Những Bài Tập Thực Hành Môn Hệ Điều Hành -Thầy Vũ Lê Hùng - Chủ đề 4: Thread

Go down

Những Bài Tập Thực Hành Môn Hệ Điều Hành -Thầy Vũ Lê Hùng - Chủ đề 4: Thread

Bài gửi  NguyenMinhHoang10H1012029 on 5/11/2011, 03:58

1. Tài liệu tham khảo
- UNIX Internal, phần Thread and Lightweight Processes
- Multithread Programming Guide.
- Interprocess Communications in UNIX.
- MSDN CDROM
- Java How to Program, phần Threads
2. Tìm hiểu thread :
- Tìm hiểu khái niệm thread.
- Phân biệt giứa mô hình xử lý dùng multithread và dùng nhiều process.
- Tìm hiểu cách đồng bộ giữa các thread trong Java và trong Linux.
3. Ngôn ngữ lập trình sử dụng có thể là C, C++, Java trên UNIX hoặc Windows.
Bài 4.1 :
Ứng dụng multithread trong bài toán nhân ma trận. Đọc vào 2 ma trận A & B từ file, sau đó dùng nhiều thread để thực hiện việc nhân 2 ma trận này. Ghi ma trận kết quả ra một file khác.
Bài 4.2 :
Ứng dụng multithread trong bài toán xử lý ảnh. Đọc vào một ma trận A từ file, sau đó dùng nhiều thread để thực hiện xử lý trên ma trận này như sau : một phần tử trên ma trận là trung bình cộng của các phần tử chung quanh nó. Ghi ma trận kết quả ra một file khác.
Bài 4.3 :
Ứng dụng multithread trong bài toán sau : Đọc vào một ma trận A từ file và nhập vào một số k, sau đó dùng n thread để thực hiện tìm kiếm trên các ma trận này xem có bao nhiêu phần tử giống k. Mỗi lần tìm thấy phần tử giống k thì tăng biến chung number (khởi động là 0) lên 1.
Bài 4.4 :
Ứng dụng multithread trong bài toán sau : Đọc vào một dãy A từ file, dùng n thread để sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần như sau:
 Mỗi thread lấy một phần dãy a và sắp theo thứ tự tăng dần
 Sau đó, 1 thread trộn các dãy do n thread vừa rồi đã sắp xếp thành dãy kết quả.
Bài 4.5 :
Cho người dùng nhập vào 2 số nguyên dương a và b, sau đó dùng n thread để tìm kiếm các số nguyên tố nằm trong khoảng 2 số đã nhập. Mỗi lần tìm được một số thì sẽ tăng biến chung number (khởi động là 0) lên 1.
Bài 4.6 :
Cho người dùng nhập vào 2 số nguyên dương a và b, sau đó dùng n thread để tìm kiếm các số nguyên tố nằm trong khoảng 2 số đã nhập và ghi các số này ra file.
Bài 4.7:
Đọc vào một ma trận (kích thước N*N) từ file, sau đó dùng n thread để tính tổng của từng hàng trên ma trận (1 thread nếu tính tổng một hàng xong có thể tính tổng của một hàng khác). Dùng một thread để thu thập các kết quả của các thread kia và ghi vào một file kết quả.
Bài 4.8:
Sử dụng thread và các phương thức đồng bộ trên thread để viết chương trình producers-consumers với 1 bounded buffer trong trường hợp có nhiều producer và nhiều consumer.
Bài 4.9:
Sử dụng thread và các phương thức đồng bộ trên thread để giải quyết bài toán N triết gia ăn tối.
Bài 4.10 :
Sử dụng thread và các phương thức đồng bộ trên thread để viết giải quyết bài toán reader/writer dạng tổng quát.

NguyenMinhHoang10H1012029

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 02/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết