Điểm Thực hành I83C

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  Admin on 9/1/2010, 16:24

- Ai có thắc mắc gì cần đưa ngay lên trước Thứ 4 (13/1/2010) !
- Bạn nào được thưởng điểm cũng cho biết để thày xét !

MSSV |Họ đệm |Tên |Ngày sinh |Giữa kỳ |Diễn đàn |Chuyên cần |Cộng
08H1010002 Phạm Thị Diễm Ái 22/08/81
08H1010029 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 16/09/86 4 3 0 7
08H1010051 Đoàn Thị Len 15/09/81 4 3 0 7
08H1010070 Quách Quỳnh Như 02/11/1985
08H1010096 Nguyễn Cao Tiệp 01/10/1982
08H1012002 Võ Đình Trường An 17/07/84 2 1 1 4
08H1012003 Võ Thị Trường An 15/02/86 4 3 1 8
08H1012004 Lê Thị Kim ánh 15/07/84 3 3 1 7
08H1012005 Nguyễn Văn Bảo 20/10/83 2 2 0 4
08H1012006 Phan Bá Bình 10/03/1982
08H1012007 Trần Văn Cao 24/07/82
08H1012008 Thân Trọng Chơn 27/02/85 3 2 0 5
08H1012009 Phạm Quốc Cường 30/09/83
08H1012010 Trần Ngọc Diễm 20/08/85 2 0 1 3
08H1012011 Nguyễn Tấn Hoàng Du 18/10/85 3 2 1 6
08H1012013 Nguyễn Tuấn Dũng 27/10/83
08H1012014 Trần Trung Dũng 10/02/1984 3 3 1 7
08H1012015 Nguyễn Văn Dương 23/12/86
08H1012016 Phạm Thái Dương 01/05/1979 5 3 0 8
08H1012017 Quách Thành Đại 30/07/83
08H1012018 Nguyễn Ngọc Đăng 16/08/83 4 0 1 5
08H1012019 Nguyễn Khắc Điệp 10/10/1977 4 3 1 8
08H1012021 Đặng Đăng Hà 12/10/1987 4 0 1 5
08H1012022 Mai Mạnh Hà 31/08/81 3 2 0 5
08H1012023 Lương Thị Thúy Hằng 20/08/87
08H1012024 Nguyễn Văn Hệ 17/02/85 4 2 1 7
08H1012025 Nguyễn Thị Hiền 23/02/86
08H1012026 Bùi Văn Hiếu 22/12/79 4 3 1 8
08H1012028 Lại Thế Hiển 18/02/87 2 2 1 5
08H1012029 Nguyễn Bá Quốc Hoàng 01/05/1983
08H1012030 Trần Sĩ Hoàng 21/07/84 6 2 1 9
08H1012031 Đặng Thị Hồng Huệ 24/04/81 5 0 1 6
08H1012032 Bùi Quốc Huy 05/12/1982 4 1 1 6
08H1012033 Lê Anh Huy 26/05/86 4 0 1 5
08H1012034 Nguyễn Quốc Huy 17/07/85 5 1 0 6
08H1012035 Trần Quang Huy 08/10/1983 4 0 0 4
08H1012036 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 15/12/87 3 1 0 4
08H1012037 Bùi Lê Hùng 07/10/1983
08H1012038 Nguyễn Hoàng Hùng 07/08/1984 3 2 1 6
08H1012040 Nguyễn Quang Khánh 01/01/1980 3 1 1 5
08H1012041 Trương Quang Khải 01/01/1984 3 3 1 7
08H1012042 Trần Bá Khoa 02/01/1981 4 3 1 8
08H1012043 Nguyễn Văn Kiên 02/09/1983 3 2 1 6
08H1012044 Nguyễn Thị Hoàng Kim 10/09/1986 4 2 1 7
08H1012045 Vũ Ngọc Lâm 08/12/1982 4 1 1 6
08H1012047 Bùi Thị Mỹ Linh 01/02/1986 3 1 0 4
08H1012048 Đinh Thanh Thùy Linh 31/08/86 2 1 0 3
08H1012049 Nguyễn Thị Trúc Linh 06/03/1986 4 2 1 7
08H1012050 Phạm Minh Long 10/10/1986 2 1 0 3
08H1012051 Đỗ Tấn Lộc 18/01/86 5 3 0 8
08H1012052 Nguyễn Minh Luân 12/08/1981 3 3 1 7
08H1012054 Nguyễn Thị Chi Mai 19/01/85 3 2 1 6 // Tích cực Thực hành
08H1012056 Huỳnh Ngọc Minh 26/03/85
08H1012057 Nguyễn Thị Tuyết Minh 22/05/85 2 0 1 3
08H1012058 Nguyễn Hoài Nam 30/09/84 2 1 0 3
08H1012059 Nguyễn Xuân Nam 02/10/1979 2 0 1 3
08H1012060 Chung Triển Nghiệp 13/12/87 4 0 1 5
08H1012061 Trần Khắc Nghĩa 02/11/1983 4 3 1 8
08H1012063 Lâm Thị Thu Nguyệt 21/02/86 3 2 1 6
08H1012064 Phạm Thị Kim Nhanh 10/05/1982 2 3 1 6 // Xét lại Điểm chuyên cần
08H1012065 Bùi Thanh Nhân 14/08/86 3 2 1 6
08H1012066 Mai Thành Nhân 19/07/81 4 3 1 8
08H1012067 Thiều Quang Nhân 17/09/85 4 1 1 6
08H1012068 Trần Đình Nhân 29/09/87 2 1 0 3
08H1012070 Nguyễn Vĩnh Phong 07/02/1983 3 3 1 7
08H1012071 Hồ Văn Phú 09/05/1983 2 1 0 3
08H1012072 Trần Quốc Quy 24/01/84 2 3 1 6
08H1012073 Nguyễn Thị Ngọc San 22/01/81 3 1 0 4
08H1012074 Nguyễn Thanh Sang 10/08/1987 3 3 1 7
08H1012075 Nguyễn Sinh 14/08/85 5 2 1 8
08H1012076 Huỳnh Giang Sơn 10/05/1983
08H1012077 Phạm Chí Thái Sơn 04/10/1986
08H1012078 Huỳnh Thị Ngọc Sương 30/03/78 3 1 1 5
08H1012079 Huỳnh Tấn Tài 07/03/1985 4 3 1 8
08H1012080 Nguyễn Tuấn Tài 27/07/81 3 3 1 7
08H1012081 Nguyễn Văn Tâm 10/12/1984 5 3 0 8
08H1012082 Phan Thị Thanh Tâm 26/07/84 3 3 1 7
08H1012083 Lê Hoàng Tân 16/06/85 4 3 1 8 // Bớt Điểm thưởng
08H1012084 Mai Thị Lâm Tất 10/12/1986 5 2 1 8
08H1012085 Phạm Thị Hồng Thanh 14/04/87 2 1 0 3
08H1012086 Ng Ngô Ngọc Bích Thảo 26/06/86 2 0 0 2
08H1012087 Nguyễn Thị Kim Thảo 17/08/85 3 1 1 5
08H1012088 Phan Thanh Thảo 16/10/82 3 0 1 4
08H1012089 Tiêu Kim Mai Thi 09/06/1985 3 0 0 3
08H1012090 Nguyễn Ngọc Thiện 05/09/1982
08H1012091 Hoàng Phúc Thịnh 03/05/1983 2 0 0 2
08H1012092 Lê Thị Mỹ Thịnh 17/11/84 3 1 0 4
08H1012093 Nguyễn Đan Thoa 01/08/1985 3 1 1 5
08H1012094 Phan Thị Thu Thọ 12/02/1983 3 1 1 5
08H1012095 Lâm Hoài Thông 10/07/1983
08H1012097 Hoàng Thị Thủy 24/12/84 3 1 1 5
08H1012098 Nguyễn Thanh Thủy 03/11/1987 2 0 0 2
08H1012101 Nguyễn Văn Tình 02/02/1985 2 0 0 2
08H1012102 Nguyễn Đức Toàn 25/08/85 3 3 0 6
08H1012103 Nguyễn Tấn Toàn 06/04/1985 5 3 1 9
08H1012105 Tô Vĩnh Hải Trang 18/12/85 3 2 1 6
08H1012106 Trần Khánh Trâm 12/02/1984 3 3 1 7
08H1012107 Trương Thị Chân Trinh 10/01/1983
08H1012109 Bùi Quang Trung 16/05/81
08H1012110 Lê Nhất Trung 10/10/1982 3 2 1 6
08H1012111 Mai Quốc Trung 24/11/83 3 1 1 5
08H1012112 Nguyễn Phan Trung 18/10/82 3 2 1 6 // Thêm Điểm thưởng
08H1012113 Nguyễn Thành Trung 30/05/83 4 1 1 6
08H1012114 Nguyễn Xuân Trung 22/10/87
08H1012115 Bùi Công Tuấn 16/12/83 3 1 1 5
08H1012116 Hồ Minh Tuấn 24/07/87 2 1 1 4
08H1012117 Khổng Thị Tuyền 08/03/1984 3 0 1 4
08H1012118 Phạm Thị Tuyền 25/06/84 3 0 1 4
08H1012119 Ngô Tuyển 14/07/84 4 3 1 8
08H1012121 Nguyễn Thanh Tường 01/11/1982 2 1 0 3
08H1012122 Ngô Phượng Từ 28/01/84 2 0 1 3
08H1012123 Nguyễn Thị Hà Vân 02/06/1986 5 1 1 7
08H1012124 Trần Phạm Ngọc Vân 19/02/85 3 0 0 3
08H1012126 Lưu Phú Vinh 20/12/85
08H1012127 Nguyễn Đức Vọng 08/04/1986 5 3 1 9
08H1012129 Nguyễn Hoàng Vũ 08/09/1986 3 3 1 7
10100258 Lê Phương Khánh 22/10/83 4 3 1 8
10200022 Nguyễn Cung Hòa Hiền 22/11/84 4 3 1 8
10200058 Trương Công Lực 08/04/1982 5 3 1 9
10200103 Vũ Văn Tuyền 21/02/84 5 3 1 9
10360141 Nguyễn Bá Thanh 18/07/83 4 3 1 8
10366094 Lê Bá Chung 07/10/1985 5 3 1 9
10366228 Nguyễn Văn Đăng 15/08/81 5 3 1 9
10460013 Nguyễn Việt Cường 15/11/85 4 3 1 8
10460014 Nguyễn Hữu Cường 24/01/86 4 3 1 8
10460035 Phạm Thị Mỹ Hạnh 20/08/82 4 3 1 8
104C0093 Trần Minh Tâm 16/08/85 4 3 1 8
10500038 Trương Quốc Tuấn 10/10/1979 4 3 1 8
10560044 Nguyễn ái Vy Anh 16/06/86 4 3 1 8
10560066 Đinh Tuấn Đạt 08/06/1986 4 3 1 8
10560073 Nguyễn Phương Hà 09/06/1987 4 3 1 8
10560092 Nguyễn Văn Mạnh Hùng 30/06/85 4 3 1 8
10560101 Đặng Vũ Lâm 20/07/87 4 3 1 8
10560111 Phạm Hoàng Nam 05/06/1987 4 3 1 8
10560145 Nguyễn Ngọc Thanh 01/12/1987 4 3 1 8
10560175 Nguyễn Hoàng Việt 03/08/1987 4 3 1 8
105H0037 Trần Thanh Phương 13/04/79 4 3 1 8
10600032 Nguyễn Hòa Khánh 09/11/1988
10600056 Nguyễn Đình Sang 27/07/87
10660148 Nguyễn Minh Khánh 10/06/1986 4 3 1 8
10660246 Trần Ngọc Thiện 05/06/1986 4 3 1 8
106DH244 Trần Văn Tiến 10/02/1980
106H1044 Nguyễn Thị Thanh Hoa 13/05/84 4 3 1 8
106H1249 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 24/11/80 5 3 1 9
106H1261 Bùi Tấn Phát 05/06/1983
106H1294 Trương Thị Tâm Yến 20/08/80 4 3 1 8
107DH010 Nguyễn Trần Quốc Bảo 10/03/1985 3 2 1 6
107DH115 Vũ Khánh Thành 21/03/83 4 3 1 8
107DH145 Nguyễn Kiên Cường 11/05/1984 4 3 1 8
107DH219 Phạm Thị Hương Giang 10/03/1983 4 2 1 7
107DH313 Nguyễn Thanh Dao 27/10/86 4 3 1 8
107H1002 Lê Thị Trường An 03/07/1985 4 3 1 8
107H1006 Bùi Nguyễn Hải Bình 01/11/1984 4 3 1 8
107H1021 Bùi Thị Ngọc Hà 19/02/85 4 2 1 7
107H1031 Nguyễn Trọng Hiếu 22/10/82
107H1033 Nguyễn Quốc Hiển 02/12/1985 5 3 1 9
107H1055 Huỳnh Thị Luyện 06/01/1983 4 2 1 7
107H1074 Nguyễn Minh Nhựt 05/09/1982 4 3 1 8
107H1095 Nguyễn Thị Tam 15/12/85 4 3 1 8
107H1106 Lê Ngọc Thiện 14/01/84 5 3 1 9
107H1134 Lê Thị Thu Vân 15/07/84
107H1208 Phan Tâm Chương 06/03/1983 4 3 1 8
107H1211 Trương Trần Dũng 14/03/83
107H1212 Bạch Trùng Dương 10/02/1982 4 2 0 6
107H1222 Trịnh Đình Hiền 10/06/1984 4 2 1 7
107H1224 Trịnh Minh Hiếu 04/05/1985 3 2 1 6
107H1225 Lê Ngọc Hòa 15/03/83 4 3 1 8
107H1233 Trương Quốc Khánh 04/11/1983 4 3 1 8
107H1240 Nguyễn Phi Long 22/04/85
107H1241 Trần Lê Bảo Long 12/09/1985 4 3 1 8
107H1242 Trần Ngọc Hoàng Long 15/12/80 4 2 1 7
107H1256 Nguyễn Hồng Nhi 30/08/82 4 2 1 7
107H1266 Trần Thụy Mỹ Phương 27/07/83 4 2 1 7
107H1269 Vũ Trọng Quí 15/09/83 4 3 1 8
107H1277 Phạm Minh Tân 13/11/85 4 3 1 8
107H1278 Đặng Thụy Thiên Thanh 23/10/86 4 3 1 8
107H1286 Trần Ngọc Thắng 14/08/84 6 3 1 10


Được sửa bởi Admin ngày 13/1/2010, 14:08; sửa lần 11.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 294
Join date : 18/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://hedieuhanh.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NguyenTanToan_I83C on 9/1/2010, 16:36

thầy ơi cho em hỏi là: kết quả cuối cùng, ví dụ như 5, thì 5 này tính như thế nào trong tổng số điểm của môn vậy thầy.

xin cảm ơn thầy, chúc thầy 1 ngày thật vui ạ.

Admin
- Nói lâu rồi. Hỏi các bạn !
- Bạn này được 9 nhưng lại lấy ví dụ có... 5 thôi (?!). Phấn khởi quá nên người ta hay... vờ vậy. Giống như cầu thủ ta thắng to rồi nên đá rất... cao thượng.
avatar
NguyenTanToan_I83C

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 18/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NguyenTanToan_I83C on 9/1/2010, 16:47

dạ, không phải vậy thầy ơi, em lấy ví dụ thôi.

thầy làm em mắc cỡ quá Embarassed

Cảm ơn thầy.

Admin
Chúc mừng em !
avatar
NguyenTanToan_I83C

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 18/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  myhanh on 9/1/2010, 18:14

Thầy ơi. Em được 7d. Mừng quá.
Em đang rất lo. nhưng 7d thì em được 2.8 rồi. Hi vọng là bài thi học kỳ của em sẽ không đến nỗi quá tệ.
Em cảm ơn Thầy rất rất nhiều.
Exclamation
avatar
myhanh

Tổng số bài gửi : 67
Join date : 17/03/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NGOTUYEN_I83C_08H1012119 on 9/1/2010, 18:37

Thầy ơi em được 8 điểm, mừng quá đi thôi. Em hi vọng điểm lý thuyết cũng có kết quả khả quan như điểm thực hành Thầy ơi.

Cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

@Toàn: Chúc mừng nhá, vậy điểm thực hành nhóm mình là Toàn đứng đầu đó. Hãy nói gì đi nhá Very Happy

Admin
Thày chấm chính xác: Nhóm này học tích cực.
avatar
NGOTUYEN_I83C_08H1012119

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 14/10/2009
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  no_impossible on 9/1/2010, 18:54

thầy ơi!!! chúng em cảm ơn thầy nhiều trong suốt quá trình học ạ.
e chân thành cảm ơn thầy dạ.
xin gửi đến thầy lời chúc quý trọng nhất dạ.

Admin
Chúc mừng tất cả các em. I83C khá mà !

no_impossible

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 07/01/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  lamtat_I83c on 9/1/2010, 18:55

Năm nay các bạn thi điểm thực hành cao quá, em cung mừng lắm vì được 8đ, nhưng đang chờ kết quả điểm thi lý thuyết, nên cung lo lắm, vậy khi nào mới có điểm thi lý thuyết vậy thầy! Razz

Admin
Cái này thì do Trung tâm Khảo thí làm.

lamtat_I83c

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 21/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  luannguyen-I83C on 9/1/2010, 22:01

Wow có bạn Thắng đạt 10d kìa. HICCCC.. ngưởng mộ quá đi...
Hình như Hoàng cũng được 9d.
Vậy khi nào có điềm lý thuyết vậy thầy ui..hii

Chúc thầy vui và nhiều sức khỏe.
Em. Luân
avatar
luannguyen-I83C

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 10/09/2009
Age : 39

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  MAIQUOCTRUNG_I83C on 10/1/2010, 08:31

Em cám ơn thầy rất nhiều , chúc thầy luôn vui khỏe và hạnh phúc
@ Chúc mừng bạn Tuyển , bạn Toàn nhá lol!

MAIQUOCTRUNG_I83C

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 13/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NGOTUYEN_I83C_08H1012119 on 10/1/2010, 10:21

MAIQUOCTRUNG_I83C đã viết:Em cám ơn thầy rất nhiều , chúc thầy luôn vui khỏe và hạnh phúc
@ Chúc mừng bạn Tuyển , bạn Toàn nhá lol!

Trung cũng đậu rồi đó thôi, vậy là điểm thực hành nhóm mình ổn hết rồi. Hồi họp chờ điểm lý thuyết thôi.

Admin
Đúng Thứ 4 là ngày 13/1. Thày vừa chấm bài 3 ngày liền (như bạn Toàn quan sát được là "24/24"), nên hơi... quá tải.
avatar
NGOTUYEN_I83C_08H1012119

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 14/10/2009
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  kennytai on 10/1/2010, 10:36

Không có gì ngoài 2 chữ "Cám ơn" thầy. Chúc thầy sức khỏe để tiếp tục truyền đạt kiến thức cho chúng em....

kennytai

Tổng số bài gửi : 32
Join date : 29/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NGOTUYEN_I83C_08H1012119 on 10/1/2010, 14:10

NGOTUYEN_I83C_08H1012119 đã viết:
Admin
Đúng Thứ 4 là ngày 13/1. Thày vừa chấm bài 3 ngày liền (như bạn Toàn quan sát được là "24/24"), nên hơi... quá tải.

Chúng em biết điều này mà, nhìn thread thầy post hết sức tỉ mỹ là em hiểu Thầy vất vả lắm. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe Thầy nhá.

Cảm ơn Thầy.
avatar
NGOTUYEN_I83C_08H1012119

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 14/10/2009
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NGOTUYEN_I83C_08H1012119 on 10/1/2010, 14:13

luannguyen-I83C đã viết:Wow có bạn Thắng đạt 10d kìa. HICCCC.. ngưởng mộ quá đi...
Hình như Hoàng cũng được 9d.
Vậy khi nào có điềm lý thuyết vậy thầy ui..hii

Chúc thầy vui và nhiều sức khỏe.
Em. Loạn Luân

@Anh Luân: Đùa với anh tí cho vui nhá, anh nghĩ sao khi em thêm chữ Loạn trước tên anh? Sáng kiến hay Very Happy Razz Embarassed
avatar
NGOTUYEN_I83C_08H1012119

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 14/10/2009
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  trungdungI83C on 10/1/2010, 21:36

E được 7đ, mừng quá thầy ơi! Theo em, thầy chấm bài rất công tâm.
E cảm nhận thầy có vẻ bề ngoài nghiêm khắc, nhưng rất tình cảm với chúng em (lớp I83C nói riêng, và mọi học trò của thầy nói chung).
Chúng em cám ơn thầy rất nhiều! Chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe, và hạnh phúc !!!
avatar
trungdungI83C

Tổng số bài gửi : 23
Join date : 26/11/2009
Age : 34
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  spaceman27 on 10/1/2010, 22:53

Hu ra, em được 8đ. mừng quá. vậy là được 3.2. còn thiếu 1.8 ~ 3đ lý thuyết. căng thẳng quá! pale

spaceman27

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 25/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  luannguyen-I83C on 11/1/2010, 10:03

NGOTUYEN_I83C_08H1012119 đã viết:
luannguyen-I83C đã viết:Wow có bạn Thắng đạt 10d kìa. HICCCC.. ngưởng mộ quá đi...
Hình như Hoàng cũng được 9d.
Vậy khi nào có điềm lý thuyết vậy thầy ui..hii

Chúc thầy vui và nhiều sức khỏe.
Em. Loạn Luân

@Anh Luân: Đùa với anh tí cho vui nhá, anh nghĩ sao khi em thêm chữ Loạn trước tên anh? Sáng kiến hay Very Happy Razz Embarassed

Cái thằng thiệt tình.. thêm dzô dzị lỡ mấy bạn thấy hiểu nhầm... còn thầy mà hok bít.. sao ăn nói đây... thằng quĩ... chắc không muốn ăn Tết àh....heee.... mau mau đính chính không là anh " Tiễn " chú đi luôn àh..........
avatar
luannguyen-I83C

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 10/09/2009
Age : 39

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Kính chào thầy!

Bài gửi  VoThiTruongAn on 11/1/2010, 10:11

Thưa thầy, lúc học thực hành HĐH em( Võ Thị Trường An MSSV: 08H1012003) và bạn Nguyễn Thị Chi Mai MSSV :08H1012054 có ý tưởng vể tạo mới CSDL trong SQL Sever 2005 nên thầy bảo thưởng điểm cho tụi em, nhưng trên cột điểm cộng thì chưa thấy , xin thầy xem lại dùm em. Chúng em cám ơn thầy rất nhiều, chúc thầy luôn vui khỏe để tiếp tục truyền đạt kiến thức cho thế hệ sinh viên chúng em.

Admin
Cũng có "tham" thật. Để xét cho bạn Chi Mai thôi.

VoThiTruongAn

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 18/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  Buivanhieu_I83C on 11/1/2010, 10:34

VoThiTruongAn đã viết:Thưa thầy, lúc học thực hành HĐH em( Võ Thị Trường An MSSV: 08H1012003) và bạn Nguyễn Thị Chi Mai MSSV :08H1012054 có ý tưởng vể tạo mới CSDL trong SQL Sever 2005 nên thầy bảo thưởng điểm cho tụi em, nhưng trên cột điểm cộng thì chưa thấy , xin thầy xem lại dùm em. Chúng em cám ơn thầy rất nhiều, chúc thầy luôn vui khỏe để tiếp tục truyền đạt kiến thức cho thế hệ sinh viên chúng em.

Trời!
Điểm bạn như vậy là ok rùi còn gì nữa. Mình thấy Thầy chấm công bằng đó chứ, Bạn coi lại đi "Điểm diễn đàn" bạn được 3 điểm lựng trong khi bạn chỉ mới tham gia được 6 bài. hiiiiii

Buivanhieu_I83C

Tổng số bài gửi : 42
Join date : 11/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  huytran2035 on 11/1/2010, 13:22

spaceman27 đã viết:Hu ra, em được 8đ. mừng quá. vậy là được 3.2. còn thiếu 1.8 ~ 3đ lý thuyết. căng thẳng quá! pale
Mình chỉ được 4đ (đoán trước là vậy gồi @@). Nên kỳ thi lý thuyết vừa rồi mình đã cố gắng rất nhiều, hy vọng sẽ lội ngược vòng ngoạn mục hihihi ^^

Chúc thầy dạy tốt, các bạn học tốt, tỉ lệ đậu thì thiệt là cao Very Happy

huytran2035

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 16/12/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  tranlebaolong on 11/1/2010, 15:05

yeah,mình được 8đ,bgiờ chỉ trông chờ kết quả thi lý thuyết nữa thôi.Cám ơn Thầy!Em chúc Thầy và gia đình nhiều sức khỏe!

tranlebaolong

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 14/04/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Dạ không phải!

Bài gửi  VoThiTruongAn on 11/1/2010, 15:11

Bạn Mai nhờ em nói dùm vì điểm bạn Mai hơi thấp, nên em lặp lại bài post trên diễn đàn lần trước để thầy dễ nhớ thôi ạ! Không phải em muốn điểm cao hơn hay "tham" hơn đâu ạ, thầy nói vậy mấy bạn nghĩ em là người tham lam mất...hix...Xin cám ơn thầy rất nhiều ...Chúc thầy luôn vui , khỏe!

VoThiTruongAn

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 18/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  MAIQUOCTRUNG_I83C on 11/1/2010, 18:16

@Ngo Tuyen : Thanks Tuyển nhiều nhá , Trung còn phải cố gắng nhiều nữa . Mong rằng nhóm của tụi mình đạt điểm tốt nhá gluck to everybody !

MAIQUOCTRUNG_I83C

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 13/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  NguyenTanToan_I83C on 11/1/2010, 20:09

còn điểm thi lý thuyết nũa mấy pác à, hi vọng là sẽ đậu hết.
avatar
NguyenTanToan_I83C

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 18/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  PhamNhanh_I83C on 12/1/2010, 07:59

Em kinh chao Thay!

Môn Hệ Điều Hành em đi học cũng tương đối đầy đủ, do em cũng biết được mức độ môn học không dễ dàng gì và cũng như sự tôn trọng của SV đối với Thầy giáo, em chỉ nghỉ 1 số buổi do phải đi công tác (cho công ty em đang làm), những ngày em đi học cũng có điểm danh đầy đủ , nhưng sao điểm chuyên cần của em chỉ có 0 điểm Sad .
Thầy xem xét lại giúp em thầy nhé, vì chỉ một chút xíu thôi cũng có thể giúp em nhiều lắm . Em cảm ơn Thầy.
08H1012064 Phạm Thị Kim Nhanh 10/05/1982 2 3 0 5

Admin
Thày đã kiểm tra lại số lần điểm danh của em. Chỉ có 2 đánh dấu.
avatar
PhamNhanh_I83C

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 09/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Hồi họp quá

Bài gửi  nhantq on 12/1/2010, 12:28

Điểm thi thực hành mình có 6đ(2.4) ah cần tới 4.3đ(2.6) lý thuyết nữa, mình làm bài hok tốt, hồi hộp wa' No

nhantq

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 16/11/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điểm Thực hành I83C

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết