Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Go down

Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  Nguyen Dinh Manh060(I11c) on 10/11/2011, 13:48

Bài thi của các khóa trước các bạn tham khảo nha.
Cau 1: Phan tich dinh nghia he dieu hanh la May tinh mo rong(Extended machine) hay May tinh ao (virtual Machine)
Giai
Coi no nhu may tinh mo rong vi no che dau cac chi tiet giao tiep cua cac lop ben duoi.
cung cap cac dich vu cho phep cac chuong trinh khac su dung (thong qua cac System Call).
He dieu hanh nhu mot bo quan ly tai nguyen (resourse Manage).Cac tai nguyen nhu la CPU , bo nho, thiet bi I/O.Moi chuong trinh khi thuc hien se chiem dung mot so tai nguyen.

Cau 2: Trinh bay nguyen ly tap luong (Thread pools) va ung dung.Cho vi du minh hoa.

Giai:
Tien Trinh cha tao lap san mot tap luog o trang thai cho cong viec.
- Khi can su ly mot yeu cau moi , 1 luong duoc danh thuc va dua nhanh vao van hanh,xong viec lai tro ve tap luong.
-Neu so yeu cau vuot qua so luong trong tap luong ,tien trinh cha se cho den khi luong duoc giai phong.
Vi du : web server, database server, da lam viec theo nguyen ly nay.

cau 3: Giai thich doan ma sau

#define BUFFER_SIZE 50
// khai bao mot mang BUFFER_SIZE voi 50 phan tu
HANDLE semEmpty ,semFull;
// khai bao hai den hieu semEmpty ,va semFull co kieu du lieu HANDLE
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu //semEmpty
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu
semFull.
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
// 4 lenh sau cung nay dung de tao ra 2 doi tuojg den hieu voi gia tri da //thiet lap ban dau va xuat hai doi tuong den hieu nay ra man hinh

cau 4: Mot he thong co 3 tien trinh voi thoi diem den va thoi gian su dung CPU nhu sau:

tien trinh thoi diem den (ms) CPU-Burst (ms)
Tiến Trình Thời điểm đến(ms) Khoảng CPU (ms)
P1 2 25
P215 30
P330 18


Dung giai thuat Round-Robin voi thoi luong 10ms de dieu phoi CPU

p1 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p2


0 2 12 22 32 42 45 55 63 73


b thoi gian trung binh cua cac tien trinh

p1 cho 2 + 20 = 22ms

p2 cho 7 + 13 + 10 = 30ms

p3 cho 2 + 13 = 15ms

Vay: thoi gian cho trung binh la :(22 + 30 + 15 )/3 =67/3 = 22,3ms.

cau 5: Mot he thong co 4 o bang tu va 3 tien trinh p1,p2,p3 voi trang thai cap phat tai nguyen tai thoi diem Ti the hien bang vecto Allocation =(1,2,1) va Max = (2,2,2).Dung giai thuat nha bang de:

a .Chung minh trang thai nay la an toan

Giai
Taco:
Need = Max - Allocation = (2,2,2) - (1,2,1) = (1,0,1)
Available = 4 - (1,2,1) = 0

Work Need[i] P[i] Allocation

0 0 p2 2
2 1 p1 1
3 1 p3 1

ta co chuoi toan (p2,p1,p3)

0 0 p2 2
2 1 p3 1
3 1 p1 1
ta co chuoi an toan la: ( p2,p3,p1)

=> he thong nay an toan vi ton tai chuoi an toan (p2,p1,p3) hoac (p2,p3,p1)


b Xac dinh co dap ung duoc hay khong yeu cau xin them 1 o nua cua p2

need 2 = (2-2) =0 nghia la da het han muc an dinh cho p2
mat khac avaiable = 0 nghia la he thong khong con o bang nua
=> khong the dap ung yeu cau xin them 1 o bang nua tu p2 .

******Các bạn chú ý cau 4, câu này theo mình nghĩ là có thể sai(P2 cuối cùng phải là: 75 mới đúng)-----> câu b cũng sai luôn.
**** Mình mới đọc qua nên đã thấy sai sót----hi vọng còn thời gian mình sữa và up lên bổ sung
- Bạn nào giải được đề này tốt hơn thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nha.

Nguyen Dinh Manh060(I11c)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 15/09/2011
Age : 28
Đến từ : Thành Phố Đà Lạt

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  ThanhThao04(I11C) on 26/11/2011, 00:23

Nguyen Dinh Manh060(I11c) đã viết: Bài thi của các khóa trước các bạn tham khảo nha.
Cau 1: Phan tich dinh nghia he dieu hanh la May tinh mo rong(Extended machine) hay May tinh ao (virtual Machine)
Giai
Coi no nhu may tinh mo rong vi no che dau cac chi tiet giao tiep cua cac lop ben duoi.
cung cap cac dich vu cho phep cac chuong trinh khac su dung (thong qua cac System Call).
He dieu hanh nhu mot bo quan ly tai nguyen (resourse Manage).Cac tai nguyen nhu la CPU , bo nho, thiet bi I/O.Moi chuong trinh khi thuc hien se chiem dung mot so tai nguyen.

Cau 2: Trinh bay nguyen ly tap luong (Thread pools) va ung dung.Cho vi du minh hoa.

Giai:
Tien Trinh cha tao lap san mot tap luog o trang thai cho cong viec.
- Khi can su ly mot yeu cau moi , 1 luong duoc danh thuc va dua nhanh vao van hanh,xong viec lai tro ve tap luong.
-Neu so yeu cau vuot qua so luong trong tap luong ,tien trinh cha se cho den khi luong duoc giai phong.
Vi du : web server, database server, da lam viec theo nguyen ly nay.

cau 3: Giai thich doan ma sau

#define BUFFER_SIZE 50
// khai bao mot mang BUFFER_SIZE voi 50 phan tu
HANDLE semEmpty ,semFull;
// khai bao hai den hieu semEmpty ,va semFull co kieu du lieu HANDLE
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu //semEmpty
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu
semFull.
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
// 4 lenh sau cung nay dung de tao ra 2 doi tuojg den hieu voi gia tri da //thiet lap ban dau va xuat hai doi tuong den hieu nay ra man hinh

cau 4: Mot he thong co 3 tien trinh voi thoi diem den va thoi gian su dung CPU nhu sau:

tien trinh thoi diem den (ms) CPU-Burst (ms)
Tiến Trình Thời điểm đến(ms) Khoảng CPU (ms)
P1 2 25
P215 30
P330 18


Dung giai thuat Round-Robin voi thoi luong 10ms de dieu phoi CPU

p1 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p2


0 2 12 22 32 42 45 55 63 73


b thoi gian trung binh cua cac tien trinh

p1 cho 2 + 20 = 22ms

p2 cho 7 + 13 + 10 = 30ms

p3 cho 2 + 13 = 15ms

Vay: thoi gian cho trung binh la :(22 + 30 + 15 )/3 =67/3 = 22,3ms.

cau 5: Mot he thong co 4 o bang tu va 3 tien trinh p1,p2,p3 voi trang thai cap phat tai nguyen tai thoi diem Ti the hien bang vecto Allocation =(1,2,1) va Max = (2,2,2).Dung giai thuat nha bang de:

a .Chung minh trang thai nay la an toan

Giai
Taco:
Need = Max - Allocation = (2,2,2) - (1,2,1) = (1,0,1)
Available = 4 - (1,2,1) = 0

Work Need[i] P[i] Allocation

0 0 p2 2
2 1 p1 1
3 1 p3 1

ta co chuoi toan (p2,p1,p3)

0 0 p2 2
2 1 p3 1
3 1 p1 1
ta co chuoi an toan la: ( p2,p3,p1)

=> he thong nay an toan vi ton tai chuoi an toan (p2,p1,p3) hoac (p2,p3,p1)


b Xac dinh co dap ung duoc hay khong yeu cau xin them 1 o nua cua p2

need 2 = (2-2) =0 nghia la da het han muc an dinh cho p2
mat khac avaiable = 0 nghia la he thong khong con o bang nua
=> khong the dap ung yeu cau xin them 1 o bang nua tu p2 .

******Các bạn chú ý cau 4, câu này theo mình nghĩ là có thể sai(P2 cuối cùng phải là: 75 mới đúng)-----> câu b cũng sai luôn.
**** Mình mới đọc qua nên đã thấy sai sót----hi vọng còn thời gian mình sữa và up lên bổ sung
- Bạn nào giải được đề này tốt hơn thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nha.
T trình bày lại Câu 4 và Câu 5 các bạn tham khảo và góp ý nha.
Câu 4:
a/ Thể hiện bằng biểu đồ Gaint

b/ Tính thời gian chờ của các tiến trình
Thời gian chờ của các tiến trình
P1 = (37-2-25) = 10ms
P2 = (75-15-30) = 30ms
P3 = (65-30-18) = 17ms
Thời gian chờ Trung Bình = (10+30+17)/3 = 19ms
Câu 5:
a/ Chứng minh trạng thái an toàn
Ta có bảng

Xét tại thời điểm Ti


Vậy tồn tại chuỗi an toàn {P2,P1,P3}

b/ Xác định có đáp ứng hay không yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2

Xét Điều kiện:
Request [2] <= Need [2] không thỏa vì Request [2]=1>Need [2]=0
Request [2] <= Available không thỏa vì Request [2]=1> Available =0
Vậy không đáp ứng yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2.


Được sửa bởi ThanhThao04(I11C) ngày 28/11/2011, 23:20; sửa lần 1.
avatar
ThanhThao04(I11C)

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 31/08/2011
Đến từ : Phú Yên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  HuynhPhuong (I11C) on 26/11/2011, 12:48

ThanhThao04(I11C) đã viết:
Nguyen Dinh Manh060(I11c) đã viết: Bài thi của các khóa trước các bạn tham khảo nha.
Cau 1: Phan tich dinh nghia he dieu hanh la May tinh mo rong(Extended machine) hay May tinh ao (virtual Machine)
Giai
Coi no nhu may tinh mo rong vi no che dau cac chi tiet giao tiep cua cac lop ben duoi.
cung cap cac dich vu cho phep cac chuong trinh khac su dung (thong qua cac System Call).
He dieu hanh nhu mot bo quan ly tai nguyen (resourse Manage).Cac tai nguyen nhu la CPU , bo nho, thiet bi I/O.Moi chuong trinh khi thuc hien se chiem dung mot so tai nguyen.

Cau 2: Trinh bay nguyen ly tap luong (Thread pools) va ung dung.Cho vi du minh hoa.

Giai:
Tien Trinh cha tao lap san mot tap luog o trang thai cho cong viec.
- Khi can su ly mot yeu cau moi , 1 luong duoc danh thuc va dua nhanh vao van hanh,xong viec lai tro ve tap luong.
-Neu so yeu cau vuot qua so luong trong tap luong ,tien trinh cha se cho den khi luong duoc giai phong.
Vi du : web server, database server, da lam viec theo nguyen ly nay.

cau 3: Giai thich doan ma sau

#define BUFFER_SIZE 50
// khai bao mot mang BUFFER_SIZE voi 50 phan tu
HANDLE semEmpty ,semFull;
// khai bao hai den hieu semEmpty ,va semFull co kieu du lieu HANDLE
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu //semEmpty
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu
semFull.
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
// 4 lenh sau cung nay dung de tao ra 2 doi tuojg den hieu voi gia tri da //thiet lap ban dau va xuat hai doi tuong den hieu nay ra man hinh

cau 4: Mot he thong co 3 tien trinh voi thoi diem den va thoi gian su dung CPU nhu sau:

tien trinh thoi diem den (ms) CPU-Burst (ms)
Tiến Trình Thời điểm đến(ms) Khoảng CPU (ms)
P1 2 25
P215 30
P330 18


Dung giai thuat Round-Robin voi thoi luong 10ms de dieu phoi CPU

p1 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p2


0 2 12 22 32 42 45 55 63 73


b thoi gian trung binh cua cac tien trinh

p1 cho 2 + 20 = 22ms

p2 cho 7 + 13 + 10 = 30ms

p3 cho 2 + 13 = 15ms

Vay: thoi gian cho trung binh la :(22 + 30 + 15 )/3 =67/3 = 22,3ms.

cau 5: Mot he thong co 4 o bang tu va 3 tien trinh p1,p2,p3 voi trang thai cap phat tai nguyen tai thoi diem Ti the hien bang vecto Allocation =(1,2,1) va Max = (2,2,2).Dung giai thuat nha bang de:

a .Chung minh trang thai nay la an toan

Giai
Taco:
Need = Max - Allocation = (2,2,2) - (1,2,1) = (1,0,1)
Available = 4 - (1,2,1) = 0

Work Need[i] P[i] Allocation

0 0 p2 2
2 1 p1 1
3 1 p3 1

ta co chuoi toan (p2,p1,p3)

0 0 p2 2
2 1 p3 1
3 1 p1 1
ta co chuoi an toan la: ( p2,p3,p1)

=> he thong nay an toan vi ton tai chuoi an toan (p2,p1,p3) hoac (p2,p3,p1)


b Xac dinh co dap ung duoc hay khong yeu cau xin them 1 o nua cua p2

need 2 = (2-2) =0 nghia la da het han muc an dinh cho p2
mat khac avaiable = 0 nghia la he thong khong con o bang nua
=> khong the dap ung yeu cau xin them 1 o bang nua tu p2 .

******Các bạn chú ý cau 4, câu này theo mình nghĩ là có thể sai(P2 cuối cùng phải là: 75 mới đúng)-----> câu b cũng sai luôn.
**** Mình mới đọc qua nên đã thấy sai sót----hi vọng còn thời gian mình sữa và up lên bổ sung
- Bạn nào giải được đề này tốt hơn thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nha.
T trình bày lại Câu 4 và Câu 5 các bạn tham khảo và góp ý nha.
Câu 4:
a/ Thể hiện bằng biểu đồ Gaint

b/ Tính thời gian chờ của các tiến trình
Thời gian chờ của các tiến trình
P1 = (73-2-25) = 10ms
P2 = (75-15-30) = 30ms
P3 = (65-30-18) = 17ms
Thời gian chờ Trung Bình = (10+30+17)/3 = 19ms
Câu 5:
a/ Chứng minh trạng thái an toàn
Ta có bảng

Xét tại thời điểm Ti

Vậy tồn tại chuỗi an toàn {P2,P1,P3}

b/ Xác định có đáp ứng hay không yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2

Xét Điều kiện:
Request [2] <= Need [2] không thỏa vì Request [2]=1>Need [2]=0
Request [2] <= Available không thỏa vì Request [2]=1> Available =0
Vậy không đáp ứng yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2.

bạn giải lại câu 4 đúng rồi đó, thời điểm kết thúc p2 là 75.
avatar
HuynhPhuong (I11C)

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 26/08/2011
Age : 27
Đến từ : Hóc Môn, Tp HCM

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  NguyThiGai (I11C) on 26/11/2011, 15:28

HuynhPhuong (I11C) đã viết:
ThanhThao04(I11C) đã viết:
T trình bày lại Câu 4 và Câu 5 các bạn tham khảo và góp ý nha.
Câu 4:
a/ Thể hiện bằng biểu đồ Gaint

b/ Tính thời gian chờ của các tiến trình
Thời gian chờ của các tiến trình
P1 = (73-2-25) = 10ms
P2 = (75-15-30) = 30ms
P3 = (65-30-18) = 17ms
Thời gian chờ Trung Bình = (10+30+17)/3 = 19ms
Câu 5:
a/ Chứng minh trạng thái an toàn
Ta có bảng

Xét tại thời điểm Ti


Vậy tồn tại chuỗi an toàn {P2,P1,P3}

b/ Xác định có đáp ứng hay không yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2

Xét Điều kiện:
Request [2] <= Need [2] không thỏa vì Request [2]=1>Need [2]=0
Request [2] <= Available không thỏa vì Request [2]=1> Available =0
Vậy không đáp ứng yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2.

bạn giải lại câu 4 đúng rồi đó, thời điểm kết thúc p2 là 75.
Bài giải của bạn ThanhThao04(I11C) đúng rồi. Nhưng bạn nào tham khảo thì chú ý:
Câu 4: Phần tính thời gian chờ của P1 là 37 không phải là 73 (chắc bạn Thảo gõ nhằm).
Câu 5: Bạn Thảo post nhằm bảng Xét tại thời điểm Ti:

NguyThiGai (I11C)

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 26/08/2011
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  ThanhThao04(I11C) on 28/11/2011, 23:24

NguyThiGai (I11C) đã viết:
HuynhPhuong (I11C) đã viết:
ThanhThao04(I11C) đã viết:
T trình bày lại Câu 4 và Câu 5 các bạn tham khảo và góp ý nha.
Câu 4:
a/ Thể hiện bằng biểu đồ Gaint

b/ Tính thời gian chờ của các tiến trình
Thời gian chờ của các tiến trình
P1 = (73-2-25) = 10ms
P2 = (75-15-30) = 30ms
P3 = (65-30-18) = 17ms
Thời gian chờ Trung Bình = (10+30+17)/3 = 19ms
Câu 5:
a/ Chứng minh trạng thái an toàn
Ta có bảng

Xét tại thời điểm Ti


Vậy tồn tại chuỗi an toàn {P2,P1,P3}

b/ Xác định có đáp ứng hay không yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2

Xét Điều kiện:
Request [2] <= Need [2] không thỏa vì Request [2]=1>Need [2]=0
Request [2] <= Available không thỏa vì Request [2]=1> Available =0
Vậy không đáp ứng yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của P2.

bạn giải lại câu 4 đúng rồi đó, thời điểm kết thúc p2 là 75.
Bài giải của bạn ThanhThao04(I11C) đúng rồi. Nhưng bạn nào tham khảo thì chú ý:
Câu 4: Phần tính thời gian chờ của P1 là 37 không phải là 73 (chắc bạn Thảo gõ nhằm).
Câu 5: Bạn Thảo post nhằm bảng Xét tại thời điểm Ti:
cảm ơn bạn Gái đã phát hiện lỗi sai bài T làm, hjhj, chắc tại khuya quá
nên ghi nhầm, post nhầm hình nữa chứ, keke, T đã sửa lại bài làm ở trên,
các bạn xem lại nha.
avatar
ThanhThao04(I11C)

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 31/08/2011
Đến từ : Phú Yên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  PhamDuyPhuong87(I11C) on 3/12/2011, 15:57

Nguyen Dinh Manh060(I11c) đã viết: Bài thi của các khóa trước các bạn tham khảo nha.
Cau 1: Phan tich dinh nghia he dieu hanh la May tinh mo rong(Extended machine) hay May tinh ao (virtual Machine)
Giai
Coi no nhu may tinh mo rong vi no che dau cac chi tiet giao tiep cua cac lop ben duoi.
cung cap cac dich vu cho phep cac chuong trinh khac su dung (thong qua cac System Call).
He dieu hanh nhu mot bo quan ly tai nguyen (resourse Manage).Cac tai nguyen nhu la CPU , bo nho, thiet bi I/O.Moi chuong trinh khi thuc hien se chiem dung mot so tai nguyen.

Cau 2: Trinh bay nguyen ly tap luong (Thread pools) va ung dung.Cho vi du minh hoa.

Giai:
Tien Trinh cha tao lap san mot tap luog o trang thai cho cong viec.
- Khi can su ly mot yeu cau moi , 1 luong duoc danh thuc va dua nhanh vao van hanh,xong viec lai tro ve tap luong.
-Neu so yeu cau vuot qua so luong trong tap luong ,tien trinh cha se cho den khi luong duoc giai phong.
Vi du : web server, database server, da lam viec theo nguyen ly nay.

cau 3: Giai thich doan ma sau

#define BUFFER_SIZE 50
// khai bao mot mang BUFFER_SIZE voi 50 phan tu
HANDLE semEmpty ,semFull;
// khai bao hai den hieu semEmpty ,va semFull co kieu du lieu HANDLE
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu //semEmpty
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu
semFull.
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
// 4 lenh sau cung nay dung de tao ra 2 doi tuojg den hieu voi gia tri da //thiet lap ban dau va xuat hai doi tuong den hieu nay ra man hinh

cau 4: Mot he thong co 3 tien trinh voi thoi diem den va thoi gian su dung CPU nhu sau:

tien trinh thoi diem den (ms) CPU-Burst (ms)
Tiến Trình Thời điểm đến(ms) Khoảng CPU (ms)
P1 2 25
P215 30
P330 18


Dung giai thuat Round-Robin voi thoi luong 10ms de dieu phoi CPU

p1 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p2


0 2 12 22 32 42 45 55 63 73


b thoi gian trung binh cua cac tien trinh

p1 cho 2 + 20 = 22ms

p2 cho 7 + 13 + 10 = 30ms

p3 cho 2 + 13 = 15ms

Vay: thoi gian cho trung binh la :(22 + 30 + 15 )/3 =67/3 = 22,3ms.

cau 5: Mot he thong co 4 o bang tu va 3 tien trinh p1,p2,p3 voi trang thai cap phat tai nguyen tai thoi diem Ti the hien bang vecto Allocation =(1,2,1) va Max = (2,2,2).Dung giai thuat nha bang de:

a .Chung minh trang thai nay la an toan

Giai
Taco:
Need = Max - Allocation = (2,2,2) - (1,2,1) = (1,0,1)
Available = 4 - (1,2,1) = 0

Work Need[i] P[i] Allocation

0 0 p2 2
2 1 p1 1
3 1 p3 1

ta co chuoi toan (p2,p1,p3)

0 0 p2 2
2 1 p3 1
3 1 p1 1
ta co chuoi an toan la: ( p2,p3,p1)

=> he thong nay an toan vi ton tai chuoi an toan (p2,p1,p3) hoac (p2,p3,p1)


b Xac dinh co dap ung duoc hay khong yeu cau xin them 1 o nua cua p2

need 2 = (2-2) =0 nghia la da het han muc an dinh cho p2
mat khac avaiable = 0 nghia la he thong khong con o bang nua
=> khong the dap ung yeu cau xin them 1 o bang nua tu p2 .

******Các bạn chú ý cau 4, câu này theo mình nghĩ là có thể sai(P2 cuối cùng phải là: 75 mới đúng)-----> câu b cũng sai luôn.
**** Mình mới đọc qua nên đã thấy sai sót----hi vọng còn thời gian mình sữa và up lên bổ sung
- Bạn nào giải được đề này tốt hơn thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nha.
Câu 4 bạn giải sai rồi nhé. Bạn kiểm tra lại đi
avatar
PhamDuyPhuong87(I11C)

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 31/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  LyHuynhThanhYen (I11C) on 3/12/2011, 22:16

Nguyen Dinh Manh060(I11c) đã viết: Bài thi của các khóa trước các bạn tham khảo nha.
Cau 1: Phan tich dinh nghia he dieu hanh la May tinh mo rong(Extended machine) hay May tinh ao (virtual Machine)
Giai
Coi no nhu may tinh mo rong vi no che dau cac chi tiet giao tiep cua cac lop ben duoi.
cung cap cac dich vu cho phep cac chuong trinh khac su dung (thong qua cac System Call).
He dieu hanh nhu mot bo quan ly tai nguyen (resourse Manage).Cac tai nguyen nhu la CPU , bo nho, thiet bi I/O.Moi chuong trinh khi thuc hien se chiem dung mot so tai nguyen.

Cau 2: Trinh bay nguyen ly tap luong (Thread pools) va ung dung.Cho vi du minh hoa.

Giai:
Tien Trinh cha tao lap san mot tap luog o trang thai cho cong viec.
- Khi can su ly mot yeu cau moi , 1 luong duoc danh thuc va dua nhanh vao van hanh,xong viec lai tro ve tap luong.
-Neu so yeu cau vuot qua so luong trong tap luong ,tien trinh cha se cho den khi luong duoc giai phong.
Vi du : web server, database server, da lam viec theo nguyen ly nay.

cau 3: Giai thich doan ma sau

#define BUFFER_SIZE 50
// khai bao mot mang BUFFER_SIZE voi 50 phan tu
HANDLE semEmpty ,semFull;
// khai bao hai den hieu semEmpty ,va semFull co kieu du lieu HANDLE
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu //semEmpty
semEmpty=CreateSemaphore(0,BUFFER_SIZE,BUFFER_SIZE,"SemEmpty")
//Ham CreateSemaphore dung de thiet lap gia tri ban dau cho bien den hieu
semFull.
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
WaitForSinglePbject(semEmpty,INFINITE);
Printf("semEmpty Handle=%d",semEmpty):
// 4 lenh sau cung nay dung de tao ra 2 doi tuojg den hieu voi gia tri da //thiet lap ban dau va xuat hai doi tuong den hieu nay ra man hinh

cau 4: Mot he thong co 3 tien trinh voi thoi diem den va thoi gian su dung CPU nhu sau:

tien trinh thoi diem den (ms) CPU-Burst (ms)
Tiến Trình Thời điểm đến(ms) Khoảng CPU (ms)
P1 2 25
P215 30
P330 18


Dung giai thuat Round-Robin voi thoi luong 10ms de dieu phoi CPU

p1 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p2


0 2 12 22 32 42 45 55 63 73


b thoi gian trung binh cua cac tien trinh

p1 cho 2 + 20 = 22ms

p2 cho 7 + 13 + 10 = 30ms

p3 cho 2 + 13 = 15ms

Vay: thoi gian cho trung binh la :(22 + 30 + 15 )/3 =67/3 = 22,3ms.

cau 5: Mot he thong co 4 o bang tu va 3 tien trinh p1,p2,p3 voi trang thai cap phat tai nguyen tai thoi diem Ti the hien bang vecto Allocation =(1,2,1) va Max = (2,2,2).Dung giai thuat nha bang de:

a .Chung minh trang thai nay la an toan

Giai
Taco:
Need = Max - Allocation = (2,2,2) - (1,2,1) = (1,0,1)
Available = 4 - (1,2,1) = 0

Work Need[i] P[i] Allocation

0 0 p2 2
2 1 p1 1
3 1 p3 1

ta co chuoi toan (p2,p1,p3)

0 0 p2 2
2 1 p3 1
3 1 p1 1
ta co chuoi an toan la: ( p2,p3,p1)

=> he thong nay an toan vi ton tai chuoi an toan (p2,p1,p3) hoac (p2,p3,p1)


b Xac dinh co dap ung duoc hay khong yeu cau xin them 1 o nua cua p2

need 2 = (2-2) =0 nghia la da het han muc an dinh cho p2
mat khac avaiable = 0 nghia la he thong khong con o bang nua
=> khong the dap ung yeu cau xin them 1 o bang nua tu p2 .

******Các bạn chú ý cau 4, câu này theo mình nghĩ là có thể sai(P2 cuối cùng phải là: 75 mới đúng)-----> câu b cũng sai luôn.
**** Mình mới đọc qua nên đã thấy sai sót----hi vọng còn thời gian mình sữa và up lên bổ sung
- Bạn nào giải được đề này tốt hơn thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nha.
Câu 4 bạn tính sai ùi, theo mình thì làm thế này, không biết đúng hok.
a/
P1 P1 P2P3 P1P2 P3P2
2 12 2232 42 47 57 65 75
b. Thời gian chờ:
P1 = 47 - 25 - 2 = 20
P2 = 75 - 30 - 15 = 30
P3 = 65 - 30 - 18 = 17
=> Thời gian chờ trung bình: (20 + 30 + 17)/3 = 67/3 (giống đáp số của bạn đó)


LyHuynhThanhYen (I11C)

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 19/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài giải lý thuyết HĐH hkII(hệ hoàn chỉnh)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết