Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  Admin on 19/5/2011, 16:34

STT MaSo HoDem Ten DiemGiuaKy DiemDienDan DiemChuyenCan DiemThuong DiemQuaTrinh
1 08H1012108 Nguyễn Cao Trí 3 3 2 8
2 0951010106 Trần Hoàng Quân 2 1 2 1 6
3 0951010160 Trần Nguyên Văn 2 1 2 5
4 09H1010004 Quan Trung Thái Bảo 2 1 2 5
5 09H1010018 Nguyễn Văn Dũng 2 3 2 7
6 09H1010024 Đoàn Thị Ngân Hà 3 3 2 8
7 09H1010028 Nguyễn Lê Hoàng Hải 0 0 0 0
8 09H1010029 Tạ Hoan Hải 2 1 2 5
9 09H1010030 Võ Thanh Hải 2 2 2 6
10 09H1010033 Hà Hoàng Hiệp 0 0 0 0
11 09H1010046 Đặng Thị Thùy Linh 2 3 2 7
12 09H1010049 Nguyễn Thị Bích Loan 2 3 2 7
13 09H1010050 Quách Văn Lộc 3 3 2 1 9
14 09H1010061 Trịnh Hoàng Nam 2 1 2 5
15 09H1010077 Lại Văn Tấn 3 3 2 8
16 09H1010085 Trần Quang Thuận 2 3 2 7
17 09H1012004 Nguyễn Thị Ái 4 1 1 6
18 09H1012012 Nguyễn Phi Cường 3 3 2 1 9
19 09H1012014 Lâm út Dân 2 3 2 7
20 09H1012035 Nguyễn Hoài Hiện 3 3 2 8
21 09H1012036 Đào Ngọc Hoa 4 3 2 9
22 09H1012040 Võ Tuấn Hồ 4 3 2 9
23 09H1012041 Hồ Tá Huy 3 3 2 8
24 09H1012043 Phan Quốc Huy 3 3 2 8
25 09H1012047 Châu Hùng 2 3 2 7
26 09H1012052 Nguyễn Vũ Thanh Lâm 2 3 2 7
27 09H1012055 Huỳnh Văn Lâu 2 3 2 7
28 09H1012064 Ngô Thành Mẫn 4 3 2 9
29 09H1012065 Phạm Văn Nam 0 0 0 0
30 09H1012067 Nguyễn Thị Ngoan 3 3 2 8
31 09H1012069 Võ Tấn Phát 0 0 0 0
32 09H1012073 Phạm Hồng Phúc 2 1 2 5
33 09H1012076 Đỗ Công Đông Phương 0 0 0 0
34 09H1012079 Nguyễn Thị Kim Phượng 4 1 2 7
35 09H1012084 Đào Hữu Sang 4 3 2 9
36 09H1012088 Đặng Văn Tánh 3 3 2 8
37 09H1012092 Mai Viết Thanh 4 3 2 9
38 09H1012096 Đỗ Xuân Thảo 3 2 2 7
39 09H1012098 Trần Thị Thanh Thắm 4 3 2 9
40 09H1012104 Nguyễn Thị Thủy 3 3 2 8
41 09H1012108 Lê Nguyễn Hữu Toàn 4 3 2 9
42 09H1012120 Phan Anh Tuấn 0 0 0 0
43 09H1012125 Nguyễn Huy Tưởng 0 0 0 0
44 10H1010001 Đặng Xuân An 2 3 2 7
45 10H1010003 Lê Tuấn Anh 3 3 2 8
46 10H1010004 Nguyễn Tấn Anh 2 1 2 5
47 10H1010005 Đỗ Văn Bình 3 3 2 1 9
48 10H1010007 Trần Quý Cảnh 2 3 2 7
49 10H1010008 Nguyễn Hữu Có 2 3 2 7
50 10H1010009 Lê Bá Cường 2 1 2 5
51 10H1010010 Voòng Tấn Quốc Cường 2 2 2 6
52 10H1010011 Lê Đại Danh 2 0 2 1 5
53 10H1010012 Nguyễn Nhất Duy 2 0 0 2
54 10H1010013 Phạm Lê Duy 1 2 2 5
55 10H1010014 Bùi Quốc Dũng 2 2 2 6
56 10H1010015 Nguyễn Minh Dương 3 3 2 8
57 10H1010016 Vũ Đỗ Hải Đăng 0 0 0 0
58 10H1010017 Nguyễn Đông Giang 3 2 2 1 8
59 10H1010018 Hồ Ngọc Hà 0 0 0 0
60 10H1010019 Dương Hoàng Hải 2 0 0 2
61 10H1010020 Lê Quang Hạnh 1 1 1 3
62 10H1010021 Nguyễn Thị Diệu Hằng 2 2 2 6
63 10H1010022 Đặng Lễ Hiếu 2 0 0 2
64 10H1010023 Nguyễn Quốc Hiển 3 3 2 1 9
65 10H1010024 Phạm Thế Hiển 3 3 2 8
66 10H1010025 Lê Phúc Hiệp 2 0 0 2
67 10H1010026 Võ Ngọc Minh Hoàng 4 3 2 1 10
68 10H1010027 Dương Thị Thu Hồng 0 0 0 0
69 10H1010028 Trần Đình Huân 2 3 2 1 8
70 10H1010029 Trần Thái Huấn 2 2 2 1 7
71 10H1010030 Trần Kim Huy 2 3 2 7
72 10H1010032 Nguyễn Viết Hùng 2 3 2 7
73 10H1010033 Lê Vạn Hưng 3 2 2 1 8
74 10H1010035 Nguyễn Ngọc Minh Hưng 2 3 2 7
75 10H1010036 Cao Thị Thu Hương 2 0 0 2
76 10H1010037 Lâm Tiến Khoa 2 0 0 2
77 10H1010038 Trần Kim Khoa 4 3 2 1 10
78 10H1010039 Nguyễn Văn Kiệt 0 0 0 0
79 10H1010040 Nguyễn Thị Lài 2 2 2 1 7
80 10H1010041 Nguyễn Đình Lê 2 1 2 5
81 10H1010042 Hồ Bích Loan 2 2 2 1 7
82 10H1010043 Lưu Thị Loan 2 1 2 5
83 10H1010044 Nguyễn Quang Luân 2 1 2 5
84 10H1010045 Phạm Minh Luân 2 2 2 6
85 10H1010046 Nguyễn Văn Luyến 2 2 2 6
86 10H1010047 Nguyễn Văn Mạnh 2 3 2 7
87 10H1010048 Hoàng Duy Minh 2 0 0 2
88 10H1010049 Nguyễn Trà My 2 3 2 7
89 10H1010050 Phan Văn Nam 2 1 2 5
90 10H1010051 Dương Thúy Nga 2 2 2 6
91 10H1010052 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 3 3 2 8
92 10H1010053 Bùi Đại Nghĩa 3 0 0 3
93 10H1010054 Đinh Thị Bích Ngọc 3 3 2 8
94 10H1010055 Lê Đăng Bảo Ngọc 2 0 0 2
95 10H1010056 Nguyễn ánh Ngọc 2 3 2 7
96 10H1010057 Trương Thị Minh Ngọc 4 3 2 9
97 10H1010058 Dương Minh Nguyên 4 3 2 1 10
98 10H1010059 Phạm Hoàng Nguyên 0 0 0 0
99 10H1010060 Phạm Hoàng Nhân 1 2 2 5
100 10H1010061 Trần Minh Nhật 2 1 2 5
101 10H1010062 Nguyễn Yến Nhi 2 0 0 2
102 10H1010064 Trần Thị Tuyết Nhung 2 1 2 5
103 10H1010065 Nguyễn Huỳnh Như 2 1 2 5
104 10H1010066 Trần Thúy Oanh 0 0 0 0
105 10H1010067 Dương Vì Phát 2 2 2 6
106 10H1010068 Trần Tấn Phát 3 3 2 8
107 10H1010069 Huỳnh Thanh Phong 2 2 2 6
108 10H1010070 Trần Thanh Phong 3 0 1 1 5
109 10H1010071 Lưu Đức Phú 3 3 2 1 9
110 10H1010072 Trần Thái Phú 2 2 2 6
111 10H1010073 Phan Thị Phương 2 2 2 6
112 10H1010074 Lê Huỳnh Phước 0 1 0 1
113 10H1010075 Nguyễn Huỳnh Ngọc Quang 3 2 2 1 8
114 10H1010076 Ngô Xuân Quốc 2 0 0 2
115 10H1010077 Trần Lê Bảo Quỳnh 2 1 2 5
116 10H1010078 La Văn Sân 2 2 2 6
117 10H1010079 Hoàng Thế Sinh 2 2 2 6
118 10H1010080 Nguyễn Trọng Thanh Sơn 2 1 2 5
119 10H1010081 Trương Văn Sơn 2 3 2 7
120 10H1010082 Tạ Hoàng Tân 2 0 0 2
121 10H1010083 Nguyễn Thị Kim Thanh 2 3 2 1 8
122 10H1010084 Tăng Huỳnh Thanh Thanh 0 0 0 0
123 10H1010085 Trần Quốc Thái 3 2 2 7
124 10H1010086 Đặng Kinh Thành 3 2 2 1 8
125 10H1010087 Phan Tấn Thành 3 2 2 7
126 10H1010088 Lưu Tắc Thắng 0 0 0 0
127 10H1010089 Nguyễn Thị ánh Thi 3 3 2 8
128 10H1010090 Nguyễn Minh Thoa 2 2 2 6
129 10H1010091 Phan Thị Kim Thoa 3 0 1 4
130 10H1010092 Võ Đức Đắc Thống 3 3 2 8
131 10H1010093 Phạm Thanh Thúy 2 0 0 2
132 10H1010094 Phạm Anh Thư 3 3 2 8
133 10H1010095 Trần Anh Thư 0 0 0 0
134 10H1010096 Nguyễn Thị Kim Tiền 2 0 1 3
135 10H1010097 Nguyễn Đức Tiến 2 1 2 5
136 10H1010098 Vũ Nhật Tiến 2 2 2 6
137 10H1010099 Nguyễn Thị Minh Toàn 3 0 1 4
138 10H1010100 Vũ Ngọc Toàn 2 2 2 6
139 10H1010102 Lê Văn Trung 2 2 2 6
140 10H1010103 Nguyễn Thị Thanh Trúc 3 2 2 1 8
141 10H1010104 Nguyễn Mạnh Tuấn 2 0 0 2
142 10H1010105 Phạm Anh Tuấn 2 1 2 5
143 10H1010107 Đinh Công Tùng 2 2 2 6
144 10H1010108 Trần Thanh Tùng 2 1 2 5
145 10H1010109 Nguyễn Thị Thiên Vân 0 0 0 0
146 10H1010111 Nguyễn Công Vinh 2 1 2 5
147 10H1010112 Trần Anh Vĩnh 2 1 2 5
148 10H1010113 Lương Thị Xuân Yến 2 3 2 7
149 10H1010114 Thái Thị Ngọc Yến 2 2 2 6
150 0851010016 Bùi Thị Lan Chi 4 3 2 9
151 0851010174 Nguyễn Văn Nhiều 0 0 0 0
152 0851010195 Mai Thế Phương 3 3 2 8
153 08H1010002 Phạm Thị Diễm Ái 0 0 0 0
154 08H1010020 Nguyễn Tuấn Duy 2 2 2 6
155 08H1010044 Nguyễn Duy Khánh 2 2 2 6
156 08H1010066 Trần Đình Nghĩa 2 3 2 7
157 08H1010096 Nguyễn Cao Tiệp 0 0 0 0
158 08H1010108 Phạm Xuân Trinh 2 3 2 7
159 08H1012009 Phạm Quốc Cường 2 1 2 5
160 08H1012037 Bùi Lê Hùng 2 1 2 5
161 08H1012048 Đinh Thanh Thùy Linh 2 1 2 5
162 08H1012050 Phạm Minh Long 0 0 0 0
163 08H1012065 Bùi Thanh Nhân 0 0 0 0
164 08H1012101 Nguyễn Văn Tình 0 0 0 0
165 10366357 Bùi Phạm Duy Khang 0 0 0 0
166 10400120 Nguyễn Mạnh Tuân 2 3 2 7
167 10460031 Nguyễn Duy Hải 2 2 2 6
168 10560165 Mai Trần Hoàng Trí 3 3 2 8
169 10600016 Phan Nhựt Duy 0 0 0 0
170 10600029 Đỗ Xuân Huy 2 3 2 7
171 10600034 Nguyễn Minh Kiên 2 0 2 4
172 10600044 Lê Ngọc Minh 2 0 2 4
173 10600063 Âu Quang Thành 2 0 2 4
174 10600083 Nguyễn Thị Thúy Vân 2 0 2 4
175 10600088 Nguyễn Minh Như Ý 2 3 2 7
176 10660114 Phạm Đại Dương 2 0 2 4
177 10660139 Dương Minh Huy 0 0 0 0
178 10660145 Lư Chí Hùng 2 3 2 7
179 10660162 Trần Vũ Lâm 2 3 2 7
180 10660208 Nguyễn Tấn Phong 2 0 2 4
181 10660217 Ngô Hoàng Phước 0 0 0 0
182 10660222 Vũ Ngọc Quang 2 0 2 4
183 10701011 Châu Quang Cẩm 0 0 0 0
184 10701135 Triệu Phong Thuận 0 0 0 0
185 10702012 Nguyễn Thị Thùy Hương 2 0 2 4
186 10702024 Đinh Vũ Sang 2 0 2 4
187 10702041 Vũ Ngọc Tuấn 0 0 0 0
188 10761213 Nguyễn Thái Học 2 1 2 5
189 10761309 Lê Thanh Tuyền 2 0 2 4
190 10762084 Lê Hồng Khanh 2 0 2 4
191 110X0237 Vũ Văn Tuyền 2 2 2 6
192 1010101 Tôn Thất Trọng 2 2 2 6
193 1012029 Huỳnh Quang Hảo 2 2 2 6
194 09H1012106 Nguyễn Văn Thức 4 1 2 7


Được sửa bởi Admin ngày 24/5/2011, 10:47; sửa lần 23.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  NguyenAnhNgoc56 (102C) on 19/5/2011, 17:09

thầy ơi, cho em hỏi điểm chuyên cần được tính như thế nào mà có bạn 2 điểm có bạn được 1 điểm, xin thầy giải thích cho em hiểu rõ thêm. Cảm ơn thầy

Admin
- Các bạn nợ lâu có Điểm Chuyên cần là 2.
- Điểm Chuyên cần được tính dựa trên: Kết quả Điểm danh, Điểm Giữa kỳ và Điểm Diễn đàn.
- Bạn nào có thắc mắc gì, cứ mạnh dạn đưa lên !

NguyenAnhNgoc56 (102C)

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  NguyenAnhNgoc56 (102C) on 19/5/2011, 18:05

Dạ, cám ơn thầy đã giải thích cho em. Em còn có thắc mắc là: nếu bạn nào không có điểm diễn đàn thì sẽ bị trừ 1 điểm chuyên cần phải không thưa thầy?

Admin
- Phần nào như vậy.
- Mặt khác, có mặt khi điểm danh, chưa chắc được Điểm Chuyên cần cao, và ngược lại, không có mặt khi điểm danh, Điểm Chuyên cần vẫn có thể là 2, vì bạn đó làm bài Giữa kỳ tốt hoặc tham gia Diễn đàn tích cực.

NguyenAnhNgoc56 (102C)

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  TranQuyCanh (102C) on 19/5/2011, 21:05

Thưa thầy.
Em thấy các cột điểm nằm gần nhau, khó phân biệt được đâu là cột điểm nào là mấy điểm.
Và em cũng muốn hỏi thầy là với điểm quá trình như thế này sẽ đc tính như thế nào vào tổng điểm cuối kỳ vậy thầy ?
Em xin cảm ơn thầy ! drunken
avatar
TranQuyCanh (102C)

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 16/02/2011
Age : 29
Đến từ : Quảng Ngãi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  NguyenVuThanhLamI92C on 19/5/2011, 22:18

TranQuyCanh (102C) đã viết:Thưa thầy.
Em thấy các cột điểm nằm gần nhau, khó phân biệt được đâu là cột điểm nào là mấy điểm.
Và em cũng muốn hỏi thầy là với điểm quá trình như thế này sẽ đc tính như thế nào vào tổng điểm cuối kỳ vậy thầy ?
Em xin cảm ơn thầy ! drunken
Cách tính điểm của môn này là:
(Điểm Quá trình * 40%) + (Điểm thi cuối kỳ * 60%) = Điểm môn học
Điểm giữa kỳ chiếm một tỷ lệ khá quan trọng,nếu giữa kỳ bạn có kết quả tốt thì cuối kỳ bạn sẽ vững tin hơn phần nào Smile

NguyenVuThanhLamI92C

Tổng số bài gửi : 72
Join date : 14/09/2010
Age : 31

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  NguyenVuThanhLamI92C on 19/5/2011, 23:04

Em cám ơn thầy đã bỏ thời gian ra để chấm hết tất cả các bài thi giữa kỳ vừa rồi của tụi em và đã nương tay với tụi em Surprised
Mong thầy luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cho việc gần nhất là chấm thi các bài cuối kỳ và xa hơn nữa là tiếp tục truyền đạt kiến thức cho các lớp khóa sau Very Happy

NguyenVuThanhLamI92C

Tổng số bài gửi : 72
Join date : 14/09/2010
Age : 31

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  huynhthanhphong(102c) on 19/5/2011, 23:06

Điểm thi lần này chưa tốt, em sẻ cố gắng trong lần sau,

huynhthanhphong(102c)

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 23/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  tranthithanhtham(i92c) on 19/5/2011, 23:26

Em cảm ơn Thầy rất nhiều, Thầy đã thông cảm và tạo nhiều điều kiện tốt cho chúng em. Chúc Thầy và gia đình nhiều sức khỏe.

tranthithanhtham(i92c)

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  NguyenHNgocQuang(102C) on 20/5/2011, 00:30

thưa thầy em tên nguyễn huỳnh ngọc quang MSSV 10H1010075 lớp 102C em có lên giải bài đèn hiệu semaphore hôm buổi ôn tốt nghiệp 18/5/2011 bài P1 trước P2 và P3.tuy em giải thích ko đầy đủ lắm nhưng thầy nói vẫn khuyến khích cho em.hôm wa em đi học về trễ quá nên ko post bài được mong thầy thông cảm nên hôm nay post trễ.mong thầy bổ sung giúp em.
em cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe ạ.

Admin
Xem kỹ lại: Em đã có Điểm Thưởng !
avatar
NguyenHNgocQuang(102C)

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 23/02/2011
Age : 33
Đến từ : kiếm giới

Xem lý lịch thành viên http://www.5giay.vn

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  vunhattien(102c) on 20/5/2011, 08:41

Thưa thầy Em tên Vũ Nhật Tiến (136), điểm chuyên cần của em có 1 điểm, thầy xem lại giúp em, em đi học đầy đủ ko vắng buổi nào củng tham gia diển đàn nhiều. Em cảm ơn!

Admin
- Hôm điểm danh em không có mặt, ngoài ra Điểm Giữa kỳ và Điểm Diễn đàn chỉ có 2 thôi.
- Đúng ra, Điểm Chuyên cần của em phải là 0.

vunhattien(102c)

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn thầy!!!

Bài gửi  LaiVanTan77(I91C) on 20/5/2011, 09:21

Thầy đã bỏ công sức để theo dõi diễn dàn - biết được bạn nào tham gia hay không, còn phải chấm bài thi giữa kỳ, tính điểm chuyên cần nữa. Thật là vất vả cho thầy quá!
Bạn nào đạt điểm cao thì càng phải cố gắn học tốt để không phụ lòng thầy cuối kỳ.
bạn nào chưa đạt điểm như ý thì càng phải cố gắn không kém

Chúc lớp ta đậu 100% để trả ơn dạy dỗ của thầy.
Cả lớp I102C và các bạn nợ môn thầy cố gắn đậu cao để chào mừng thành công của bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 22/05/2011 sắp tới.

Chúc thầy sức khỏe. chúc các bạn có sức khỏe để thi tốt cuối kỳ. Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven

LaiVanTan77(I91C)

Tổng số bài gửi : 60
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  TranThiTuyetNhung [i02c] on 20/5/2011, 09:37

Em chào thầy!

Thầy ơi! Cho em hỏi sao em không có điểm diễn đàn và điểm chuyên cần? Em có tham gia diễn đàn và đi học môn thầy đều, hôm điểm danh em cũng có mặt. Điểm quá trình em không có hai điểm này, thầy xem lại giúp em với!

Cảm ơn thầy nhiều!

Admin
- Em ghi sai nick của mình là TranThiTuyetNhung [i102c], trong khi phải là TranThiTuyetNhung [i02c], tức là tên lớp ghi thiếu số 1, làm thày mất công tìm mà không được.
- Bài đưa lên Diễn đàn của em viết "ẩu" cũng như vậy, do đó Điểm Diễn đàn 0 là hợp lý, nhưng thày vừa nâng lên 1 cho em.
- Hôm điểm danh em không có mặt, nên Điểm Chuyên cần=0.

TranThiTuyetNhung [i02c]

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình lớp 102C

Bài gửi  luuthiloan (102c) on 20/5/2011, 10:15

NguyenVuThanhLamI92C đã viết:
TranQuyCanh (102C) đã viết:Thưa thầy.
Em thấy các cột điểm nằm gần nhau, khó phân biệt được đâu là cột điểm nào là mấy điểm.
Và em cũng muốn hỏi thầy là với điểm quá trình như thế này sẽ đc tính như thế nào vào tổng điểm cuối kỳ vậy thầy ?
Em xin cảm ơn thầy ! drunken
Cách tính điểm của môn này là:
(Điểm Quá trình * 40%) + (Điểm thi cuối kỳ * 60%) = Điểm môn học
Điểm giữa kỳ chiếm một tỷ lệ khá quan trọng,nếu giữa kỳ bạn có kết quả tốt thì cuối kỳ bạn sẽ vững tin hơn phần nào Smile

Cảm ơn bạn vì đã cho mình điều quan trọng thế này.. Đợt này mình bận quá nên ít tham gia diễn đàn trao đổi cùng với mọi người nên điểm chuyên cần của mình rất thấp, sau kỳ thi vừa rồi mình mới hiểu ra 1 điều cần tranh thủ để trao đổi cùng với mọi người, chia sẻ cùng với mọi người những kiến thức quý báu giúp cho công việc học tập về sau Very Happy

luuthiloan (102c)

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 23/02/2011
Đến từ : Thái Bình

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm quá trình Lớp 102C

Bài gửi  nguyen huynh nhu (102C) on 20/5/2011, 10:29

Hôm điểm danh em có mặt mà sao điểm chuyên cần cũng không có vậy thầy. Crying or Very sad

Admin
Chất lượng "vài bài" đưa lên Diễn đàn của em thấp, nên Điểm Chuyên cần của em kém là đúng.
avatar
nguyen huynh nhu (102C)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 17/03/2011
Age : 29
Đến từ : BH-DN

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  TranThiTuyetNhung [i02c] on 20/5/2011, 10:32

Em Cảm ơn thầy, đã bỏ qua lỗi của em và nâng điểm cho em. Thầy ơi! Hôm điểm danh em có mặt phiền thầy xem lại giúp em với! Môn thầy em đi học rất đều.
Cảm ơn thầy nhiều!

TranThiTuyetNhung [i02c]

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  vunhattien(102c) on 20/5/2011, 10:38

vunhattien(102c) đã viết:Thưa thầy Em tên Vũ Nhật Tiến (136), điểm chuyên cần của em có 1 điểm, thầy xem lại giúp em, em đi học đầy đủ ko vắng buổi nào củng tham gia diển đàn nhiều. Em cảm ơn!

Admin
- Hôm điểm danh em không có mặt, ngoài ra Điểm Giữa kỳ và Điểm Diễn đàn chỉ có 2 thôi.
- Đúng ra, Điểm Chuyên cần của em phải là 0.

Thưa thầy, thầy xem lại giúp em hôm điểm danh em ngồi bàn thứ hai trên cùng bên trái đối diện thầy, khi đọc tới tên em, em có giơ tay lên và thầy củng nhìn em mà, thầy xem lại giúp em, em đi học không vắng buổi nào ngay cả buổi điểm danh

vunhattien(102c)

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C

Bài gửi  NGUYENTHIANHTHI89 (102C) on 20/5/2011, 15:30


Thầy ơi, em cảm ơn thầy nhiều lắm, nhóm của em được điểm cao, nhất là bạn Nguyên được 10 đ, em cảm ơn thầy nhiều nhiều hehehee......

Admin
Hình như em là Lớp trường, nhưng đảm đương công việc chưa tốt nên không được điểm thưởng.

NGUYENTHIANHTHI89 (102C)

Tổng số bài gửi : 38
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C

Bài gửi  NGUYENTHIANHTHI89 (102C) on 20/5/2011, 16:17

NGUYENTHIANHTHI89 (102C) đã viết:
Thầy ơi, em cảm ơn thầy nhiều lắm, nhóm của em được điểm cao, nhất là bạn Nguyên được 10 đ, em cảm ơn thầy nhiều nhiều hehehee......

Admin
Hình như em là Lớp trường, nhưng đảm đương công việc chưa tốt nên không được điểm thưởng.

Em cảm ơn Thầy đã nhắc nhở, em không làm lớp trưởng lâu rồi Thầy ơi, hiện giờ lớp vẫn chưa có, vì có trục trặc nên em không có làm, em biết là khả năng của em chưa đủ.

NGUYENTHIANHTHI89 (102C)

Tổng số bài gửi : 38
Join date : 17/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm quá trình Lớp 102C

Bài gửi  nguyen huynh nhu (102C) on 20/5/2011, 16:47

dạ em biết rồi, em cảm ơn thầy, lần thi sau em sẽ cố gắng.
avatar
nguyen huynh nhu (102C)

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 17/03/2011
Age : 29
Đến từ : BH-DN

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  QuachVanLoc_I92C on 20/5/2011, 17:32

Thày ơi, em có đi học đầy đủ, có xung phong lên bảng 2 lần, có điểm danh, có tham gia diễn dàn, kết quả làm bài giữa kỳ cũng tương đối, mặt khác em là người bị nợ phải học lại, nhưng sao điểm chuyên cần của em chỉ được 1 điểm thôi ạ.
Em cảm ơn Thày.

Admin
- Vì điểm danh không có.
- Nên biết "Hài lòng" với 8 điểm !

QuachVanLoc_I92C

Tổng số bài gửi : 64
Join date : 23/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  DangVanTanh(I92C) on 20/5/2011, 18:39

cảm ơn thầy nhiều. do em phải đi công tác thường xuyên nên không có thời gian học bài và tham gia diễn đàn được. điểm của em được như vậy em rất mừng.

các bạn ơi còn thời gian ôn thi tốt nhé. chúc lớp 102C thi đậu hết
avatar
DangVanTanh(I92C)

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 15/02/2011
Age : 34
Đến từ : Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://www.webso1.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  nguyenminhduong(102c) on 20/5/2011, 21:21

Hic, điểm diễn đàn và điểm thi giữa kì của mình khá tốt(3,3), vậy mà điểm chuyên cần có 1 điểm thôi, không biết sao nữa. Thi cuối kì cần cố gắng hơn nữa thôi.

Admin
Vì không đi học hôm Điểm danh.

avatar
nguyenminhduong(102c)

Tổng số bài gửi : 53
Join date : 16/02/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Điểm quá trình Lớp 102C

Bài gửi  NguyenDucTien97 (102c) on 21/5/2011, 00:13

Thầy ơi! cho em hỏi về điểm chuyên cần của em sao không có vậy thầy.

Admin
Do vắng mặt hôm Điểm danh, Điểm Bài làm Giữa kỳ và Điểm Diễn đàn thấp.
avatar
NguyenDucTien97 (102c)

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 17/02/2011
Age : 30
Đến từ : Ninh Thuan

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  Nguyen_Cao_Tri_(I92C) on 21/5/2011, 07:41

Thầy ơi! Thầy hứa chuyển điểm giữa kỳ cho lớp I92C. Thầy có thể xem xét trường hợp của em và chuyển điểm cho em được không Thầy

Điểm cũ của em như sau

Mục quản | Mã số | Họ tên | Điểm Giữa kỳ | Điểm Diễn đàn | Điểm Chuyên cần | Tổng
176 08H1012108 Nguyễn Cao Trí 3 3 2 8

Admin
- Không được, vì em không nộp Bài làm Giữa kỳ và Có tên trong Bảng điểm (số 1) nhưng vẫn ghi vào Danh sách Bổ sung.
- Đang xét lại các trường hợp như em để cho 0 điểm.

Nguyen_Cao_Tri_(I92C)

Tổng số bài gửi : 58
Join date : 21/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  Nguyen_Cao_Tri_(I92C) on 21/5/2011, 10:05

Nguyen_Cao_Tri_(I92C) đã viết:Thầy ơi! Thầy hứa chuyển điểm giữa kỳ cho lớp I92C. Thầy có thể xem xét trường hợp của em và chuyển điểm cho em được không Thầy

Điểm cũ của em như sau

Mục quản | Mã số | Họ tên | Điểm Giữa kỳ | Điểm Diễn đàn | Điểm Chuyên cần | Tổng
176 08H1012108 Nguyễn Cao Trí 3 3 2 8

Admin
- Không được, vì em không nộp Bài làm Giữa kỳ và Có tên trong Bảng điểm (số 1) nhưng vẫn ghi vào Danh sách Bổ sung.
- Đang xét lại các trường hợp như em để cho 0 điểm.

Cám ơn Thầy đã đồng ý xem xét cho em!

Hôm thi giữa kỳ môn Hệ Điều Hành thì em cũng đang làm bài thu họach môn khác của học kỳ này . Em không biết phải làm sao để dự thi được cả hai môn cùng thời điểm.
Nguyen_Cao_Tri_(I92C)

Tổng số bài gửi : 58
Join date : 21/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình Lớp 102C (Điều chỉnh ngày 24-5-2011)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết