy Huyền Trân 3 1 1 1 6
165 10H1012127 Hồ Xuân Trí 1 0 0 0 1
166 10H1012128 Nguyễn Xuân Trí 2 1 1 0 4
167 10H1012129 Trương Phạm Huy Trường 2 2 1 0 5
168 10H1012130 Nguyễn Quốc Trưởng 2 2 2 0 6
169 10H1012131 Bùi Hoàng Tuân 3 3 2 1 9
170 10H1012132 Huỳnh Xuân Tuấn 1 0 0 0 1
171 10H1012133 Ngô Đức Tuấn 2 3 1 0 6
172 10H1012134 Phạm Điệp Tuấn 2 2 2 0 6
173 10H1012135 Ngô Văn Tuyển 3 0 0 0 3
174 10H1012136 Nguyễn Đỗ Tú 2 3 2 0 7
175 10H1012137 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2 1 1 0 4
176 10H1012138 Lê Thanh Tùng 3 2 2 0 7
177 10H1012139 Trần Thị Thanh Uyên 2 0 0 0 2
178 10H1012140 Lê Quốc Văn 0 0 0 0 0
179 10H1012142 Đỗ Văn Anh Vũ 3 2 2 0 7
180 10H1012143 Hồi Hoàng Hồng Vũ 2 3 2 0 7
181 10H1012144 Nguyễn Hoàng Kim Vũ 4 1 0 0 5
182 10H1012145 Văn Tấn Vũ 3 2 2 0 7
183 10H1012146 Châu Thanh Vy 3 2 2 0 7
184 10H1012147 Lý Huỳnh Thanh Yến 2 1 1 0 4
185 10H1012148 Ngô Lệ Yến 3 3 2 0 8
186 0851010034 Lê Thế Duẩn 2 2 2 0 6
187 0851010098 Đào Văn Hoằng 3 2 2 0 7
188 0851010253 Nguyễn Chiến Thắng 2 2 2 0 6
189 0851010266 Hồ Văn Thiện 3 2 2 0 7
190 0851010283 Trần Văn Toàn 3 3 2 0 8
191 0851010301 Võ Thành Trung 3 3 2 0 8
192 0851010337 Lê Quang Vũ 0 0 0 0 0
193 0851020211 Nguyễn Văn Phú 2 2 2 0 6
194 0854050002 Phan Nguyễn Khương An 3 2 2 0 7
195 0854050024 Bùi Thị Thu Dung 3 3 2 0 8
196 0854050030 Đoàn Hồng Đào 3 3 2 0 8
197 0854050047 Huỳnh Nguyệt Nguyên Hương 3 3 2 0 8
198 0854050048 Nguyễn Thị Minh Hương 3 3 2 0 8
199 0854050063 Bùi Hữu Thành Luân 3 3 2 0 8
200 0854050100 Huỳnh Thị Thúy Phượng 3 3 2 0 8
201 0854050141 Trần Cẩm Thu 3 3 2 0 8
202 08H1010017 Nguyễn Danh 0 0 0 0 0
203 08H1010052 Nguyễn Trần Lê 3 3 2 0 8
204 08H1010096 Nguyễn Cao Tiệp 3 2 2 0 7
205 08H1012009 Phạm Quốc Cường 3 2 2 0 7
206 08H1012037 Bùi Lê Hùng 2 2 2 0 6
207 08H1012050 Phạm Minh Long 2 2 2 0 6
208 08H1012126 Lưu Phú Vinh 3 3 2 0 8
209 10560094 Nguyễn Quốc Hưng 3 2 2 0 7
210 10660308 Nguyễn Viết Long 0 0 0 0 0
211 10701058 Nguyễn Duy Hưng 3 2 2 0 7
212 10701152 Nguyễn Xuân Trường 3 2 2 0 7
213 10701153 Đinh Nguyễn Hoàng Tuấn 2 2 2 0 6
214 10761172 Nguyễn Thái Bình 2 2 2 0 6
215 10761206 Trương Trung Hiếu 2 2 2 0 6
216 10761311 Trần Vũ Thùy Vân 3 3 2 0 8


Được sửa bởi Admin ngày 14/12/2011, 16:02; sửa lần 21.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  n.t.tuyet.trinh90 (I11C) on 4/12/2011, 18:04

Thưa Thầy,

Em lên diễn đàn định thảo luận về bài thi buổi sáng nay mà rất bất ngờ khi đã có điểm CHUYÊN CẦN rồi.

Cảm ơn Thầy đã rất quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của chúng em và chúng em cũng cảm ơn nghệ thuật chấm điểm của Thầy nhé!

Chúc Thầy nhiều sức khỏe và thành công.
avatar
n.t.tuyet.trinh90 (I11C)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 26/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  DaoQuangSieu (I11C) on 4/12/2011, 18:23

lytrannhutlinh i11c đã viết:Điểm, thi giữa kì tệ vậy hả thầy , k ai được điểm tối đa hết . Không biết điểm thi có như vậy không nữa ??
( Thì ra nghệ thuật cho điểm của thầy là vầy, giờ em đã hiểu ! )
Điểm thi giữa kỳ tối đa là 5 đó bạn.. Very Happy affraid

DaoQuangSieu (I11C)

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 26/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  lytrannhutlinh i11c on 4/12/2011, 18:25

DaoQuangSieu (I11C) đã viết:
lytrannhutlinh i11c đã viết:Điểm, thi giữa kì tệ vậy hả thầy , k ai được điểm tối đa hết . Không biết điểm thi có như vậy không nữa ??
( Thì ra nghệ thuật cho điểm của thầy là vầy, giờ em đã hiểu ! )
Điểm thi giữa kỳ tối đa là 5 đó bạn.. Very Happy affraid
Ừ thì mình thấy toàn 2,3 không à , ít 4 , không có 5

lytrannhutlinh i11c

Tổng số bài gửi : 50
Join date : 26/08/2011
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  NguyenNgocMyTien(I11C) on 4/12/2011, 18:38

lytrannhutlinh i11c đã viết:
DaoQuangSieu (I11C) đã viết:
lytrannhutlinh i11c đã viết:Điểm, thi giữa kì tệ vậy hả thầy , k ai được điểm tối đa hết . Không biết điểm thi có như vậy không nữa ??
( Thì ra nghệ thuật cho điểm của thầy là vầy, giờ em đã hiểu ! )
Điểm thi giữa kỳ tối đa là 5 đó bạn.. Very Happy affraid
Ừ thì mình thấy toàn 2,3 không à , ít 4 , không có 5
Mình thấy điểm như vậy cũng đúng rồi...vì tuy đề thi giữa kì không quá khó nhưng cũng không dễ để đạt được điểm tối đa đâu...^^!
avatar
NguyenNgocMyTien(I11C)

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 01/09/2011
Age : 30
Đến từ : Long An

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  08H1010052 on 4/12/2011, 19:34

Em cảm ơn Thầy đã rèn luyện em sự chuyên cần và tinh thần học hỏi thời gian vừa qua. Em chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

08H1010052

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 02/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  LyHuynhThanhYen (I11C) on 4/12/2011, 20:45

Thầy ui cho em hỏi. Em đi học đầy đủ, thầy điểm danh đều có mà sao điểm chuyên cần của em chỉ có 1 ạ?? Thầy có thể giải thích rõ cho em?? em cám ơn thầy!!

LyHuynhThanhYen (I11C)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 19/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  hoangdung_I91C on 4/12/2011, 21:37

Em cảm ơn Thầy,
em tưởng ngày 5 mới có, nhưng hôm nay Thầy đã post bài rồi, Thầy giữ đúng lời hứa quá (trên cả lời hứa luôn hihi).

hoangdung_I91C

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 07/06/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  buithithudung24 (i11c) on 4/12/2011, 21:42

[quote="NguyenNgocMyTien(I11C)"]
lytrannhutlinh i11c đã viết:
DaoQuangSieu (I11C) đã viết:
lytrannhutlinh i11c đã viết:Điểm, thi giữa kì tệ vậy hả thầy , k ai được điểm tối đa hết . Không biết điểm thi có như vậy không nữa ??
( Thì ra nghệ thuật cho điểm của thầy là vầy, giờ em đã hiểu ! )
Điểm thi giữa kỳ tối đa là 5 đó bạn.. Very Happy affraid
Ừ thì mình thấy toàn 2,3 không à , ít 4 , không có 5
Mình thấy điểm như vậy cũng đúng rồi...vì tuy đề thi giữa kì không quá khó nhưng cũng không dễ để đạt được điểm tối đa đâu...^^!
[Mình thì khác,mình không có bất kỳ thắc mắc gì về cách chấm của thầy,thầy có cách riêng của thầy,rất rõ ràng...nếu như hôm thi giữa kì thầy không thả cho bạn tự do thì chắc gì có bạn được 4d ,mà bạn đòi 5.

buithithudung24 (i11c)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 25/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  HoangThiVe (I11C) on 4/12/2011, 22:01

Thầy cho e hỏi chút, điểm diễn đàn mình tính số lần post bài hay dựa vào số bài mình post hay

HoangThiVe (I11C)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 25/08/2011
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  DaoVanHoang (I11C) on 4/12/2011, 23:23

em cảm ơn thầy nhiều lắm Smile
bài thi sáng nay em may mắn làm được cả 5 câu Very Happy

DaoVanHoang (I11C)

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 31/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình lớp I11C

Bài gửi  CaoThiHong (I11c) on 5/12/2011, 00:32

Em chào thầy. Em là Cao Thị Hồng có mục quản là 73. Thưa thầy, từ lúc bắt đầu khóa học môn của thầy em tham gia rất đầy đủ, có thể nói em chưa nghỉ buổi nào thầy a. Cả 2 lần điểm danh em đều có dơ tay. Nhưng sao điểm chuyên cần của em lại chỉ có 1. Thầy xem lại giúp em với. Em cám ơn thầy nhiều a.

Admin
Do Điểm Diễn đàn có 1.

CaoThiHong (I11c)

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 26/08/2011
Age : 30
Đến từ : Hải Dương

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  tranthithanhuyen85 (I11C) on 5/12/2011, 07:52

Em chào thầy !!
Em tên là Trần Thị Thanh Uyên, MSSV: 10H1012139, mục quản: 177 . Điểm quá trình = 2 (điểm giữa kỳ). Hôm thầy điểm danh trên lớp em có mặt đầy đủ và trong quá trình học em cũng có tham gia diễn đàn nhưng em lại không được điểm. Kính mong thầy xem lại giúp em, em cảm ơn thầy nhiều.
Em chúc thầy nhiều sức khỏe và thành công!

Admin
Do Điểm Diễn đàn 0. Tại sao 0, tuy có vài bài đưa lên, em phải biết !

tranthithanhuyen85 (I11C)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 29/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  BuiVanHoc(I11C) on 5/12/2011, 08:04

Em chào thầy,

Thầy ơi, em mục quản 72, em có xung phong phát biểu trả lời câu hỏi của thầy trong lớp có điểm thưởng trong bài 4 về quản lý tiến trình, nhưng em thấy kết quả điểm của em không có điểm thưởng ạ. Thầy xem lại giúp em với, nội dung của câu trả lời của em đây ạ:

Em chào Thầy !

Thưa Thầy hôm nay Em học bài 4 về Quản Lý Tiến Trình: Và trả lời câu hỏi được thầy cho điểm thưởng.
Thông tin của Em:
Họ tên: Bùi Văn Học
Mã số SV: 10H1012033
Lớp: I11C
Em cám ơn Thầy nhiều!

Em có trả lời câu hỏi của thầy là: Vì sao trong quản lý tiến trình lại copy từ 1 tiến trình có sẵn để tạo ra một tiến trình mới ví dụ: P1->P2:
Việc tạo ra một tiến trình bằng cách copy từ một tiến trình khác có các ưu điểm như:
- Tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm thơi gian chi phí
- Có thể nạp các tác vụ khác vào tiến trình mới tạo ra, để xử lý một cách nhanh chóng.
- Có thể sử dụng lại tiến trình mới được copy ra để xử lý các tác vụ giống nhau-> xử lý nhanh chóng, hiệu quả

Admin
Không thấy em đăng ký trong Danh sách các bạn có đóng góp với lớp.
avatar
BuiVanHoc(I11C)

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 26/08/2011
Age : 34
Đến từ : Ho Chi Minh City

Xem lý lịch thành viên http://csc.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Điểm quá trình I11C

Bài gửi  nguyenthingocloan (I11C) on 5/12/2011, 09:05

Cảm ơn Thầy đã cho chúng em biết điểm quá trình sớm như vậy, em ra trường 10 năm rồi mới đi học lại, em đã phải cố gắng rất nhiều và em rất vui vì kết quả mình đã đạt được đó là nhờ sự tận tụy hướng dẫn của Thầy. Tuy nhiên, hôm qua làm bài thi cuối kỳ em vẫn còn nhiều sơ suất.
Một lần nữa em thay mặt tất cả các bạn lớp I11C gửi lời cảm ơn Thầy và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

nguyenthingocloan (I11C)

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 26/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  HoiHoangHongVu I11C on 5/12/2011, 09:26

Cám ơn Thầy

HoiHoangHongVu I11C

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 26/08/2011
Đến từ : Biên Hòa - Đồng Nai

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  HoXuanTri (I11C) on 5/12/2011, 10:46

Em chào thầy.
Thưa thầy, mục quản em là 165, từ lúc bắt đầu học em có đi học đầy đủ, có mặt cả 2 lần điểm danh, kể cả buổi không có phòng học, học phòng nhỏ xúi, mà sao thầy cho điểm chuyên cần em là 0? Mong thầy xem lại giúp em. Cảm ơn thầy.
Chúc thầy sức khoẻ và may mắn. Chào thầy.

Admin
Điểm Diễn đàn của em bằng 0.

HoXuanTri (I11C)

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 26/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cho em hỏi về điểm quá trình

Bài gửi  LeMInhTien(I11C) on 5/12/2011, 13:04

Thầy ơi, em đi học đầy đủ và cũng có mặt trong buổi điểm danh của thầy nhưng điểm chuyên cần của em chỉ có 1 điểm. Thầy xem lại điểm chuyên cần giúp em với... Em cảm ơn thầy nhiều!
Ah thầy ơi, điểm diễn đàn của em là 1 điểm nhưng em thấy mình cũng post được nhiều bài và cũng có theo dõi diễn đàn thường xuyên nữa.....

Admin
Chất lượng các bài thấp !
avatar
LeMInhTien(I11C)

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 07/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cám ơn Thầy

Bài gửi  Nguyen Dinh Manh060(I11c) on 5/12/2011, 15:08

Em chào thầy ạ!
- Thực ra thì em đi học cũng được mười mấy năm rồi, nhưng em thật sự bất ngờ khi học môn Hệ Điều Hành của thầy, môn học này thực sự bổ ích vì "học được nhiều điều hay", "biết thêm nhiều cái", quan trọng là "cách vận dụng bài học này vào cuộc sống" và cuối cùng là cách chấm điểm và cách học cũng phong phú vừa diễn đàn + chuyên cần + lý thuyết + bài thi.
- Em nói riêng và tất cả các bạn trong lớp nói chung, chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công thầy nhé!

Nguyen Dinh Manh060(I11c)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 15/09/2011
Age : 28
Đến từ : Thành Phố Đà Lạt

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Em chào thầy !

Bài gửi  nguyen huynh nhu (102C) on 5/12/2011, 15:11

Thầy ơi, sao điểm chuyên cần em không có vậy thầy ?

Admin
Đã điều chỉnh cho em.
avatar
nguyen huynh nhu (102C)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 17/03/2011
Age : 29
Đến từ : BH-DN

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  NguyenXuanTri28 on 5/12/2011, 16:37

Em chào thầy. Em là Nguyễn Xuân Trí (MSSV: 10H1012128), có mục quản là 166. Thưa thầy, từ lúc bắt đầu khóa học môn của thầy em tham gia rất đầy đủ, có thể nói em chưa nghỉ buổi nào thầy ạ. Cả 2 lần điểm danh em đều có dơ tay. Nhưng sao điểm chuyên cần của em lại chỉ có 1 điểm. Thầy xem lại giúp emi. Em cám ơn thầy nhiều!

Admin
Em xem lại Thuật giải Tính Điểm Chuyên cần !NguyenXuanTri28

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 05/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  tranvanhai_21(I11c) on 5/12/2011, 19:38

Thưa Thầy !
em thật sự bất ngờ khi thấy điểm của Em.em cám ơn Thầy nhiều !
Hy vọng điểm cuối kỳ của Em tốt để không phụ lòng giảng dạy của Thầy !

Admin
- Nghĩa là có thể cho điểm chưa sát. Không thể chấm tốt hơn được đâu.
- Phải biết "Chấp nhận" thôi ! (kể cả khi điểm tốt)

avatar
tranvanhai_21(I11c)

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 25/08/2011
Age : 34
Đến từ : Đồng Nai

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  vothingocthuy87(I11C) on 5/12/2011, 21:09

Em chào thầy!
Em tên là Võ Thị Ngọc Thúy, số mục quản 152. Từ lúc bắt đầu môn học của thầy em đi học rất đầy đủ, 2 lần điểm danh em cũng có mặt nhưng sao em lại không có điểm chuyên cần. Kính mong thầy xem lại giúp em. Em cảm ơn thầy nhiều.

Admin
Cần xem kỹ Thuật giải Tính Điểm Chuyên cần !

vothingocthuy87(I11C)

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 01/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  lytrannhutlinh i11c on 5/12/2011, 22:01

vothingocthuy87(I11C) đã viết:Em chào thầy!
Em tên là Võ Thị Ngọc Thúy, số mục quản 152. Từ lúc bắt đầu môn học của thầy em đi học rất đầy đủ, 2 lần điểm danh em cũng có mặt nhưng sao em lại không có điểm chuyên cần. Kính mong thầy xem lại giúp em. Em cảm ơn thầy nhiều.


Tại bạn k có post bào diễn đàn đó . Bạn xem lại Thuật giải tính Điểm Chuyên cần của thầy đi . Dòng điểm diễn đàn =0 thì điểm chuyên cần cũng = 0 luôn, mặc kệ cho bạn học đầy đủ đến đâu

Admin
Bạn Linh rất biết lắng nghe thày. Rất cố gẳng.


Được sửa bởi lytrannhutlinh i11c ngày 5/12/2011, 22:13; sửa lần 1.

lytrannhutlinh i11c

Tổng số bài gửi : 50
Join date : 26/08/2011
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  lytrannhutlinh i11c on 5/12/2011, 22:09

NguyenXuanTri28 đã viết:Em chào thầy. Em là Nguyễn Xuân Trí (MSSV: 10H1012128), có mục quản là 166. Thưa thầy, từ lúc bắt đầu khóa học môn của thầy em tham gia rất đầy đủ, có thể nói em chưa nghỉ buổi nào thầy ạ. Cả 2 lần điểm danh em đều có dơ tay. Nhưng sao điểm chuyên cần của em lại chỉ có 1 điểm. Thầy xem lại giúp emi. Em cám ơn thầy nhiều!


Đúng rồi bạn , theo Thuật giải tính Điểm Chuyên cần của thầy thì
điểm diễn đàn bạn = 1 && có điểm danh ==> điểm chuyên cần = điểm diễn đàn

lytrannhutlinh i11c

Tổng số bài gửi : 50
Join date : 26/08/2011
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Quá trình lớp I11C

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết