Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  Admin on 3/12/2010, 17:11

- Với một số bạn tích cực và có đóng góp với Lớp, Điểm Quá trình đã bao gồm Điểm thưởng.
- Bạn nào thắc mắc gì, cần cho biết trước ngày 12-12-2010 trong Topic này !
- Chúc mừng Thủ môn Võ Trung Thành (mục quản 108) được 10 đ !
- Bảng điểm:
Mục quản | Mã số | Họ tên | Điểm Giữa kỳ | Điểm Diễn đàn | Điểm Chuyên cần | Tổng
1 951010149 Nguyễn Văn Trường 0 0 0 0
2 09H1010005 Lâm Hữu Bình 3 0 1 4
3 09H1010018 Nguyễn Văn Dũng 2 1 1 4
4 09H1010024 Đoàn Thị Ngân Hà 2 0 0 2
5 09H1010025 Hoàng Thị Hải Hà 3 0 1 4
6 09H1010028 Nguyễn Lê Hoàng Hải 2 0 1 3
7 09H1010035 Phạm Thị Hoa 0 0 0 0
8 09H1010038 Trần Thanh Hoàng 2 0 1 3
9 09H1010046 Đặng Thị Thùy Linh 2 0 0 2
10 09H1010050 Quách Văn Lộc 3 0 0 3
11 09H1010054 Nguyễn Thế Mạnh 3 0 1 4
12 09H1010057 Mai Huy Nam 0 0 0 0
13 09H1010058 Nguyễn Giang Nam 3 0 1 4
14 09H1010063 Phan Ngọc Thanh Nhân 3 0 1 4
15 09H1010088 Lê Văn Tin 3 2 2 7
16 09H1010089 Nguyễn Thị Thanh Trà 3 0 1 4
17 09H1010091 Phạm Ngọc Trí 3 0 1 4
18 09H1012001 Huỳnh Nữ Huyền An 4 3 1 8
19 09H1012002 Hà Việt Anh 4 3 2 9
20 09H1012003 Trần Quốc Anh 3 1 2 6
21 09H1012004 Nguyễn Thị Ái 4 0 1 5
22 09H1012005 Nguyễn Trần Quốc Bảo 0 0 0 0
23 09H1012006 Lê Xuân Bình 3 3 2 8
24 09H1012007 Bùi Duy Chiến 4 2 2 8
25 09H1012008 Nguyễn Thành Chiến 2 0 1 3
26 09H1012009 Nguyễn Văn Chính 4 3 2 9
27 09H1012010 Võ Thị Đồng Chung 4 0 1 5
28 09H1012011 Nguyễn Văn Công 3 2 2 7
29 09H1012012 Nguyễn Phi Cường 3 0 0 3
30 09H1012014 Lâm Út Dân 2 0 0 2
31 09H1012015 Nguyễn Phương Dung 4 3 2 9
32 09H1012016 Đỗ Quang Duy 0 0 0 0
33 09H1012017 Phùng Văn Đảng 3 0 0 3
34 09H1012018 Lê Quốc Đạt 3 1 1 5
35 09H1012019 Trần Hải Đăng 0 0 0 0
36 09H1012020 Mai Đình Đông 4 0 1 5
37 09H1012021 Dư Trọng Đường 4 1 2 7
38 09H1012022 Trần Trí Đức 3 0 1 4
39 09H1012023 Trần Kim Giáp 4 3 2 9
40 09H1012024 Võ Minh Giáp 4 0 1 5
41 09H1012025 Nguyễn Thị Tân Hà 4 2 1 7
42 09H1012026 Dương Tuấn Hải 3 0 1 4
43 09H1012028 Võ Minh Hải 3 0 0 3
44 09H1012029 Huỳnh Quang Hảo 0 0 0 0
45 09H1012030 Hồ Thị Thúy Hằng 0 0 0 0
46 09H1012031 Nguyễn Thanh Hằng 4 3 2 9
47 09H1012032 Trương Hữu Hiền 4 3 2 9
48 09H1012033 Nguyễn Văn Hiếu 3 2 2 7
49 09H1012034 Võ Văn Hiển 4 2 2 8
50 09H1012035 Nguyễn Hoài Hiện 3 0 1 4
51 09H1012036 Đào Ngọc Hoa 4 0 1 5
52 09H1012037 Đào Thị Hoa 4 1 2 7
53 09H1012038 Trần Quốc Hoàn 3 1 1 5
54 09H1012040 Võ Tuấn Hồ 4 2 2 8
55 09H1012041 Hồ Tá Huy 3 3 2 8
56 09H1012042 Nguyễn Đức Huy 3 3 2 8
57 09H1012043 Phan Quốc Huy 3 1 2 6
58 09H1012044 Trác Hồng Huy 4 0 1 5
59 09H1012045 Trần Ngọc Duy 4 2 2 8
60 09H1012046 Vũ Quốc Huy 2 0 1 3
61 09H1012047 Châu Hùng 2 0 0 2
62 09H1012048 Ngô Vĩ Hùng 4 3 2 9
63 09H1012049 Phan Văn Hưng 3 1 1 5
64 09H1012050 Phạm Quang Anh Kiệt 3 2 2 7
65 09H1012051 Nguyễn Lặc 0 0 0 0
66 09H1012052 Nguyễn Vũ Thanh Lâm 2 0 1 3
67 09H1012053 Phan Công Lâm 4 0 1 5
68 09H1012054 Vũ Hoàng Lâm 0 0 0 0
69 09H1012055 Huỳnh Văn Lâu 2 0 1 3
70 09H1012056 Huỳnh Trần Hạ Linh 4 2 2 8
71 09H1012057 Nguyễn Thị Linh 4 0 1 5
72 09H1012058 Lê Huỳnh Long 4 2 2 8
73 09H1012059 Trương Quốc Long 4 2 2 8
74 09H1012060 Vũ Thành Long 4 3 2 9
75 09H1012061 Nguyễn Huy Bảo Lộc 3 0 0 3
76 09H1012062 Lê Tạ Trí Lực 4 3 2 9
77 09H1012063 Phạm Thị Trúc Ly 3 0 1 4
78 09H1012064 Ngô Thành Mẫn 4 2 2 8
79 09H1012065 Phạm Văn Nam 3 2 1 6
80 09H1012066 Nguyễn Thụy Kim Ngân 0 0 0 0
81 09H1012067 Nguyễn Thị Ngoan 3 3 2 8
82 09H1012068 Trần Thị Yến Nhi 4 2 1 7
83 09H1012069 Võ Tấn Phát 3 0 1 4
84 09H1012070 Nguyễn Như Phong 0 0 0 0
85 09H1012071 Nguyễn Thanh Phong 0 0 0 0
86 09H1012072 Nguyễn Thanh Phong 3 0 1 4
87 09H1012073 Phạm Hồng Phúc 0 0 0 0
88 09H1012074 Phạm Thanh Phùng 3 3 1 7
89 09H1012075 Châu Kim Phụng 3 0 1 4
90 09H1012076 Đỗ Công Đông Phương 3 0 0 3
91 09H1012077 Nguyễn Viết Phương 3 2 2 7
92 09H1012078 Trần Thế Phương 3 2 2 7
93 09H1012079 Nguyễn Thị Kim Phượng 4 1 1 6
94 09H1012080 Đinh Trần Hoàng Quân 4 3 2 9
95 09H1012081 Hồ Quân 4 1 2 7
96 09H1012082 Võ Hồng Quân 4 1 2 7
97 09H1012083 Trần Thị Thanh Quyên 4 0 1 5
98 09H1012084 Đào Hữu Sang 4 0 1 5
99 09H1012085 Trần Thị Huỳnh Sang 4 2 2 8
100 09H1012086 Nguyễn Hải Sơn 4 0 1 5
101 09H1012088 Đặng Văn Tánh 3 0 0 3
102 09H1012089 Lương Huy Tài 3 3 2 8
103 09H1012090 Trần Anh Tài 3 0 1 4
104 09H1012091 Nguyễn Thị Thanh Tâm 3 0 0 3
105 09H1012092 Mai Viết Thanh 3 0 1 4
106 09H1012093 Bùi Công Thành 4 2 2 8
107 09H1012094 Trần Bách Thành 4 1 2 7
108 09H1012095 Võ Trung Thành 5 3 2 10
109 09H1012096 Đỗ Xuân Thảo 3 2 2 7
110 09H1012097 Nguyễn Thị Phương Thảo 4 3 2 9
111 09H1012098 Trần Thị Thanh Thắm 4 0 1 5
112 09H1012099 Nguyễn Chí Thông 0 0 0 0
113 09H1012100 Nguyễn Đoàn Thông 4 2 2 8
114 09H1012101 Trần Văn Thông 4 3 2 9
115 09H1012102 Nguyễn Thị Thu 4 1 2 7
116 09H1012103 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 3 2 2 7
117 09H1012104 Nguyễn Thị Thủy 3 0 0 3
118 09H1012105 Nguyễn Thị Thu Thủy 4 2 1 7
119 09H1012106 Nguyễn Văn Thức 4 0 1 5
120 09H1012107 Nguyễn Hoàng Thy 0 0 0 0
121 09H1012108 Lê Nguyễn Hữu Toàn 4 0 0 4
122 09H1012109 Mai Hữu Toàn 4 2 2 8
123 09H1012110 Nguyễn Thúc Toàn 4 2 2 8
124 09H1012111 Lê Quốc Toản 3 2 1 6
125 09H1012112 Đoàn Thị Thùy Trang 3 0 1 4
126 09H1012113 Nguyễn Minh Trang 3 2 2 7
127 09H1012114 Nguyễn Vũ Huyền Trân 4 1 2 7
128 09H1012115 Nguyễn Minh Triều 4 2 2 8
129 09H1012116 Nguyễn Trần Sỹ Tuân 4 3 2 9
130 09H1012117 Bùi Văn Tuấn 4 0 0 4
131 09H1012118 Lê Anh Tuấn 0 0 0 0
132 09H1012119 Ngô Anh Tuấn 0 0 0 0
133 09H1012120 Phan Anh Tuấn 0 0 0 0
134 09H1012121 Đỗ Thanh Tú 4 2 2 8
135 09H1012123 Phan Thanh Tùng 4 2 2 8
136 09H1012124 Lê Bá Tưởng 4 0 0 4
137 09H1012125 Nguyễn Huy Tưởng 4 0 1 5
138 09H1012126 Đỗ Thị Phương Uyên 0 0 0 0
139 09H1012127 Trần Thảo Uyên 4 0 0 4
140 09H1012128 Võ Thị Kim Vân 4 2 2 8
141 09H1012129 Nguyễn Thị Tường Vi 3 1 1 5
142 09H1012130 Hoàng Quốc Việt 4 2 2 8
143 09H1012131 Trần Việt 4 1 2 7
144 09H1012132 Trần Quang Vinh 4 1 2 7
145 09H1012133 Nguyễn Lâm Hồng Vũ 4 1 1 6
146 09H1012135 Nguyễn Văn Yên 4 0 0 4
147 09H1012136 Trần Thị Kim Yến 0 0 0 0
148 851010158 Lưu Đức Nam 3 0 2 5
149 08H1010002 Phạm Thị Diễm Ái 3 0 2 5
150 08H1010026 Võ Thị Huỳnh Giang 0 0 0 0
151 08H1010037 Nguyễn Đình Mai Huy 3 3 2 8
152 08H1010050 Nguyễn Hoài Lân 0 0 0 0
153 08H1010076 Văn Chí Phượng 3 0 2 5
154 08H1012006 Phan Bá Bình 3 1 2 6
155 08H1012010 Trần Ngọc Diễm 3 3 2 8
156 08H1012015 Nguyễn Văn Dương 2 1 2 5
157 08H1012018 Nguyễn Ngọc Đăng 4 3 2 9
158 08H1012046 Nguyễn Ngọc Liêm 3 2 2 7
159 08H1012057 Nguyễn Thị Tuyết Minh 4 3 2 9
160 08H1012058 Nguyễn Hoài Nam 2 3 2 7
161 08H1012065 Bùi Thanh Nhân 3 0 2 5
162 08H1012068 Trần Đình Nhân 3 3 2 8
163 08H1012072 Trần Quốc Quy 3 3 2 8
164 08H1012073 Nguyễn Thị Ngọc San 2 1 2 5
165 08H1012076 Huỳnh Giang Sơn 4 3 2 9
166 08H1012085 Phạm Thị Hồng Thanh 4 3 2 9
167 08H1012086 Nguyễn Ngô Ngọc Bích Thảo 4 2 2 8
168 08H1012087 Nguyễn Thị Kim Thảo 4 3 2 9
169 08H1012088 Phan Thanh Thảo 0 0 0 0
170 08H1012091 Hoàng Phúc Thịnh 2 2 1 5
171 08H1012092 Lê Thị Mỹ Thịnh 3 2 2 7
172 08H1012096 Đoàn Thị Lệ Thủy 4 2 2 8
173 08H1012098 Nguyễn Thanh Thủy 3 2 2 7
174 08H1012101 Nguyễn Văn Tình 4 2 2 8
175 08H1012106 Trần Khánh Trâm 3 3 2 8
176 08H1012108 Nguyễn Cao Trí 3 3 2 8
177 08H1012122 Ngô Phượng Từ 3 2 2 7
178 08H1012124 Trần Phạm Ngọc Vân 4 3 2 9
179 08H1012128 Bùi Thanh Vũ 4 3 2 9
180 10460209 Đỗ Văn Tùng 0 0 0 0
181 10600006 Phạm Thị Ngọc Ánh 3 1 2 6
182 10600031 Hà Tiến Hưng 4 2 2 8
183 10600080 Lê Ngô Quang Trường 3 1 2 6
184 10660157 Cao Nguyên Khôi 3 0 2 5
185 10660167 Đặng Quang Long 0 0 0 0
186 10660182 Trương Lương 3 0 2 5
187 10660223 Nguyễn Hoàng Quyền 4 1 2 7
188 10660229 Lê Thành Tâm 0 0 0 0
189 10660282 Hà Xuân Trường 4 3 2 9
190 10660308 Nguyễn Viết Long 0 0 0 0
191 106H1036 Đồng Tấn Hưng 4 3 2 9
192 10701065 Trần Đình Khoa 3 0 2 5
193 10761182 Huỳnh Anh Duy 3 0 2 5
194 10761305 Bùi Vân Trúc 0 0 0 0
195 107H1242 Trần Ngọc Hoàng Long 3 0 2 5
196 09H1012013 Nguyễn Xuân Cường 0 0 0 0
197 09B101002 Trịnh Phi Bình 3 0 2 5
198 10560094 Nguyễn Quốc Hưng 3 0 2 5


Được sửa bởi Admin ngày 20/12/2010, 14:41; sửa lần 7.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  TranVanThong(I92C) on 3/12/2010, 17:34

@Thành:Chúc mừng bạn Thành nha
Các bạn nhớ theo dõi
Thảo luận Giải Đề thi Giữa kỳ (29-11-2010) !
Ôn thi Lý thuyết !


Được sửa bởi TranVanThong(I92C) ngày 3/12/2010, 18:05; sửa lần 1.

TranVanThong(I92C)

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 16/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  PhanThanhTung_i92c on 3/12/2010, 17:54

Chúc mừng bạn thủ môn nha ......... Razz

PhanThanhTung_i92c

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 22/09/2010
Đến từ : HCMC

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  TruongHuuHien(I92C) on 3/12/2010, 18:09

Tràn trề hi vọng qua môn HĐH . Hihi
avatar
TruongHuuHien(I92C)

Tổng số bài gửi : 76
Join date : 13/09/2010
Age : 29
Đến từ : HCM City

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cám ơn thầy,

Bài gửi  NguyenDucHuy(I92C) on 3/12/2010, 18:12

Cám ơn thầy đã chấm điểm cho tụi em rất nhanh và post lên diễn đàn. Cám ơn các bạn đã thông báo lẫn nhau. Cám ơn nhiều lắm.

NguyenDucHuy(I92C)

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 14/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  BuiCongThanh(I92C) on 3/12/2010, 18:25

Cám ơn thày cho biết điểm sớm, vui wa Smile
avatar
BuiCongThanh(I92C)

Tổng số bài gửi : 22
Join date : 22/09/2010
Age : 41

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  tranquochoan_i92c on 3/12/2010, 18:38

Hôm bữa em ghi sai ID là tranhoan_i92c nên điểm diễn đàn không được cộng, thầy xem lại giúp em với, và tất cả các buổi học trên lớp em đều đi đầy đủ.
Mục quản của em: 53
Họ tên: Trần Quốc Hoàn
MSSV: 09H1012038

Em cảm ơn thầy.

Admin
Cứ yên tâm.


Được sửa bởi tranquochoan_i92c ngày 3/12/2010, 20:08; sửa lần 1.

tranquochoan_i92c

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 25/10/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  tranthephuong(i92c) on 3/12/2010, 18:53

được 7 điểm mừng quá, chúc mừng các bạn điểm cao và chia buồn với các bạn điểm thấp, đừng nản nhe, cố gắng lên

tranthephuong(i92c)

Tổng số bài gửi : 30
Join date : 15/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  vominhhai_09H1012028 on 3/12/2010, 20:16

hix nghe có điểm vào diễn đàn coi liền toát hết mồ hôi hột.coi xong nhẹ cả người.hihi.thanks các bạn đã báo tin.tối nay ngủ ngon rồi nhất định sáng mai mình sẽ ghi bàn.FC I92C cố lên.

vominhhai_09H1012028

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 16/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  luonghuytai(I92C) on 3/12/2010, 21:04

Cảm ơn thầy đã nương tay cho lớp ! Kỳ này điểm tương đối cao. Chúc mừng bạn thủ khoa... Hôm nay có lẽ sẻ lại là ngày hội coi điểm thi... ^^

Admin
- Thực ra, khóa nào cũng được "nương tay" như vậy.
- Nhiều bạn rớt là do không đi học và hoàn toàn không tham gia Diễn đàn.
- Em làm bài kém. Chỉ được 2 thôi, nhưng nhờ Điểm Chuyên cần, Điểm Diễn đàn và Điểm Thưởng "gỡ gạc" cho đấy.
avatar
luonghuytai(I92C)

Tổng số bài gửi : 78
Join date : 13/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  lamutdan-i92c on 3/12/2010, 21:12

Chào thầy !
Em nằm mục quản 30 . Em chỉ ít tham gia trên diễn đàn thôi, Còn chuyên cần thì em đi học đều đặng vậy mà thầy cho em điểm 0 làm em buồn quá thầy ạ!
Em mong thầy xem xét lại ạ.
avatar
lamutdan-i92c

Tổng số bài gửi : 63
Join date : 19/10/2010
Age : 31

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  vohongquan on 3/12/2010, 21:15

vừa nghe lớp phó báo tin liền chạy vô xem mà lòng hồi hộp. hên mà thầy nương tay !! chúc đội bogns mai đá tốt nha ! mình bị chấn thương nên ko đi dc .hic

vohongquan

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 18/10/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  quocviet_i92c on 3/12/2010, 21:37

Cám ơn thầy đã chấm điểm nhanh như vậy, tưởng tuần sau mới có, các bạn cố gắng học để vượt qua chặng đường sắp đến, Thầy rất quan tâm lớp chúng ta đó....

quocviet_i92c

Tổng số bài gửi : 40
Join date : 09/11/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  vothidongchung(i92c) on 3/12/2010, 21:42

Thầy ơi em đi học không vắng buổi nào mà sao điểm chuyên cần chỉ có 1 điểm vậy thầy. Thầy có thể nói lại cách tính điểm chuyên cần được không thầy. Cảm ơn thầy nhiều.

Admin
Điểm Chuyên cần 1 là đúng vì em không tham gia Diễn đàn.

vothidongchung(i92c)

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 20/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  lequocdat_I92C on 3/12/2010, 21:55

Hi, điểm mình không cao cũng không thấp, rất bằng lòng. Phải cố gắng học bài để thi cuối kỳ cho tốt, các bạn cũng thế nhé.

lequocdat_I92C

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 08/11/2010
Đến từ : I92C

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  PhamVanNam(I92C) on 3/12/2010, 21:57

Thầy ơi,
Cảm ơn thầy đã chấm bài nhanh và post lên cho tụi em. Cảm ơn thầy đã nhiệt tình truyền đạt và nương tay để cả lớp có những điểm cao như thế! Nhưng thầy ơi, Em có đóng góp cho diễn đàn mà thầy cho e 0 điểm ở cột điểm này! Hix hix

Admin
Có thể do em viết sai Nick. Để kiểm tra lại.

PhamVanNam(I92C)

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 13/09/2010
Đến từ : Ho Chi Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  tranthithanhtham(i92c) on 3/12/2010, 22:15

hix mong thầy xét lại điểm chuyên cần giúp em , em đi học đều mà thầy, nhóm em ngồi đầu bàn từ đó đến giờ đó thầy

mong thầy xét lại

Admin
Em không tham gia Diễn đàn nên Điểm Chuyên cần kém.

tranthithanhtham(i92c)

Tổng số bài gửi : 62
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

XIN CHÚC MỪNG BẠN VÕ TRUNG THÀNH

Bài gửi  kimgiap(i92c) on 3/12/2010, 23:15

Bạn Trung Thành thật giỏi! sunny
Các bạn I92C ơi.Bạn nào đạt điểm khá, giỏi thì phải làm tốt kỳ thi cuối kỳ sắp tới, còn bạn nào đạt điểm trung bình thì phải cố gắng thi điểm thật cao vào đợt thi cuối kỳ này để kéo điểm lên rồi vượt qua môn của Thày, các bạn thi bằng điểm bạn Trung Thành vô, mình cũng chia sẽ đôi lời đến các bạn trong lớp đã từng hay chưa từng tham gia diễn đàn của Thày, thì hãy thường xuyên lên diễn đàn của Thày để cật nhật thông tin về "Đề cương lý thuyết, bài tập " để thi đợt sắp đến.Những thông tin chia sẻ trên diễn đàn của Thày rất có ích cho các bạn đó, diễn đàn là cầu nối để các bạn qua "Sông" đó.
Cảm ơn Thày đã dạy dỗ chúng em vào những ngày mưa gió"dầm dề" Thầy đều đến lớp sớm còn các bạn trong lớp I92C có những người đến sớm và đến muộn nhưng ngày học thứ 2 nào cũng đông đúc cả gần 200 bạn, những ngày học đó thật bổ ích ở trong lớp và ở trên trường, để một ngày gần đây chúng em sẽ áp dụng những điều Thày đã dạy, những ví dụ Thày đã nêu vào trong công việc của mình, những ngày hội đông vui trên diễn đàn có những lúc hồi hộp và lo lắng nhất là vào ngày thi sắp đến, có những điều rất thiết thực từ diễn đàn của Thày mang lại!!!.Xin cảm ơn Thày rất nhiều và chúc Thày luôn mạnh khỏe để gõ"đầu trẻ" những thế sau chúng em và sau này nữa. flower

Admin

- Bạn Võ Trung Thành thật xứng đáng là Thủ môn HĐH. Bạn làm bài ngắn gọn, súc tích, vừa gọn vào 1 tờ như được hướng dẫn.
- Hình như bạn "kín tiếng" nên ít người biết mặt. Tích cực hơn nữa thì tốt.
- Có thời gian, thày sẽ quét bài điểm 10 đưa lên.
- Hai bạn Lớp trưởng và Lớp phó làm bài không tốt lắm, có thể nói là dở. Phần nào do các bạn ngồi hàng đầu, không trao đổi được gì với ai (và không cần phải làm như vậy). Tham gia diễn đàn và có đóng góp với lớp cũng là cách để được điểm tốt. Học phải toàn diện !
avatar
kimgiap(i92c)

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 28/07/2010
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Cách tính điểm diễn đàn và điểm chuyên cần

Bài gửi  NguyenHoaiHien(i92C) on 3/12/2010, 23:29

luonghuytai(I92C) đã viết:Cảm ơn thầy đã nương tay cho lớp ! Kỳ này điểm tương đối cao. Chúc mừng bạn thủ khoa... Hôm nay có lẽ sẻ lại là ngày hội coi điểm thi... ^^

Admin
- Thực ra, khóa nào cũng được "nương tay" như vậy.
- Nhiều bạn rớt là do không đi học và hoàn toàn không tham gia Diễn đàn.
- Em làm bài kém. Chỉ được 2 thôi, nhưng nhờ Điểm Chuyên cần, Điểm Diễn đàn và Điểm Thưởng "gỡ gạc" cho đấy.

Thầy ơi, cho em hỏi là điểm diễn đàn và điểm chuyên cần thầy tính như thế nào ạ? Em chưa nghỉ buổi nào của thầy và diễn đàn thì em vẫn vào đều đều, nhưng chủ yếu là em xem các bạn thảo luận và rút ra kinh nghiệm và lấy tài liệu về học thôi. Chứ em không có thời gian rãnh nhiều như các bạn để bàn luận sâu về 1 vấn đề nào đó.

Xin cảm ơn thầy.

Admin
- Khóa trước cũng có bạn quan niệm là "Xem tích cực" cũng nên được điểm.
- Thứ nhất, không có cách nào biết được ai xem bao nhiêu. Thứ hai, quan trọng hơn, phải biết "Hành động" bằng cách đưa bài lên !
- Bây giờ em mới đăng ký và đưa bài đầu tiên này lên, vậy không được điểm là đúng !
avatar
NguyenHoaiHien(i92C)

Tổng số bài gửi : 75
Join date : 08/11/2010
Đến từ : Tiền Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  vi_hung_i92 on 3/12/2010, 23:56

mong thầy xem lại điểm chuyên cần và điểm diễn đàn, e thấy có nhìu bạn đi học đầy đủ và tham gia điễn đàn, mà sao lại có điểm thấp!! mong thầy xem xét!!

Admin
- Bạn nào thấy không hợp lý thì phải cho biết cụ thể.
- Chỉ đi học đều thôi - Không đủ (ta chỉ điểm danh có 1 lần).

vi_hung_i92

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 16/09/2010
Đến từ : Tp.Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  vi_hung_i92 on 4/12/2010, 00:14

kimgiap(i92c) đã viết:Bạn Trung Thành thật giỏi! sunny
Các bạn I92C ơi.Bạn nào đạt điểm khá, giỏi thì phải làm tốt kỳ thi cuối kỳ sắp tới, còn bạn nào đạt điểm trung bình thì phải cố gắng thi điểm thật cao vào đợt thi cuối kỳ này để kéo điểm lên rồi vượt qua môn của Thày, các bạn thi bằng điểm bạn Trung Thành vô, mình cũng chia sẽ đôi lời đến các bạn trong lớp đã từng hay chưa từng tham gia diễn đàn của Thày, thì hãy thường xuyên lên diễn đàn của Thày để cật nhật thông tin về "Đề cương lý thuyết, bài tập " để thi đợt sắp đến.Những thông tin chia sẻ trên diễn đàn của Thày rất có ích cho các bạn đó, diễn đàn là cầu nối để các bạn qua "Sông" đó.
Cảm ơn Thày đã dạy dỗ chúng em vào những ngày mưa gió"dầm dề" Thầy đều đến lớp sớm còn các bạn trong lớp I92C có những người đến sớm và đến muộn nhưng ngày học thứ 2 nào cũng đông đúc cả gần 200 bạn, những ngày học đó thật bổ ích ở trong lớp và ở trên trường, để một ngày gần đây chúng em sẽ áp dụng những điều Thày đã dạy, những ví dụ Thày đã nêu vào trong công việc của mình, những ngày hội đông vui trên diễn đàn có những lúc hồi hộp và lo lắng nhất là vào ngày thi sắp đến, có những điều rất thiết thực từ diễn đàn của Thày mang lại!!!.Xin cảm ơn Thày rất nhiều và chúc Thày luôn mạnh khỏe để gõ"đầu trẻ" những thế sau chúng em và sau này nữa. flower

cám ơn bạn Giáp đã có những lời lẽ thật sâu sắc, mình nghĩ cách hay nhất để đền đáp tấm lòng của thầy, qua những gì thầy dạy đỗ cũng như nương tay trong đợt giữa kì vừa rồi, là lớp chúng ta cố gắng hết mình trong thi cuối kì, làm bài thật tốt để không phải làm buồn lòng ai, kể cả chính bản thân mình!!

vi_hung_i92

Tổng số bài gửi : 21
Join date : 16/09/2010
Đến từ : Tp.Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  DoThanhTu_I92C on 4/12/2010, 02:00

Cám ơn thầy đả truyền đạt kiến thức cho Em và cả lớp I92C. Để cám ơn thầy E và các bạn lớp I92C sẻ cố gắng kết thúc phần thi cuối kỳ thật tốt để còn được thầy thưởng 1 buổi họp mặt cùng lớp I92C nửa. Chúng ta cùng cố gắng nhé các bạn.

Admin
Họp mặt lớp với thày là một ý tưởng hay, nhưng để thi xong và có điểm tất cả các môn đã.

DoThanhTu_I92C

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 23/09/2010
Age : 34

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  NGUYENPHUONGTHAO[I92C] on 4/12/2010, 07:56

chúc mừng anh Thành nè ... flower ... cảm ơn Thầy nữa (tặng Thầy 2 bông hoa flower flower ) ... chúc mừng tất cả các bạn và cho chính mình hihi flower

Admin
- Bạn này chắc được điểm tốt đây.
- Nên tặng 3 bông. Hình như không ai tặng 2 bông cả.
avatar
NGUYENPHUONGTHAO[I92C]

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 14/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  DONGTANHUNG(I92C) on 4/12/2010, 07:58

Hôm qua out mạng cả ngày buồn quá không biết có điểm chưa? Còn hôm nay thì .....quá mừng luôn.... Smile
Bạn Thành giỏi quá, làm mọi người ngưỡng mộ nhiều. Xin chúc mừng bạn.
Tụi em cũng xin cám ơn thầy nhiều, em nghĩ nếu thấy không chấm nương tay và dựa trên những hiểu biết của tụi em khi làm bài thi vừa rồi thì em nghĩ điểm chắc cũng sẽ không cao lắm.

Trân thành cám ơn thầy.

Admin
Nhiều bạn điểm cao nhưng không ít bạn rớt đấy.

DONGTANHUNG(I92C)

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 17/09/2010
Age : 34
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  kimvan(I92C) on 4/12/2010, 08:22

Cám ơn thầy nhiều đã nhẹ tay với lớp nhiều. Được kết quả chúng em có lòng tin hơn và cố gắng cho cho thi với kì thi cuối kì rất nhiều!Smile

Admin
- Thày bao giờ cũng "Giơ cao đánh khẽ". Không chỉ với I92C đâu.
- Tất nhiên, ai không đi học và không tham gia Diễn đàn thì điểm phải thấp !
avatar
kimvan(I92C)

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 14/09/2010
Age : 30
Đến từ : Viet Nam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm quá trình I92C (Điều chỉnh ngày 20-12-2010)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết